Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2016
Dodatok č.3 k zmluve 3571160
Dodatok č.3 k zmluve 3571160
0,00 € Slovanet a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
27.
Jún
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena 40/1557/Z-BB/2016 - 11452/6253/2016
516/6253/2016
588,91 € Nováková Sofia, Mgr., MSc. Slovenská správa ciest, Bratislava
27.
Jún
2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k d. č. 16/44/054/177
7 802,55 € Balaro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27.
Jún
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena 41/1557/Z-BB/2016 - 11453/6253/2016
517/6253/2016
883,37 € Kvaššayová Dorota Slovenská správa ciest, Bratislava
27.
Jún
2016
Z M L U V A č. 115612 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
115612 08U02
43 745,00 € Environmentálny fond Obec Prašník
27.
Jún
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena 42/1557/Z-BB/2016 - 11454/6253/2016
518/6253/2016
883,37 € Heger Juraj Slovenská správa ciest, Bratislava
27.
Jún
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena 001/1557/GEOD-BB/2015-581-01 - 11455/6253/2016
519/6253/2016
0,00 € Mesto Banská Bystrica Slovenská správa ciest, Bratislava
27.
Jún
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena 003/1557/GEOD-BB/2016-557-01- 11456/6253/2016
520/6253/2016
0,00 € Mesto Banská Bystrica Slovenská správa ciest, Bratislava
27.
Jún
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena 001/1557/GEOD-BB/2016-553-01 - 11457/6253/2016
521/6253/2016
0,00 € Mesto Banská Bystrica Slovenská správa ciest, Bratislava
27.
Jún
2016
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných
52/§52/2016/ŠR
11 570,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Kráľovský Chlmec
27.
Jún
2016
Dohoda č. 10/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 10/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Čičarovce
27.
Jún
2016
DODATOK č. 9 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0174-12
APVV-0174-12-D9
30 216,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Jún
2016
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných
51/§52/2016/ŠR
2 787,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Hrčeľ
27.
Jún
2016
DODATOK č. 7 ku Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0135-12
APVV-0135-12-D7
31 473,00 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Jún
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
571/EaTPÚ/2016
189,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenské národné divadlo
27.
Jún
2016
Kúpna zmluva - Čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky
8100000158
8 602,81 € Ing. Beáta Hassounova – BON FRUIT Ministerstvo obrany
27.
Jún
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Dohoda č. 16/27/054/238
7 802,55 € Špireková & Partners, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Jún
2016
DODATOK č. 7 ku Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0069-12
APVV-0069-12-D7
33 598,50 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Jún
2016
D O H O D A č. 16/§ 51a/2016/NP o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
16/§ 51a/2016/NP
0,00 € TESLA Liptovský Hrádok a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27.
Jún
2016
Dohoda č. 11/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č.11/§50j/NS 2016
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Blatné Remety
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>