Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku
17/33/52A/42
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27.
Marec
2017
DOHODA č. 17/41/51A2/12 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnnosti v rámci národného projektu "Úspešne na trhu práce
17/41/51A2/12
0,00 € Bučko Vladimír - BUKY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Marec
2017
D O H O D A č. 9/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/§50j/NS2017/NPPZVAOTP-2
6 424,74 € Obec Konská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27.
Marec
2017
D O H O D A číslo 3/§ 52/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
3/52/2017/KN/2017
7 455,60 € Mesto Kolárovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda č.8/§50j/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
8/50j/NS2017/KN/2017
5 292,99 € Obec Dulovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda č.7/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie"
7/54/2017/SnZ/KN/2017
26 764,40 € Obec Veľké Kosihy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovľníckej činnosti podla §52a
7/52a/2017/KN/2017
287,46 € Obec Lipové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku
17/33/054/15
10 158,02 € Mesto Detva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
17/43/51A2/19
6 359,64 € Peter Koštial Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Marec
2017
Dohoda č.7/§50j/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
7/50j/NS2017/KN/2017
5 292,00 € Obec Čalovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/35/50J/5
14 574,60 € Obec Hrabovec nad Laborcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27.
Marec
2017
Dohoda č.6/§50j/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
6/50j/NS2017/KN/2017
5 283,27 € Obec Patince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Zmluva č. 1/2017/OPPnKŤZPaPČ
č. 1/2017/OPPnKŤZPaPČ
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
27.
Marec
2017
Dohoda č.5/2017/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ... podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 ....v rámci NP "Praxou k zamestnaniu"
5/2017/54-PZ/KN/2017
3 207,29 € BONDI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda č.13/§50j/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
13/50j/NS2017/KN/2017
5 283,00 € Obec Lipové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku
17/33/054/14
10 503,99 € Obec Horný Tisovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestanávania znevýhodneného UoZ podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. .....
13/50/PS/2017/KN/2017
11 499,36 € Ing. Leonard Lévai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
17/43/51A2/21
5 316,00 € REMIMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Marec
2017
Dohoda č.12/§50j/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
12/50j/NS2017/KN/2017
5 292,99 € Obec Sokolce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Marec
2017
zmluva o dielo
46/2017/MSNP
200,00 € Múzeum SNP Východoslovenská galéria Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>