Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Február
2017
Dohoda o započítaní pohľadávok
POZ 36/2017
3 010,02 € EKOPLANT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
23.
Február
2017
Dohoda o uznaní záväzku a jeho plnení v splátkach
1248/2017
112 083,00 € PPA ENERGO s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
23.
Február
2017
Zmluva o dielo
SNM–MŽK–ZOD–2017/310
150,00 € Ivan Gojdič Slovenské národné múzeum
23.
Február
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK – 69-1/ 2017
23,72 € Ing. Ivo FELTOVIČ Ministerstvo obrany
23.
Február
2017
Licenčná zmluva
8/LZ/2017
20,00 € Slovenský filmový ústav Občianske združenie Slovenské lyžiarske múzeum Podkonice
23.
Február
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a
DOHODA číslo 17/19/52A
0,00 € Centrum sociálnych služieb Žarec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
23.
Február
2017
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_69-017-5028_2017
750,00 € Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
23.
Február
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a
DOHODA číslo 17/19/52A/49
0,00 € Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
23.
Február
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-58-41/2017
7,80 € MUDr. Rastislav JURKOVIČ Ministerstvo obrany
23.
Február
2017
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, č. PZ00087077_003 SjF STU
9099/0014/17
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
Február
2017
Zmluva o účinkovaní hosťa v predstavení
178/CM/2017
100,00 € Hana Hrstkova Slovenské národné divadlo
23.
Február
2017
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_75-017-5028_2017
370,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
23.
Február
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-7-32/2017- S4
63,96 € Ing. Jozef MIKOLAJ Ministerstvo obrany
23.
Február
2017
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 22017
Z-HM/001-2017/200
2 400,00 € KAPYTECH, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
23.
Február
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2017/312
1 487,38 € Slovenské národné múzeum Mariana Petríková
23.
Február
2017
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, č. PZ00057941_005 SjF STU
9099/0013/17
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
Február
2017
Kolektívna zmluva
1/2017
0,00 € ZO OZ Špeciálna základná škola, Kežmarok
23.
Február
2017
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZoD-2017/371
150,00 € Václav Girsa Slovenské národné múzeum
23.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 5/2017
39/2017-2060-2063
3 230,00 € Ján Letko Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Február
2017
Licenčná zmluva
88/2016/UVLF-ESAP
0,00 € RNDr. Jarmila Harvanová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>