Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Marec
2019
Zmluva na servisné služby
16/19
0,00 € Merck, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
20.
Marec
2019
Nájomná zmluva č.VŠC-7-22/2019-SNM/090125,090127-Pn
VŠC-7-22/2019-SNM/090125,090127-Pn
171,56 € Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica Stredoslovenský futbalový zväz
20.
Marec
2019
Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 25. februára 2019
2502/2019/RS
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce zastúpená Mgr. Vladimírom Čitbajom Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199045_Z
100,20 € FaxCopy Pro s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198981_Z
64 900,00 € Ultra Print, s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199031_Z
618,00 € Lambda Life a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199026_Z
410,00 € Lucia Rošková R-interiér Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199022_Z
2 280,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Štatistický úrad Slovenskej republiky
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199018_Z
49 140,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Spojená škola
20.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199015_Z
15 582,40 € Up Slovensko, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199011_Z
5 900,00 € PLANT SERVICE s.r.o. Mesto Nové Zámky
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199012_Z
7 833,26 € ECOLAB s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199009_Z
210,00 € Ib-elektro s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198992_Z
10 710,00 € FEREX, s.r.o. Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199005_Z
1 059,60 € PLANT SERVICE s.r.o. Mesto Trnava
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199004_Z
2 399,28 € SOMI Consulting s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
20.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198955_Z
54 000,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198877_Z
282,00 € DD21 s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198997_Z
1 377,60 € A.R.S. spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
20.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198998_Z
82 534,00 € SITE s.r.o. Obec Kamenec pod Vtáčnikom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>