Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Jún
2017
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb
166/2017-2060-2030
0,00 € LAMA clean, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
28.
Jún
2017
Čiastková kúpna zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. 231/2017
ZML_261_2017
0,00 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28.
Jún
2017
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2017
61/2017
0,00 € HOTELTEC, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
28.
Jún
2017
dodatok k dohode č. 16/09/51A2/33 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v rámci Národného projektu "Úspešne na trhu práce"
dodatok č. 2 k dohode č.16/09/51A2/33
0,00 € PPCP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28.
Jún
2017
" D O H O D A o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
78 /2017/§ 54 - PZ
5 762,57 € Anna Kormaníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28.
Jún
2017
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon
5/2017-A
800,00 € Mgr. Marián Kráľ Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
28.
Jún
2017
Zmluva o dielo
4-ŠDaJ-2017-P
27 983,06 € STAVPOP s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
28.
Jún
2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. 231/ 2017
ZML_231_2017
0,00 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28.
Jún
2017
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 804959206-8-2012 DUNZ
804959206-8-2012 DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky VIALTE s.r.o.
28.
Jún
2017
" D O H O D A o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
77 /2017/§ 54 - PZ
5 589,14 € Alfonso Napoli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54
17/31/054/288
0,00 € Základná škola Š. M. Daxnera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28.
Jún
2017
Zmluva o dielo
3-ŠDaJ-2017-P
15 011,22 € STAVPOP s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
28.
Jún
2017
" D O H O D A o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
76 /2017/§ 54 - PZ
5 853,83 € EEP – ELEKTRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
17/43/054/217
5 352,88 € Viva SK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28.
Jún
2017
Rámcová dohoda
1538/2016
0,00 € STILL SR, spol.s.r.o Slovenská pošta, a. s.
28.
Jún
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/295
KŽP-PO4-SC431-2015-6/295
1 511 062,20 € Materská škola, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
Jún
2017
" D O H O D A o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
75 /2017/§ 54 - PZ
11 525,14 € Payment Institution NFD a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
28.
Jún
2017
Dohoda č. 17/31/050/25 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania ZUoZ
173105025 RS
0,00 € AGRÁRIUS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28.
Jún
2017
Zmluva o úprave podmienok užívania hardvéru a súvisiacich produktov Oracle
2017/110
0,00 € Sociálna poisťovňa, Ministerstvo financií SR
28.
Jún
2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
21/2017/ŠVPS/RCA
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Čadca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>