Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
August
2016
Zmluva o nájme hudobného materiálu
25/2016/AZ
990,00 € LITA, autorská spoločnosť Štátna opera
26.
August
2016
Dodatok č.1 k Dohode č. 2/§57/2016/NP Podpora ZP
Dodatok č.1 k Dohode č. 2/§57/2016/NP Podpora ZP
0,00 € Alexander Juhász Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
August
2016
Zmluva o poskytovaní služieb na “Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) – zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)“
31604-16/2016-BA
1 038 000,00 € DATALAN, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
26.
August
2016
Zmluva na zabezpečenie činností na úseku BOZP a OPP
Spr 1215/2016
0,00 € EVIL, s.r.o. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
26.
August
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda č. 12/§ 51a/2016
12 369,60 € ANIMAL SERVICES s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
26.
August
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda č. 11/§ 51a/2016
6 184,80 € Nemocnica s poliklinikou, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
26.
August
2016
Darovacia zmluva
2008/2016
0,00 € Peter Moravec Liečebno - výchovné sanatórium
26.
August
2016
Zmluva o dielo
34/500/16/OP
40 659,03 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trnavská teplárenská, a.s.
26.
August
2016
Zmluva č. PRES/2016/147
1130000754
7 000,00 € "Projekt Fórum" občianske združenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26.
August
2016
Zmluva č. PRES/2016/112
1130000755
7 000,00 € Rozvojová agentúra Žilinského samospr. kraja, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26.
August
2016
Zmluva č. PRES/2016/19
1130000756
20 000,00 € Klaster cestovného ruchu Západné Slovensko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26.
August
2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“
93/2016/§54-CzKN/BB
5 256,48 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Základná škola
26.
August
2016
Zmluva č. 700/2204-0001/2016 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
700/2204-0001/2016
52 870,71 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/ Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
August
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041NR060050
041NR060050
899 500,00 € AT DUNAJ, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
August
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064KE070034
064KE070034
566 017,02 € Ladislav Skalina – VINOHRAD DAMASKUS Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
August
2016
Príkazná zmluva
16/1/6577/2
210,00 € Kováč Karol, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
26.
August
2016
Príkazná zmluva
16/1/6577/1
465,00 € Kromka Miroslav, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
26.
August
2016
Príkazná zmluva
16/1/6590/1
179,50 € Kadlec Igor, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26.
August
2016
Príkazná zmluva
16/1/6590/2
117,00 € Kadlec Radovan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26.
August
2016
Príkazná zmluva
16/1/6681/1
469,00 € Borošová Daniela, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>