Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Marec
2018
Nájomná zmluva na nájom časti pozemkov
ZM/2018/0074
1,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
23.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/195
9 379,36 € Dominikánsky knižný inštitút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/148
3 126,44 € Spojená škola internátna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/171
4 168,60 € Obec Mojš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci
ZM/2018/0073
79 926,12 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. M P/M P
23.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/191
4 689,68 € TTplus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/182
2 344,80 € JUDr. Margita Rojčeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Marec
2018
Zmluva o nájme dopravného značenia
ZM/2018/0072
1,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
23.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/167
4 689,68 € Viera Turčíková - VIERA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Marec
2018
D o h o d a č.18/24/060/101 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/101
12 505,84 € Senires, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23.
Marec
2018
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2018137_Z - Úložná skrinka na uloženie, vysušenie a dezinfekciu pracovného oblečenia ozónom - ET/2018/0013
ZM/2018/0071
0,00 € Biuro Uslug Technicznych Krzyszfot Nowicki Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Marec
2018
D o h o d a č.18/24/060/95 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a d
24/18/24/060/95
3 126,44 € ViaVitae, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23.
Marec
2018
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2018140_Z - Úložná skrinka na uloženie, vysušenie a dezinfekciu pracovného oblečenia ozónom - ET/2018/0015
ZM/2018/0070
0,00 € Biuro Uslug Technicznych Krzyszfot Nowicki Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z201812990_Z
9 200,00 € WoodX, s.r.o. Národná transfúzna služba SR
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z201812988_Z
2 256,67 € B.Braun Medical s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z201812986_Z
6 859,20 € TIMED, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
23.
Marec
2018
Rámcová dohoda
Z201812974_Z
57 700,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z201812970_Z
1 692,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Národný ústav detských chorôb
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z201812489_Z
63,60 € Tibor Varga TSV PAPIER Plemenárske služby SR, š.p.
23.
Marec
2018
Kúpna zmluva
Z201812567_Z
970,80 € TRACO Computers s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>