Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2017
Grant agreement for Erasmus+staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES
28/190117/E+KA107/2017
1 235,00 € Luchian Ivan Technical university of Košice, SK KOSICE03
19.
September
2017
DOHODA O SPLÁTKACH
912/2017
1 074 825,90 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
19.
September
2017
DOHODA O SPLÁTKACH
911/2017
69 597,18 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
19.
September
2017
DOHODA O SPLÁTKACH
910/2017
3 679 333,05 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
19.
September
2017
Poistná zmluva
18/PZ/2017
8,64 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
19.
September
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ"
Z/33/2017
20 850,00 € Úrad vlády SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
19.
September
2017
DOHODA O SPLÁTKACH
903/2017
7 247 283,56 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR
19.
September
2017
Poistná zmluva
17/PZ/2017
1,56 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
19.
September
2017
Grant agreement for Erasmus+staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES
27/190117/E+KA107/2017z
1 320,00 € M´Hamdi Mohamed Technical university of Košice, SK KOSICE03
19.
September
2017
Poistná zmluva
16/PZ/2017
1,51 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
19.
September
2017
DOHODA o odbornej praxi študenta
219
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19.
September
2017
DOHODA o odbornej praxi študenta
218
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19.
September
2017
Grant agreement for Erasmus+staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES
26/190117/E+KA107/2017z
1 320,00 € El Hiri Abderrazak Technical university of Košice, SK KOSICE03
19.
September
2017
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
481/CVTISR/2017
0,00 € Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb Centrum vedecko-technických informácií SR
19.
September
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
17/46/051/83/KK
0,00 € Krajská prokuratúra Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
September
2017
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
480/CVTISR/2017
0,00 € Obchodná akadémia Centrum vedecko-technických informácií SR
19.
September
2017
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
479/CVTISR/2017
0,00 € Súkromné gymnázium DSA Centrum vedecko-technických informácií SR
19.
September
2017
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
478/CVTISR/2017
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Centrum vedecko-technických informácií SR
19.
September
2017
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
477/CVTISR/2017
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka Centrum vedecko-technických informácií SR
19.
September
2017
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
476/CVTISR/2017
0,00 € Odborné učilište sv. Klementa Hofbauera Centrum vedecko-technických informácií SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>