Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Október
2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
53539/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Vysoké Tatry
26.
Október
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
038/§ 52a/2016/ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Bobot
26.
Október
2016
Príloha k Zmluve o dielo
Príloha k zmluve o dielo
0,00 € Ives Liečebno-výchovné sanatórium Ľubochňa
26.
Október
2016
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
10560/1/2016
0,01 € Moravčík Tibor rod. Moravčík MH Invest, s.r.o.
26.
Október
2016
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚPSVR Martin
Z1600304
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Slovenská konsolidačná, a.s.
26.
Október
2016
KÚPNA ZMLUVA
532/2016
200,00 € Daniela Ťapuchová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26.
Október
2016
Dohoda č. 16/37/050/80 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 16/37/050/80
3 244,80 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Október
2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
53537/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Vysoké Tatry
26.
Október
2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/31/50J/27
0,00 € Obec Barca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
Október
2016
KÚPNA ZMLUVA
531/2016
65,50 € Ivana Rybánska Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26.
Október
2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 601/161/2013/VPZ o poskytnutí podpory vo forme: úveru
601/161/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Banskej Bystrici, k.ú. Radvaň, Spojová 3852/2,4,6 zastúpení na základe plnomocenstva:Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
26.
Október
2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
53211/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Vysoké Tatry
26.
Október
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
043/§ 52a/2016/ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ivanovce
26.
Október
2016
Dohoda č. 16/37/050/95 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 16/37/050/95
9 984,00 € OBAL PARTNER s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Október
2016
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
10558/1/2016
0,13 € Moravčík Róbert Ing. rod. Moravčík MH Invest, s.r.o.
26.
Október
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
045/§ 52a/2016/ŠR/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rodinné centrum Ovečka
26.
Október
2016
Agreement on the Provision of Financial Support for Staff Mobility for teaching and Training Between the Programme Country and the Partner Country for the Academic Year 2016/2017
UPJŠ - 1119/2016
1 020,00 € Dmytro Kostya Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26.
Október
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 67/ZF/2015
0434/2016
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26.
Október
2016
Dohoda č. 16/37/051A2/163 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a
Dohoda č. 16/37/051A2/163 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a
2 790,48 € Sisi, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Október
2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
53529/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jasenovo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>