Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Marec
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOS-13/32-2019
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
25.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20199774_Z
1 320,00 € Ultra Print, s.r.o. Slovenské národné múzeum
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199761_Z
167,99 € ARKA, a.s. UNIVERZITA J. SELYEHO
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199756_Z
1 127,99 € ITSK, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199752_Z
818,40 € TOP SERVIS IT a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
25.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198822_Z
11 160,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Národný onkologický ústav
25.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198816_Z
14 040,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Národný onkologický ústav
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199750_Z
35 185,20 € TSM SLOVAKIA s.r.o. Mesto Spišské Podhradie
25.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20199748_Z
3 896,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199745_Z
1 318,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Univerzita Komenského v Bratislave
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199743_Z
15 598,80 € KomTeS SK s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199742_Z
117,60 € ITSK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
25.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199738_Z
19 499,99 € JURIGA spol. s r. o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199736_Z
279,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199732_Z
13 990,00 € Jarident, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199730_Z
227 329,00 € AMG Security s.r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199728_Z
847,99 € Top Tonery Slovakia s.r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199722_Z
30,00 € ITSK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199712_Z
1 348,70 € COPY PRINT GROUP, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199708_Z
1 878,00 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>