Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Máj
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 18_40_50J_24
0,00 € Obec Matiaška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
28.
Máj
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 18_40_50J_23
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
28.
Máj
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 18_40_50J_22
0,00 € Obec Benkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
28.
Máj
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/43/ 052 /19
8 676,00 € Obec Plešivec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28.
Máj
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/43/ 052 /18
2 169,00 € Obec Pašková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28.
Máj
2018
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.03/2018/SK UNESCO
1130001177
0,00 € Pavol Kráľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28.
Máj
2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
996-2018-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra KLIMATEL Šaľa, s.r.o.
28.
Máj
2018
Kúpna zmluva č. 3/OZ07/II.Q.2018/EAD
4384/2018/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín SCHONWALD, s.r.o.
28.
Máj
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
BOZP
0,00 € Ing. Ivan Galata Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bánovce nad Bebravou
28.
Máj
2018
Small Grant Agreement No. SAMRS/2018/SG/02/MD
56/5/2018-SAMRS
9 712,00 € City Hall in the community of Saratenii Vechi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28.
Máj
2018
Kúpna zmluva č. 1/OZ07/II.Q.2018/EAD
4382/2018/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín SCHONWALD, s.r.o.
28.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
KO-732/2018-1
0,00 € Vema Slovenská národná akreditačná služba
28.
Máj
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy v SND
16/2018/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenské národné divadlo
28.
Máj
2018
Zmluva o zabezpečení konzultačných služieb pre dohľad nad liekmi
ICN-10-1809
0,00 € Pharma-Service International s.r.o. BIONT, a.s.
28.
Máj
2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 412 AL
9860423061
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28.
Máj
2018
Zmluva o dielo
2-ZOD/2018-ŠKO
3 780,00 € Považské múzeum v Žiline Štátny komorný orchester Žilina
28.
Máj
2018
D O H O D A číslo: 18/41/054/69 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
D O H O D A číslo: 18/41/054/69
0,00 € Mária Daníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Máj
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/43/ 052 /17
6 507,00 € Obec Ochtiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28.
Máj
2018
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1114/2015 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Anna Šomogyiová
28.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti os.údajov
IS00518
0,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>