Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Júl
2017
Zmluva o dielo
2/2017/UR/Z/P
34 740,00 € Janes ateliér, spol. s r.o. Národná zoologická záhrada Bojnice
22.
Júl
2017
Zmluva o dielo
19072017-Fi
24 338,18 € PS-NOVOPS, a.s. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec
22.
Júl
2017
KONCESNÁ ZMLUVA O GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBE
ZMLT-2017-240-000001
0,00 € EPC ENERGY s.r.o. Spojená škola Švabinského 7, Bratislava
21.
Júl
2017
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
75/2017/§ 54 – CnTP- A3
14 234,42 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734953_Z
16 799,99 € TR TECHNIC s.r.o. Záchranná služba Košice
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734948_Z
11 991,96 € Mária Šimonová Záchranná služba Košice
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734950_Z
4 318,42 € JALAPA s.r.o. Záchranná služba Košice
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734991_Z
52 999,98 € ZSE Energia, a.s. Obec Kalná nad Hronom
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734981_Z
1 000,00 € ROIN, s. r. o. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734962_Z
9 078,00 € Meditech SK, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734960_Z
15 540,00 € INTRAVENA s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201733926_Z
1 320,00 € Lamitec, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201733947_Z
24 000,00 € Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod ovocie zelenina Žilinská univerzita v Žiline
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734130_Z
649,98 € Mária Opavská VEGA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21.
Júl
2017
Rámcová dohoda
Z201734947_Z
825,00 € Bio G, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
21.
Júl
2017
Rámcová dohoda
Z201734945_Z
1 292,50 € Bio G, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
21.
Júl
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201734048_Z
4 800,00 € ESPIK Group s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734934_Z
160,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734845_Z
1 540,00 € Hardware Support s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
21.
Júl
2017
Kúpna zmluva
Z201734929_Z
225,60 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>