Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2019
Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databáze
002/VŠMU/2019
1 080,00 € Albertina icome Bratislava s. r. o. Vysoká škola múzických umení
17.
Január
2019
Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databáze
001/VŠMU/2019
302,40 € Albertina icome Bratislava s. r. o. Vysoká škola múzických umení
17.
Január
2019
Príkazná zmluva
046/2019
0,00 € Ján Šipöcz Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17.
Január
2019
Príkazná zmluva
045/2019
0,00 € Reháková Margita Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17.
Január
2019
ZOVB č..02497/2018-PKZO-B40180/18.00 - Západoslovenská distribučná, a.s.
02497/2018-PKZO-B40180/18.00
50,00 € Slovenský pozemkový fond Západoslovenská distribučná, a.s.
17.
Január
2019
Dodatok č. 01809/2018-PKZO-B40160/17.01 - PRO iN s.r.o., RASKO s.r.o., Pokoželec, Kolibaš, Kolibašová - k. ú. Vrbovec, okres Michalovce
01809/2018-PKZO-B40160/17.01
2 525,40 € Slovenský pozemkový fond PRO iN s. r. o., RASKO s.r.o a spol.
17.
Január
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 902/18
902/18
0,00 € AL Agroservis, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 086ZA260029
086ZA260029
176 540,00 € BIOFOREST, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086BB260013
086BB260013
200 000,00 € EKOSYSTÉM M, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086ZA260035
086ZA260035
200 000,00 € Róbert Korec Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086ZA260032
086ZA260032
168 995,00 € PM SYSTEMS, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086BB260004
086BB260004
200 000,00 € M&J BUSINESS, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220043
074PO220043
100 000,00 € Obec Vaniškovce Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
6721-1
161,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sourav Bakshi
17.
Január
2019
Zmluva o dielo - Poskytnutie služieb na prípravu stavby "Práznovce - administratívno-prevádzková budova"
26/2019-PN
34 344,00 € ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ODC s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
Január
2019
Zmluva o dielo - Vykonanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu záujmového územia stavby "Práznovce - administratívno-prevádzková budova"
25/2019-PN
12 224,40 € RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
Január
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L565452
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
17.
Január
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L545611
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.
17.
Január
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L545613
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.
17.
Január
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L545628
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>