Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
December
2018
DODATOK č. 1.,k SERVISNEJ ZMLUVE
259
0,00 € Agroservis - Západ s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
30/2018
0,00 € František KRÁLÍČEK Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
PFERDEKAUFVERTRAG
2 9 / 2 0 1 8
0,00 € Fokschaner Sarah Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15.
December
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
6595-2
55,39 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petáková Ivana
14.
December
2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
1412/2018/RS03
30,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – opatrenie č.2
18/13/054/63
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Trenčín
14.
December
2018
ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-18-0373_ZoD uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
1412/2018/RS02
0,00 € KOSIT a.s. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/155
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Omšenie
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/156
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rodinné centrum Ovečka
14.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZM-KO-OD-18-0374_SZ uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
1412/2018/RS01
0,00 € KOSIT a.s. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/159
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Košeca
14.
December
2018
Rámcová dohoda
Z201854543_Z
8 891,99 € CLEAN TONERY, s.r.o. Národný onkologický ústav
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855287_Z
169 500,00 € SOFOS, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855286_Z
8 259,04 € Up Slovensko, s. r. o. Kancelária verejného ochrancu práv
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855280_Z
33 116,00 € CYEB s.r.o. Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855268_Z
25 000,00 € Ponti-M, s.r.o. Obec Dolné Vestenice
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855271_Z
534,00 € Vladimír Janičina ELKO Technická univerzita vo Zvolene
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855270_Z
2 000,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Štátna opera
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855269_Z
816,00 € IMAO electric, s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855267_Z
2 490,00 € KORAKO plus, s. r. o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>