Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Júl
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obch. zák.
210/UNB/2018
1,75 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z.
23.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-185
KRHZ-PO-2018/452-185
12 170,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Breznička
23.
Júl
2018
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2018/2400
610,21 € Slovenské národné múzeum Juraj Marák
23.
Júl
2018
Prenájom pozemku LV č.121,parc.č. 2463 , k.ú. Kremnica
NZ 03-2018
2 500,00 € ORTAC s.r.o Rudné bane, š. p.
23.
Júl
2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/ZoBVB-039/2018/Kapušany/1971/MPV PO
108,25 € Ján Farkaš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Júl
2018
Delimitačný protokol k odovzdaniu spráývy k pozemkom v k.ú Zemianske Kostoľany
03654/2017-UVOS-U00078/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo obrany SR
23.
Júl
2018
Dodatok k NZ č.03579/2017-PNZ-P41439/05.10 - AGROCHOV LIPTOV, s.r.o.
03579/2017-PNZ -P41439/05.10
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGROCHOV LIPTOV, s.r.o.
23.
Júl
2018
Nájomná zmluva č. 03583/2017-PNZ -P40626/17.00 - Dovala Adrián, SHR
03583/2017-PNZ -P40626/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Dovala Adrián, SHR
23.
Júl
2018
Nájomná zmluva č. 03597/2016-PNZ-P40826/16.00 - Silvester Daniš
03597/2016-PNZ -P40826/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Daniš Silvester
23.
Júl
2018
Nájomná zmluva č. 03619/2017-PNZ -P40678/17.00 - Ferencová Slávka, Mgr.
03619/2017-PNZ -P40678/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ferencová Slávka Mgr.
23.
Júl
2018
Delimitačný protokol k odovzdaniu pozemkov do správy SPF v k.ú. Čereňany, okres Prievidza
03653/2017-UVDP-U00040/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo obrany SR
23.
Júl
2018
Dohoda o ukončení NZ č.03570/2017-PNZ -P45997/08.01 - Horňáková Tatiana
03570/2017-PNZ -P45997/08.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Horňáková Tatiana
23.
Júl
2018
Dodatok č.03544/2016-PNZ-P41135/14.01 - Bc.Bulejková Zuzana
03544/2016-PNZ -P41153/14.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Bulejková Zuzana, Bc.
23.
Júl
2018
Dodatok 03542/2017-PNZ -P40065/16.01- Ing. Ján Cifranič SHR
03542/2017-PNZ -P40065/16.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Cifranič Ján, Ing.
23.
Júl
2018
Nájomná zmluva č. 03518/2017-PNZ -P40647/17.00 - Roľnícke družstov podielníkov Most pri Bratislave
03518/2017-PNZ -P40647/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Roľnícke družstvo podielníkov
23.
Júl
2018
Dohoda č. 03468/2017-PNZ -P47662/02.01 o ukončení - Smrečina Hofatex,a.s., úpadca
03468/2017-PNZ -P47662/02.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Smrečina Hofatex.,a.s. úpadca
23.
Júl
2018
Dohoda č. 03490/2017-PNZ -P41021/15.01 o ukončení NZ- Kuchár Vladimír, SHR
03490/2017-PNZ -P41021/15.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Kuchár Vladimír, SHR
23.
Júl
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-184
KRHZ-PO-2018/452-184
12 170,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Varechovce
23.
Júl
2018
Nájomná zmluva č. 03505/2017-PNZ -P40640/17.00 - L.V. KUCHÁR spol. s.r.o.
03505/2017-PNZ -P40640/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond L.V. Kuchár spol. s.r.o.
23.
Júl
2018
Nájomná zmluva č.03463/2017-PNZ-P40638/17.00 - Jaroslav Črep a manželka Zuzana
03463/2017-PNZ -P40638/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Črep Jaroslav a spol.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>