Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2016
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 1783-2016
7491-2016-LSR
0,00 € Ing. Cyril Turovský OZ Vranov
6.
December
2016
Kúpna zmluva
211_2016
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služby ANTIK SAT uzatvorená podľa § 44 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
ÚVTOS-10-15/15-2016
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služby ANTIK SAT uzatvorená podľa § 44 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
ÚVTOS-10-14/15-2016
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služby ANTIK SAT uzatvorená podľa § 44 zák.č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
ÚVTOS-10-13_15-2016
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-101-2/22-2016
5 000,00 € Základná organizácia Združenia technických a športových činností regiónu Želiezovce Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
5.
December
2016
Zmluva o dielo
Z201644445_Z
5 760,00 € PETRA+ , spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201642865_Z
3 552,00 € METTLER-TOLEDO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201642855_Z
4 146,00 € SALOME Special Operations, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644234_Z
708,74 € ITSK, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
5.
December
2016
Rámcová dohoda
Z201643945_Z
16 415,97 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644250_Z
1 304,64 € B2B Partner s.r.o. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644248_Z
259,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Partizánske
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644244_Z
2 299,96 € ITSK, s.r.o. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644243_Z
49,20 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Ústav merania SAV
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644242_Z
1 095,00 € Protech, spol. s r.o. Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644241_Z
837,29 € JURIGA spol. s r. o. Ústav merania SAV
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644240_Z
2 472,00 € DP work s.r.o. Obec Čaňa
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644239_Z
276,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644238_Z
715,50 € Roman Laco - ROADA Mesto Partizánske
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>