Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Október
2018
Kúpna zmluva
8/13/IV.Q./2018
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš NAVAN s.r.o.
17.
Október
2018
Nájomná zmluva
30201/NZ-220/2018/Hrboltová/7596-04/0920/DPP
122,85 € Pavol Callo Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-182/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
73,84 € Norbert Kotrbanec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
334/NLC/2018
1 500,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17.
Október
2018
Rámcová dohoda "Všeobecné potraviny - časť IV. cukor, káva, čaj, čokoláda"
UPJŠ - 1234/2018
60 000,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
Október
2018
Nájomná zmluva
30201/NZ-141/2018/Likavka/7596-04/0920/DPP
90,72 € Iveta Horská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Zmluva o ubytovaní
172 (574-575) /2018/UVLF
123,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
17.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-487/2016/Hubová/7596-04/DPP_dodatok č.1
10,00 € Anna Rošteková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-186/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
2,16 € Anna Kovačiková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Kúpna zmluva č. 045 05 18 IV
Kúpna zmluva č. 045 05 18 IV
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky KOFUS TRADE s.r.o.
17.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí štátnej pomoci
333/NLC/2018
1 500,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-186/2016/Hubová/7596-04/DPP_dodatok č.1
10,00 € Milan Drdák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Rámcová dohoda "Všeobecné potraviny - časť III. koreniny a chuťové prísady"
Rámcová dohoda - č. UPJŠ - 1233/2018
48 000,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
Október
2018
Zmluva o nájme
30204/NZ-029/2018/Likavka/0920/Geoplán
145,85 € Ladislav Šuc Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/307/18/12/01
7057/2018/LSR
37 961,40 € TatraGreen, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17.
Október
2018
Accommodation Agreement
235/2018/UVLF
122,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Frank Halinski
17.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-556/2016/Hubová/7596-04/DPP_dodatok č.1
26,69 € Anna Ondrušová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-168/2015/Lisková/7596-04/DPP_dodatok č.1
338,12 € Obec Lisková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Október
2018
Komisionárska Zmluva
Komisionárska zmluva
0,00 € CSČ SAV v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Historický ústav Slovenskej akadémia vied
17.
Október
2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/308/18/12/02
7054/2018/LSR
54 197,52 € BioWald, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>