Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2018
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
2/2018/AUT
300,00 € Mgr. Lívia Fábryová Slovenská národná knižnica
24.
Január
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 18/28/050/1
3 114,96 € Jozef Juhaniak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí služieb
SF 2/2018
9 240,00 € Slovenská filharmónia Bumerang s.r.o.
24.
Január
2018
Zmluva o dielo spojená so zmluvou o nájme
1579/2017
0,00 € Brantner Fatra s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa1 v rámci národného projektu „REŠTART
Dohoda č. 18/28/054/3
1 050,48 € Obec Jasenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24.
Január
2018
Zmluva o odbornej a laboratórnej expertíze
6/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Inštaltech s.r.o.
24.
Január
2018
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
73/UDD/2018
0,00 € Slovenské národné divadlo Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta VŠMU
24.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia
01/2018_ZZ
6 000,00 € Jozef Takáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-59
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-59
0,66 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 18/28/50J/1
4 858,20 € Obec Mýto pod Ďumbierom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-68
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-68
0,66 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Dohoda o skončení dohody č. 17/37/050/163 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda o skončení dohody č. 17/37/050/163
0,00 € ORTOPED, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-71
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-71
0,66 € Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-83
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-83
0,66 € Súkromná základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci NP "Úspešne na trhu práce", č. dohody: 18/16/51A2/3
006/2018
2 775,00 € DIGIFOX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-49
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-49
0,66 € Materská škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
005-200-18
12,00 € Erika Juríková Literárne informačné centrum
24.
Január
2018
Zmluva o ubytovaní
3/2018
0,00 € Národný ústav detských chorôb Zuzana Majchrovičová
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-42
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-42
0,66 € ZŠ s MŠ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-46
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-46
0,66 € Materská škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>