Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2018
Servisná zmluva č. 9/2018 uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
9/2018
5 184,00 € Juraj Lehotský - DOMPtronic Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018-1-SK01-KA101-045940
17 925,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ Spojená škola internátna Vranov nad Topľou
22.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci: revitalizácia a skrášlenie oblasti v okolí vodnej nádrže Sigor
1056/2018-KE
0,00 € Občianske združenie Čavargy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo na vykonanie inžinierskogeologického prieskumu záujmového územia stavby "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Revúca, VÚ SKV0093, rkm 1,000 a rkm 1,788"
1066/2018-PN
8 334,00 € GEOSPEKTRUM s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Nájomná zmluva - k.ú. Červeník, prenájom častí pozemkov E KN č. 1579, E KN č. 1598/1 a E KN č. 2311/1 na LV č. 2401 za účelom umiestnenia, výstavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby cyklotrasy "Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahov
1065/2018-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Červeník
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo "Belá - Varínka, oprava jestvujúceho opevnenia koryta"
1064/2018-PN
125 061,13 € Dušan Ondrišík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo -Beša, oprava koncových spínačov na segmentoch
1063/2018-KE
19 712,40 € TMC s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Zmluva o zabezpečení reklamy - Deň detí na VN Zemplínska šírava
1062/2018-KE
1 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VÁHOSTAV - SK, a.s.
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826556_Z
1 140,00 € GIEGO s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826554_Z
5 195,00 € LK Consult, s. r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201826551_Z
7 700,00 € ALFA BIO s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826550_Z
12 588,00 € PNEU DT s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201826542_Z
701,00 € SEZAM, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826538_Z
3 090,00 € LINEA SK spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826537_Z
10 328,40 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826532_Z
2 940,00 € LEGUSEM pt, a.s. Ing. Ľubica Lazová
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826531_Z
1 759,20 € Ing. Ľudovít Paulina MIPA NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826529_Z
122 263,79 € KÄRCHER Slovakia , s.r.o. Mesto Nitra
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825662_Z
4 098,00 € AutoCont SK a.s. Mesto Trenčín
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826527_Z
2 460,00 € TATRACHEMA VD NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>