Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
August
2017
KÚPNA ZMLUVA
1073-1205-KZ/2017
80,36 € Janka Kolenčíková Železnice Slovenskej republiky
17.
August
2017
Zmluva č. 2 uzavretá v zmysle §536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu Rekonštrukcia terasy a súvisiace stavebné práce na budove IVVL
3 2017 IVVL
17 743,87 € MP STAVEX, s.r.o. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
17.
August
2017
Zmluva č.1/2017/26-202 o zmene účastníkov
CRZ 5628/2017/LSR
0,00 € ZARA WOOD s. r. o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
17.
August
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-026/2017/Čierne/1019/611-54/RumDa
0,00 € JM Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2017-0269-1101100
750,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Milan Štefánik
17.
August
2017
Dodatok č. 1/2017 k dohode č. 31/§51a/2016/UnTP
31/51a/2016/UnTP dodatok . 1/2017/KN/2017
0,00 € Lovász Tamás - TL Holding Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17.
August
2017
Dodatok č. 1/2017, k dohode č. 7/§51a/2017/UnTP
7/51a/2016/UnTP dodatok . 1/2017/KN/2017
0,00 € JUDr. Peter Balaškó - súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17.
August
2017
Dodatok c. 1/2017 k dohode č. 10/§51a/2017/UnTP
10/51a/2017/UnTP dodatok 1/2017/KN/2017
0,00 € JUDr.Beata Boncseková - súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ vo veku 50 rokov a viac
17/07/054/42
5 613,24 € SLOVCIMI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
August
2017
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-001/2017/Jablonov/126/SO608-00/Geoflex
2 038,10 € KM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
August
2017
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-002/2017/Jablonov/126/SO608-00/Geoflex
10 208,52 € KV Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
August
2017
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-003/2017/Jablonov/126/SO608-00/Geoflex
2 468,46 € MJ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
August
2017
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-005/2017/Jablonov/126/SO608-00/Geoflex
49,80 € MM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
August
2017
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-006/2017/Jablonov/126/SO608-00/Geoflex
8 487,46 € KM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
August
2017
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-008/2017/Jablonov/126/SO608-00/Geoflex
588,79 € KV Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
17.
August
2017
zmluva o poskytnutí služieb
33/2017/ZP/SŽG
145,00 € Ing. František Nekoranec Železnice Slovenskej republiky
17.
August
2017
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 5634/2017/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DANAE s.r.o.
17.
August
2017
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb CPBA-ON-2017/002350-007
CPBA_ZM_CPBA-ON-2017-002350-007_2017
144 825,00 € EDYMAX SE MV SR
17.
August
2017
Zmluva o poskytnutí služby
5100005334
1 687,00 € BIO energie s.r.o., Ministerstvo obrany
17.
August
2017
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb CPBA-ON-2017/002350-006
CPBA_ZM_CPBA-ON-2017-002350-006_2017
155 860,00 € EDYMAX SE MV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>