Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2017
Zmluva č. 295/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Nové mesto nad Váhom
295/OVOSOD/2017
18 757,20 € Komunita Ľudovítov, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
August
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 52/1718
9013/0121/17
1 797,00 € Bc. Zdenka Titková Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskor
číslo: 2017/NO/054/3
6 876,47 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23.
August
2017
Kúpna zmluva
1183-1205-KZ/2017
182,62 € Ľubomír Poljak Železnice Slovenskej republiky
23.
August
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P61912/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky L.A.F. spol.s.r.o.
23.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/39/050/33
0,00 € Stanislav Potoma PS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
23.
August
2017
Zmluva na tlač a distribúciu štatistických formulárov pre demografickú štatistiku
ZML-3-32/2017-300
4 751,40 € ŠEVT a.s. Štatistický úrad SR
23.
August
2017
Dohoda č. 17/§59/2017/ŠR o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 17/§59/2017/ŠR
6 755,88 € Romanom Ďuračkom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
23.
August
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P61911/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky L.A.F. spol.s.r.o.
23.
August
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 32/1718
9013/0120/17
2 080,00 € Ing. arch. Viktor Kasala Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
August
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01712/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Oľga Hradňanská
23.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení
číslo: 2017/NO/054/2
5 367,17 € Základná škola s materskou školou Vasiľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
23.
August
2017
D O H O D A č. 34/2017/§ 54/(50+) o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu " Chceme byť aktívny na trhu práce (50+) "
"D O H O D A č. 34/2017/§ 54/(50+) "
0,00 € STANPER SECURITY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
August
2017
ZMLUVA O DIELO č. 6/210/2017/LSR
5715-2017-LSR
6 104,00 € MMS STAV s. r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
23.
August
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60627/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MTH SLOVAKIA, spol. s r.o.
23.
August
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
17/12/52A/110
287,46 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Mesto Prievidza
23.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 20/§50/PS/2017
4 312,20 € BALÁŽIK-SK, s.r.o. ÚPSVaR Topoľčany
23.
August
2017
ZMLUVA O DIELO č. 4/210/2017/LSR
5720-2017-LSR
34 420,00 € H - TRADE Co., s.r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
23.
August
2017
Kúpna zmluva
1177-1205-KZ/2017
131,49 € Jarmila Ondrišková Železnice Slovenskej republiky
23.
August
2017
Zmluva o postúpení užívania poľovného revíru
162/2017/UVLF
6,00 € Vlastníci poľovných pozemkov v poľovnom revíri "Obora Rozhanovce" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>