Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
ZDO-03-2017
0,00 € JUDr. Zuzana Náterová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
29.
Marec
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
ZDO-02-2017
0,00 € MUDr. Ján Nosko Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
29.
Marec
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
ZDO-01-2017
0,00 € Ing. Martin Hromádka, PhD. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
29.
Marec
2017
Zmluva o poskytopvaní služieb
598/2017
19 900,00 € HuStra, spol .s r.o. Ružinovský podnik Verejno - prospešných služieb a. s.
29.
Marec
2017
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0134 - Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta
DZM/2014/0134/0003
0,00 € DOPRA-VIA, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Marec
2017
Nájomná zmluva č. 77/ON-2017
CPPO_ZM_77-ON-2017_2017
0,00 € EURO SENIOR s.r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 98/16
č. 98/16
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Važec Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Dolný Vadičov, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia verejného podzemného vodovodného vedenia, LV č. 578
463/2017-PN
225,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina; Margita Ilková
29.
Marec
2017
POZ
16-05/2517
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BETAMAT, a.s. Zvolen
29.
Marec
2017
POZ - dodatok
093/2017-7/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. AWT Čechofracht a.s.
29.
Marec
2017
Dohoda o cene-tranz.
0000406715
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
29.
Marec
2017
Dohoda o cene VP
0001007108
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Globwood, s.r.o.
29.
Marec
2017
Zmluva o podm.NP
0000007533
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Globwood, s.r.o.
29.
Marec
2017
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
5634/2017-S25
0,00 € LOKORAIL, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
29.
Marec
2017
zmluva o dielo
1100074025/2017/5400/023
7 665,59 € STOFINGSTAV, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3/§50j/2017
4 226,58 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6/§50j/2017
4 226,58 € Obec Boheľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
Marec
2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK061/2017ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Ján Paškan
29.
Marec
2017
Zmluva o reklame
21/2017 (TUKE - P-102-0018/17)
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
29.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7/§50j/2017
5 149,62 € Mesto Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>