Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201752097_Z zo dňa 09.01.2018
Spr. 52/2018
0,00 € UP Slovensko s.r.o. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
17.
Január
2018
Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
49/18
51,67 € PYROKOMPLEX,s.r.o. Okresný súd Námestovo
17.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby
50/18
98,50 € PYROKOMPLEX,s.r.o. Okresný súd Námestovo
17.
Január
2018
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D a časť E
1SprV/43/2018
22 560,00 € Trnavská teplárenská a.s Ministerstvo spravodlivosti SR
17.
Január
2018
Zamestnávateľská zmluva č. 100003398
EČ: 2/18 OSKN
10,00 € doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA Okresný súd Komárno
17.
Január
2018
Dodatok číslo 1 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100003398
EČ: 3/18 OSKN
20,00 € doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA Okresný súd Komárno
17.
Január
2018
Zmluva o ochrane dôverných informácií uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a § 271 Obchodného zákonníka
OOU-05/2016_2
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17.
Január
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená podľa ust. § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
OOU-05/2016_1
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17.
Január
2018
Zamestnávateľská zmluva č. A40380
EČ: 4/18 OSKN
0,00 € Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa Okresný súd Komárno
17.
Január
2018
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. A40380
EČ: 5/18 OSKN
0,00 € Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa Okresný súd Komárno
17.
Január
2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami pre kategóriu 1 a 2 zamestnancov
Spr. 3568/2014
780,00 € MAJOO s.r.o. Okresný súd Bratislava II
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018583_Z
906,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018582_Z
714,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018579_Z
580,00 € MIKROP Slovensko, s.r.o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
17.
Január
2018
Rámcová dohoda
Z2018440_Z
2 649,50 € LEONTECH s.r.o. Slovenské národné divadlo
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018441_Z
287,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018434_Z
1 764,98 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Národný ústav detských chorôb
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018429_Z
1 505,81 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018428_Z
502,00 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
17.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018427_Z
605,00 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>