Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2016
Zmluva o nájme zariadenia
POZ 256/2016
0,00 € COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.
September
2016
"Dodatok č.2 k dohode č.1/§59/2016 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamest
Dodatok č.2 k 1/§59/2016/TO
0,00 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30.
September
2016
N á j omn á zml u v a ZML č 3/130-2016
5610-2016-lsr
79,78 € Ing. ROMAN MIHÁLIK LESY SR, š.p., OZ Kriváň
30.
September
2016
Zmluva o nájme garáže č. NZ/06/2016/MaRR, č. nájomcu :445/144/2016
Zmluva o nájme garáže č. NZ/06/2016/MaRR, č. nájomcu :445/144/2016
420,00 € Mesto Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30.
September
2016
Zmluva o poskytnutí pozemku
CRZč.5588/2016/LSR
0,00 € Alžbeta DÖRYOVÁ rod. KÁROLYIOVÁ LESY Slovenskej republiky, š. p.
30.
September
2016
Zmluva o poskytnutí pozemku
CRZč.5590/2016/LSR
0,00 € Alžbeta DÖRYOVÁ rod. KÁROLYIOVÁ LESY Slovenskej republiky, š. p.
30.
September
2016
Zmluva o dielo
5495/2016/LSR
6 120,00 € DAGArtis s.r.o. OZ Semenoles Lipt. Hrádok
30.
September
2016
Umluva o stravovaní
242016
0,00 € Školská jedáleň, Helena KIREŠOVÁ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce
30.
September
2016
Zmluva č. 25/PRX/2016 o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov
232016
0,00 € Stredná odborná škola Andyho Warhola Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce
30.
September
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o stravovaní č. OZ 14/2016
222016
0,00 € Školská jedáleň, Spojená škola internátna Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce
30.
September
2016
Zmluva o stravovaní č. OZ 1/2016
212016
0,00 € Základná škola Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce
29.
September
2016
Zmluva o náime nebytových priestorov
42/2016
80,00 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Ing. Štefan Demovič D a S
29.
September
2016
Zmluva o prevode výdavkov
41/2016
4 908,00 € Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied Slovenská akadémia vied
29.
September
2016
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
16960/2016-M_KVSÚ
150 000,00 € MARKÍZA- SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
September
2016
Kúpna zmluva na dodávku čierneho energetického uhlia
46001635
2 616 480,00 € S-PLUS TRADE CONSULTING s. r. o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
29.
September
2016
Kúpna zmluva na dodávku čierneho energetického uhlia
46001634
3 981 600,00 € SLOVENERGO spol. s r. o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
29.
September
2016
Kúpna zmluva na dodávku čierneho energetického uhlia
46001633
1 365 120,00 € KIMEX a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
29.
September
2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2016/SMS-15
1 792,00 € Barbora Pažická Akadémia umení v Banskej Bystrici
29.
September
2016
ZMLUVA O DIELO č. 01/2016/ZoD
01/2016/ZoD
1 500,00 € ArtDesign JUPITER , s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta
29.
September
2016
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07/2016/ZoNBP
07/2016-ZoNBP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Ivica Grujič Litavský
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>