Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2016
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb v oblasti BOZP, OPP a strážnej služby
64/2016/SaP
216 090,05 € ENGIE Services a. s., EMM, spol. s r. o. Slovenská národná knižnica
29.
September
2016
Zmluva č. 31/2016
0101/0063/16
143,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Občianske združenie Horoklub Amater
29.
September
2016
Dohoda o krátkodobom poskytnutí telovýchovných priestorov a o úhrade prevádzkových nákladov
17/2016
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov
29.
September
2016
DOHODA o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
25/2016/§54-CzKN
0,00 € Peter Jurík - L I S A Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
29.
September
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2016
615/2016
2 200,00 € Úrad vlády SR Kultúrne združenie hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ - CSALLÓ Zenekar Kulturális Társulás
29.
September
2016
Zmluva č. 30/2016
0101/0062/16
143,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave TERMOCOM, spol. s r.o.
29.
September
2016
Dohoda č. 67/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti“
24/67/2016/54-CzKN
7 802,55 € DRIFT GANG s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29.
September
2016
Zmluva č. 29/2016
0101/0061/16
624,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Gymnázium Matky Alexie
29.
September
2016
Zmluva o dielo - Oplotenie chovnej stanice
ŠOP SR/129/2016
19 499,30 € PROFIL INVEST THREE s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
29.
September
2016
D O H O D A č. 19 /2016/§ 54 - PZ
2016_1209
2 990,69 € IDE – amb. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
29.
September
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1/12663/2008 info
16 612,50 € Slovenská pošta, a. s. Okresný súd Námestovo
29.
September
2016
Zmluva o nájme telocvične č. 9704/0041/16
9704/0041/16
9,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jana Žúborová
29.
September
2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2016/ÚPSVR Humenné
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2016/ÚPSVR Humenné
0,00 € ÚPSVR Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
September
2016
D O H O D A č. 18 /2016/§ 54 - PZ
2016_1208
2 889,38 € Obec Dolné Kočkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
29.
September
2016
DOHODA o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci NP „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“
20/2016/§54/(50+)
0,00 € RC MAMA klub Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
29.
September
2016
DOHODA o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci NP „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“
17/2016/§54/(50+)
0,00 € RC MAMA klub Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
29.
September
2016
D O H O D A č. 17 /2016/§ 54 - PZ
2016_1207
2 990,69 € TAI-COM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
29.
September
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
16/35/052/469
557,40 € Obec Topoľovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29.
September
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SFEÚ/2016/206
1 160,00 € Medzinárodná Jazyková Agentúra s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
29.
September
2016
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiačok SŠ v basketbale, okresného a regionálneho kola žiakov SŠ vo futbale
OU-PO_ZM_OS-124-2016_2016
0,00 € Gymnázium Leonarda Stockela v Bardejove Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>