Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64033/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovinobaňa
20.
Február
2018
Zmluva č. 4600003546/PN/2018 - 05/2018 o spolupráci
0053/2018
0,00 € Reštartni sa, o.z. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
20.
Február
2018
Zmluva o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
ÚVV a ÚVTOS-33/32-2018
0,00 € Mizerák Milan Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
20.
Február
2018
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – Okresného kola vo florbale dievčat ZŠ v okrese Senica v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2018
OU-TT-OS1-2018/009022
98,00 € Základná škola Okresný úrad Trnava, Odbor školstva
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64030/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Veľká Lehota
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
149/2018
180,00 € 3via, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
20.
Február
2018
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/D/503-2018
0,00 € Matúš Talán NŠC
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
25/2018/UVLF
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva v Budapešti Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
63947/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zemianske Kostoľany
20.
Február
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_782
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola - Szakkozépiskola
20.
Február
2018
Dohoda o splátkach dĺžnej sumy a uznanie dlhu
BJ1/OE/POH/2018/1267
260,25 € Mária Hviščová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64021/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Tvrdošín
20.
Február
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_456
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola podnikania
20.
Február
2018
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu - Bratislava
190010/047/2018
0,00 € Ing. Jozef Lukáč Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave
20.
Február
2018
Dodatok č.13 k zmluve č. 4003NSP1000213
Z201802011
41 871,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Union zdravotná poisťovňa,a.s.
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64017/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Púchov
20.
Február
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_796
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
20.
Február
2018
dohoda o skončení dohody č. 17/08/054/64 - NP Praxou k zamestnaniu
dohoda o skončení dohody č. 17/08/054/64/TT
0,00 € Obec Buková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20.
Február
2018
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve
100002908-4
0,00 € AXA d.d.s, a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
20.
Február
2018
Príkazná zmluva
029/2018/FUSAV
2 400,00 € doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>