Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Marec
2017
Zmluva o spolupráci - pri ťažbe riečneho materiálu z koryta vodného toku Hornád
475/2017-KE
1 263,60 € HYDRO-EKO-STAV s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Marec
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Pezinok, predaj KNC 1356/7, LV č. 101
474/2017-BA
6 515,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Miroslav Chanečka; Mgr. Soňa Chanečková
31.
Marec
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Pezinok, predaj KNC 883/286, LV č. 101
473/2017-BA
1 931,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Martin Čapo; Ing. Želmíra Čapová
31.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1675/2016-BB, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu - pozemku pod predajným stánkom
471/2017-BB
640,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Hikl - HIKLIK
31.
Marec
2017
Zmluva o dielo - Geodetické meranie - Trenčín-ľavostranné zberné potrubie
468/2017-PN
5 043,60 € Ing. Ivan Poláček GEODET SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 08/2017/ZoNBP
08/2017/ZoNBP
Doplnená
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Daniela Becková
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07/2017/ZoNBP
07/2017/ZoNBP
Doplnená
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Jana Hrúzová
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 06/2017/ZoNBP
06/2017/ZoNBP
Doplnená
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave´- Evanjelická Bohoslovecká fakulta Nikola Boldiová
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 05/2017/ZoNBP
05/2017/ZoNBP
Doplnená
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Aleksandar Uhrín
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 04/2017/ZoNBP
04/2017/ZoNBP
Doplnená
144,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Denis Seč
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 03/2017/ZoNBP
03/2017/ZoNBP
Doplnená
240,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Barbora Füzesiová
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 02/2017/ZoNBP
02/2017/ZoNBP
Doplnená
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Rašhidzada Mail Agha
30.
Marec
2017
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV č. 01/2017/ZoNBP
01/2017/ZoNBP
Doplnená
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Kamali Ahmed Faisal
30.
Marec
2017
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-14-0416
FaF UK/24/2017/XII
31 797,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
30.
Marec
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-15-0607
FaF UK/23/2017/XII
29 482,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
30.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0585
FaF UK/22/2017/XII
24 411,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
30.
Marec
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-15-0685
FaF UK/21/2017/XII
30 742,00 € Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32 Univerzita Komenského v Bratislave
30.
Marec
2017
Kúpna zmluva
Z201714587_Z
275,40 € Air Products Slovakia, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
30.
Marec
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201714397_Z
5 050,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
30.
Marec
2017
Kúpna zmluva
Z201714570_Z
2 200,00 € K4FIN, s.r.o. Obec Lazany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>