Nájomná zmluva

Date:

Publication Date:21.10.2013
Effective Date:22.10.2013
Expiration Date:30.09.2015

Identification of contract:

No. contract:1686/2013
Department:Ministerstvo zdravotníctva SR
Owner:Fakultná nemocnica Trnava
Supplier:Igor Brezina JIBBIS
Name of contract:Nájomná zmluva
Note:V hodnote predmetu nie sú zahrnuté služby spojené s nájmom hnuteľného majetku.

Price performance:

Contracted amount: 6 525 €
Total amount: 6 525 €
Posted by: Fakultná nemocnica Trnava       Views: 5x