Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Jún
2018
Výpoveď Hromadnej poistnej zmluvy motorových vozidiel
154/2018
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825953_Z
819,00 € BEPOL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825779_Z
779,99 € Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Jún
2018
Zmluva o dielo
Z201825778_Z
700,00 € S.T.C. spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825777_Z
419,99 € ITSK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825942_Z
806,48 € UNOMED spol. s r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825935_Z
3 989,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825932_Z
2 173,99 € Prometeus - SL s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825933_Z
2 400,00 € ZOLS s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825931_Z
20 400,00 € JUTEX - Contract, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825926_Z
420,00 € PC SEMA, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825925_Z
801,59 € ITSK, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825924_Z
501,60 € PC SEMA, s.r.o. Mesto Stará Turá
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825922_Z
1 380,00 € FaxCopy Pro s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201825912_Z
1 414,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Sociálna poisťovňa
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825915_Z
372,00 € VNET a.s. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825908_Z
445,99 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825905_Z
7 900,00 € Andrej Holka Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
20.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825884_Z
1 404,00 € IMI TRADE s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201825902_Z
12 785,00 € MEDIKO. spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>