Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
PF 92/2017
14 000,00 € TKC alarm s.r.o. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
PF 91/2017
14 000,00 € TKC alarm s.r.o. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
24.
Máj
2017
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracivnej ceste študenta
PF 90/2017
0,00 € Ľuboš Nagy Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
24.
Máj
2017
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracivnej ceste doktoranda
PF 89/2017
0,00 € Mgr. Dajana Ručová Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
24.
Máj
2017
Dodatok č. 1 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV 15 0485
PF 88/2017
2 074,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Univerzita J.A. Komenského
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201723633_Z
324,00 € SMARTIES, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723635_Z
235,00 € Agroland Nitra spol. s r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201723634_Z
2 985,00 € DMC, s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201723618_Z
28 030,00 € CA - Cargo, s. r. o. Obec Zborov nad Bystricou
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723622_Z
240,00 € Ing. Robert Lukoťka REL Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723620_Z
10 350,00 € AGREF, spol. s r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723491_Z
8 100,00 € AGREF, spol. s r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723614_Z
3 100,00 € Jozef Forgáč-olympia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723616_Z
1 098,00 € VICOM s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
24.
Máj
2017
Rámcová dohoda
Z201721637_Z
16 659,99 € KORATEX a. s. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723606_Z
373,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Mesto Senec
24.
Máj
2017
Zmluva o dielo
Z201723604_Z
10 379,99 € RI - PEX s.r.o. eMKLub
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201723602_Z
47 599,99 € IC s.r.o. SENIOR HOME n.o.
24.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201723600_Z
789,96 € Tibor Varga TSV PAPIER Stredná odborná škola lesnícka
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201723558_Z
6 090,00 € Sanita a technika, s.r.o. Centrum výcviku Lešť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>