Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-10/2015/Ružinov/1818/2789_dodatok č.1
3 556,83 € Peter Dubovský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 33/04-1/Nn/2019
CRZ-1324-2019-LSR
115,00 € Bystriansky Jozef LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Február
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode 18/41/050/99
0,00 € VRADOR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Február
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta pre znevýhodneného UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa §54
19/22054/27
2 196,48 € Obec Jakubovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Február
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 34/04-1/Nn/2019
CRZ-1325-2019-LSR
83,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi , a.v. na Slovensku Dolné Strháre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Február
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ČSPSR-67-03-2019
75,36 € Boris FECH Ministerstvo obrany
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-416/2015/Vajnory/1175/TraMi_Dodatok č.1
1 314,54 € Martina Schillerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Zmluva o príležitostnom prenájme nebytových priestorov
OU-TN-OO-2019/006762_2019
87,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín DUMAT, m.p.o.
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. 49/OKNP-S/2019
49/OKNP-S/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Poprad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-71/2015/Ružinov/1818/2789_dodatok č.1
8 669,65 € Anna Zelenková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbSP-23-17/2019
18,12 € Ing. Miroslav LUPČO Ministerstvo obrany
22.
Február
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 2/04-1/Nn/2019
CRZ-1334-2019-LSR
1 098,00 € Angela Kristínová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Február
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/30/051/3
0,00 € Okresný súd Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22.
Február
2019
LICENČNÁ ZMLUVA č.127/2019
UPJŠ - 127/2019
0,00 € Doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Február
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
bbz-53-7/2019
10,68 € PhDr. Katarína GAŠPARÍKOVÁ Ministerstvo obrany
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-12/2015/Ružinov/1818/2789_dodatok č.1
390,40 € Juraj Fabok Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-375/2015/Vajnory/1175/RumDa
386,64 € Pavel Vlašič Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/34/054/13
5 915,46 € Kabelko s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Február
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 55/17
9013/0055/19
2 220,00 € prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Február
2019
LICENČNÁ ZMLUVA č. 126/2019
UPJŠ - 126/2019
0,00 € Mgr. Ing. Ingrid Madárová, PhD. - vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>