Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPBB_ZM_087-2017_2017
48 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ivan Klima
21.
Júl
2017
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 50/01/Nn/2013
5213-2017-LSR
0,00 € Hrnčiarová Dagmar Mgr. Lesy Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
709/Č/2017
840,00 € Lucia Faltinová Slovenské národné divadlo
21.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 200/25/2006
245/2017
0,00 € SIMAMED s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 200/08/2008
248/2017
0,00 € MUDr. Stanislava Hnátová Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 59/01/Nn/2013
5212-2017-LSR
0,00 € Rada Peter Lesy Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
12308/2017-O8
0,00 € Hamala Kluch Víglaský, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
21.
Júl
2017
Zmluva o spolupráci č. SAMRS/R/24/78/2017 uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
62/7/2017-SAMRS
3 250,00 € D&D consulting, spol. s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 200/12/2007
244/2017
0,00 € PraxMed s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
750/Č/2017
225,00 € Dária Fojtíková Fehérová Slovenské národné divadlo
21.
Júl
2017
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 79/01Nn/2013
5204-2017-LSR
0,00 € Vanek Stanislav Lesy Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Zmluva o reklame
FaF UK 48/2017/XII
500,00 € SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta UK
21.
Júl
2017
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 1120/60/2005
243/2017
0,00 € Nemocnica A. Wintera n.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 400/44/2006
242/2017
0,00 € Allmea, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/24
Odstúpenie od Zmluvy č.OPKZP-PO1-SC121/122-2015/24
0,00 € Obec Okoč Ministerstvo životného prostredia
21.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 400/47/2006
241/2017
0,00 € SIZK, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 400/63/2006
240/2017
0,00 € MUDr. Klaudia Dzuranyiová, MPH, MBA Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Júl
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z.
28/§50/PS/2017/NP PZ VAOTP-2/KK
5 749,68 € JESEŇ ŽIVOTA, n.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21.
Júl
2017
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
SNM-SML-ZOV-2017/2004
0,00 € Slovenské národné múzeum Pavol Weis
21.
Júl
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 400/20/2010
239/2017
0,00 € Nemocnice s poliklinikami n.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>