Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
December
2016
Príkazná zmluva na prípravu a realizáciu zahraničnej pracovnej cesty č. 481/2016-600/MPRV SR do Belgicko, Brusel č. 328/2016/ÚKSÚP
328/2016/ÚKSÚP
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9.
December
2016
Zmluva č. 1251/01/Nn/2016 o nájme lesných pozemkov
7743-2016-LSR
14,00 € Meliš Ladislav Lesy Slovenskej republiky
9.
December
2016
Darovacia zmluva
2218/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Marianka
9.
December
2016
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 02/12/2016
02/12/2016 Zmluva o dielo č.12/12/2016/RKEo
4 575,42 € LAMI BP spol.s.r.o. Košice Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
9.
December
2016
Darovacia zmluva
2217/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR MČ Bratislava-Petržalka
9.
December
2016
Zmluva č. 1252/01/Nn/2016 o nájme lesných pozemkov
7742-2016-2016
14,00 € Balážová Katarína Lesy Slovenskej republiky
9.
December
2016
Nájomná zmluva č. 2/2016
11/2016/ŠVPS/RKE-mesto 2/2016
0,00 € MUDr. Myroslava Majdáková, súkromná zubná ambulancia Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto
9.
December
2016
Banková záruka č. 618.342
84/1-S-764/2016
0,00 € Tatra banka, a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
9.
December
2016
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/RVPS Veľký Krtíš uzavretá podľa ust. §14 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27/2016/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 Občianskeho zákonníka
KY/2016/000392
0,00 € Support Net s.r.o. Detský domov Kolíňany
9.
December
2016
Banková záruka č. 618.341
84/1-S-763/2016
0,00 € Tatra banka, a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
9.
December
2016
Zmluva č. 49/01/Nn/2016 o nájme lesných pozemkov
6993-2016-LSR
0,00 € Chňupka Jozef Lesy Slovenskej republiky
9.
December
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zam. "Chceme byť aktívni na TP (50+)"
Dohoda č. 9/2016/§54/(50+)
0,00 € Ing. Roman Madej - REMO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9.
December
2016
Dohoda o jednorazovej finančnej náhrade za zriadené vecné bremeno
4630217/2016
2 924,08 € Doboš Tibor a Dobošová Anna TRANSPETROL, a. s.
9.
December
2016
Rámcová zmluva o spolupráci č. 0201/0074/16
0201/0074/16
0,00 € Univerzita Tomáše Bati v Zlině Slovenská technická univerzita v Bratislave
9.
December
2016
Zmluva č. 36/01/Nn/2016 o nájme lesných pozemkov
6942-2016-LSR
0,00 € Beňová Júlia Lesy Slovenskej republiky
9.
December
2016
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, na výkon činnosti technika požiarnej ochrany, technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečovania niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
KY/2016/000372
1 200,00 € Eva Cíbiková - KOLUMBUS Detský domov Kolíňany
9.
December
2016
Čiastková zmluva o dielo k Rámcovej zmluve č. RD/35/2016/OVO/UK
ČZ/256/2016/OVO/FMFI
7 320,00 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
9.
December
2016
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0034/16
9001/0034/16
75,00 € Štefan Svrček Slovenská technická univerzita v Bratislave
9.
December
2016
Zmluva č. 58/01/Nn/2016 o nájme lesných pozemkov
7047-2016-LSR
0,00 € Kollár Alojz Ing. Lesy Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>