Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2018
Zmluva o dielo, k vypracovaniu znaleckého posudku pre ZOSZZ Priehrada, Zvolen
02362/2018-UVZD-ZT0035/18.00
0,00 € Ing.Harachová Mária Slovenský pozemkový fond
23.
September
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
21/2018
0,00 € Milan Gonda SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
September
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
23/2018
0,00 € Milan Gonda SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
September
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
26-2018
0,00 € Ľubomír Kamas - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
IU/2018/30020
126,37 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Miloš Obert
22.
September
2018
zmluva o ubytovaní
IU/2018/30019
126,37 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Rudolf Bukaj
22.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
IU/2018/30018
126,37 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Milan Zaikner
22.
September
2018
zmluva o ubytovaní
IU/2018/30017
126,37 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Peter Polák
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 236/2018/VDJ
236/2018/VDJ
60,54 € Milan Mišány Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6399/2018/VDJ
6399/2018/VDJ
126,50 € Karol Oklapek Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6398/2018/VDJ
6398/2018/VDJ
119,28 € Anna Harmatová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6383/2018/VDJ
6383/2018/VDJ
110,26 € Anna Harmatová Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 393/2018/VDJ
393/2018/VDJ
119,28 € Pavol Kokavec SHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 921/2018/VDJ
921/2018/VDJ
448,35 € SHR Murinček Ľubomír Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4432/2018/VDJ
4432/2018/VDJ
254,08 € Občianske združenie EQUIFARM ranč Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1344/2018/VDJ
1344/2018/VDJ
83,45 € Milan Povalač SHR Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6202/2018/VDJ
6202/2018/VDJ
192,32 € Kráľovičová Iveta Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6087/2018/VDJ
6087/2018/VDJ
2 290,30 € MILK, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 3251/2018/VDJ
3251/2018/VDJ
866,45 € Vladimír Bigoš Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
22.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4487/2018/VDJ
4487/2018/VDJ
95,28 € Zdenko Kusenda Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>