Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2018521
44 640,00 € TRIGON PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2018
Zmluva o výpožičke
ZM2018522
4 389,00 € Rozhlas a televízia Slovenska ChaChaLand
15.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2018599
72 000,00 € PERMANENT PRODUCTION s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2018602
17 124,00 € TRIGON PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2018607
39 000,00 € K 2 STUDIO s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190Q920
NFP309190Q920
215 738,42 € OZ Malokarpatský región Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2018
Nájomná zmluva - k. ú. Šaľa, LV č. 7369, za účelom realizácie líniovej stavby "Cesta I/75 Šaľa - obchvat".
1962/2018-PN
463,48 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest
15.
November
2018
Nájomná zmluva - k.ú. Šaľa, LV č. 7369, za účelom realizácie líniovej stavby "Cesta I/75 Šaľa - obchvat".
1963/2018-PN
114,99 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest
15.
November
2018
Nájomná zmluva - k. ú. Dlhá nad Váhom, LV č. 1870, za účelom realizácie líniovej stavby "Cesta 1/75 Šaľa - obchvat".
1961/2018-PN
2 293,72 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest
15.
November
2018
Dohoda o ukončení zmluvy
1960/2018-KE
0,00 € UTILIS, spol s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2018
Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Liptovská Mara - Bešeňová merané geodetickými prostriedkami v roku 2018
1959/2018-PN
14 400,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2018
Zmluva o dielo - Priestorové posuny objektov VS Turček merané geodetickými prostriedkami v roku 2018
1958/2018-PN
7 800,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2018
Zmluva o dielo - Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, rkm 2,206 - 2,275
1930/2018-PN
454 896,84 € D.A.L., spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
November
2018
Dodatok k DoC ZF,SA
0K83523201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. C. STEINWEG - GMT S.R.L., VIA SCARSELLIN ANGELO 119, TORRE B, GENOVA, REP. ITALIJA PODRUŽNICA KOPER
15.
November
2018
Dohoda o cene ZF,SA
000K844165
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. EP Cargo a.s.
15.
November
2018
Centrally autorised medicinal products
Z-41/2018
0,00 € The Council of Europe.European Directorate for the Quality of Medicnes & HealthCare (EDQM) Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
15.
November
2018
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - program služby: ÁNO S
0911021308
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Stará Ľubovňa
15.
November
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
VB/40527/2018/Mlynárce/IS
347,70 € MH Invest, s.r.o. Nitra Invest, s.r.o.
15.
November
2018
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
D-30/2018
15 000,00 € Hellephant s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
15.
November
2018
Nájomná zmluva č. 05.2-09-2017
05.2-09-2017
230,52 € Verejné prístavy, a. s. Glass Partners Transports Slovakia, s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>