Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00027
0,00 € PhDr. Ingrid Doležalová Ministerstvo vnútra SR
22.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
shdo-66-134/2018
25,24 € Radoslav REGENDA Ministerstvo obrany
22.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00026
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51, č.dohody: 18/16/051/171
458/2018
0,00 € Centrum právnej pomoci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/27/50J/33-NS
5 052,51 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Október
2018
Zmluva o reklame
P-102-0024-165
50,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie KOMATEQ, a. s.
22.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00025
0,00 € Ing. Edita Kucejová Ministerstvo vnútra SR
22.
Október
2018
Zmluva o ubytovaní
556/2018
0,00 € Národný ústav detských chorôb Sládková Jana, PhDr., MBA
22.
Október
2018
Dodatok č. 4 k zmluve č. OST/53/2006 - Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet
Dodatok č. 4 k OST/53/2006
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22.
Október
2018
Zmluva o ubytovaní
ZML 892/2018 RE
628,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Koronczi Jozef
22.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00024
0,00 € PhDr. Mário Bartko Ministerstvo vnútra SR
22.
Október
2018
Dohoda č. 18/10/52A/79 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/10/52A/79
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Október
2018
Rámcová dohoda
AOMVBA-1-62/2018
220 990,00 € J.M.Servis s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
22.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00023
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR
22.
Október
2018
Agreement on Providing Financial Support for the Traineeship within the Programme Countries for the Academic Year 2018/2019 Agreement No. 16/2018/2019
UPJŠ - 1260/2018
1 790,00 € Gabriela Anna Sciborowicz Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Október
2018
Zmluva o reklame
P-102-0024/07-162
200,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie INTOCAST Slovakia a. s.
22.
Október
2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.3 k dohode 18/44/054/131
18 481,05 € PROFF, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
18/22/054/152
0,00 € ARCO COM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Október
2018
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
261/2018
0,00 € LABORATOIRES Bailleul S.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52A zákona č. 5/2004
18/27/52A/235
0,00 € Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga Svätý Anton č.47 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>