Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Júl
2017
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategoórie Malé podnikaniea organizácie.
4101500525
0,00 € Slovenský plynarenský priemysel, a.s. Technický Skúšobný Ústav Piešťany š.p.
20.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 200/12/2008
227/2017
0,00 € MUDr. Marta Krajčovičová, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
20.
Júl
2017
Z m l u v a o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
BARMO-PB-740/2017
21 917,71 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Katarína Vašková
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-365/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € JM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-420/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € JM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-511/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € AS Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Mandátna zmluva na právne zastupovanie
ZM/2017/0233
95 000,00 € AENEA Legal s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-505/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € JS Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-504/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € RS Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-468/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € JP Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-518/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-531/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-532/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-536/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-538/2017/Brodno/1514/IFI
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
20.
Júl
2017
Z m l u v a o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
BARMO-PB-739/2017
43 508,29 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Ing. Ivan Tomčík a PhDr.Tatiana Tomčíková
20.
Júl
2017
Z m l u v a o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
BARMO-PB-738/2017
18 338,15 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Bc. Roland Šajban
20.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 200/11/2008
224/2017
0,00 € MED-LIS s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
20.
Júl
2017
Úverová zmluva č. 230527
201720
1 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Mincovňa Kremnica, š. p.
20.
Júl
2017
Z m l u v a o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
BARMO-PB-737/2017
33 942,88 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Ing. Milan Schmidt a Ing. Ivona Tučeková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>