Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2019
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. ÚVVaÚVTOS-28/34-2019 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
č. ÚVVaÚVTOS-28/34-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov J.V.S., s.r.o., Prešov
22.
Február
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-372_2/2019/Vajnory/1175/3699
83,13 € Viktória Vitálošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-4/2015/Ružinov/1818/2789_dodatok č.1
2 084,77 € Alena Bartošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 57/17
9013/0053/19
2 220,00 € doc. Ing. Peter Makýš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Február
2019
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme služobného bytu
V/1627/2012 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Mária Bakošová rod. Stribulová
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-3/2015/Ružinov/1818/2789_dodatok č.1
9 675,96 € Peter Bartoš a Alena Bartošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Zmluva o spolupráci
8/2019/MSA
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Múzeum vo Svätom Antone
22.
Február
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/052/173
22 380,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-205/2015/Podunajské Biskupice/1175/TraMi_Dodatok č.1
2 541,63 € Vladimír Lacho Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 59/17
9013/0052/19
2 220,00 € doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-2/2015/Ružinov/1818/2789_dodatok č.1
3 870,38 € Peter Bartoš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/052/172
6 145,92 € Obec Hrabušice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Február
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
21.zmpr-176-058/2019
19,24 € Gábor ERDELYI Ministerstvo obrany
22.
Február
2019
LICENČNÁ ZMLUVA č. 138/2019
UPJŠ - 138/2019
0,00 € PhDr. Katarína Mayerová, PhD. - vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Február
2019
DODATOK č. 1/2019 k dohode č. 18/17/054/135 – PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
1/2019/18/17/054/135 – PZ/2019
0,00 € GOLF AIRPORT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Február
2019
Dohoda č.19/41/060/4 o o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č.19/41/060/4
0,00 € Glanz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Február
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/052/171
13 428,00 € Obec Markušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Február
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prlogHC -35-7/2019
304,80 € Ing. Stanislav PLANKA Ministerstvo obrany
22.
Február
2019
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-103/2018/Važec/0068/GEOD
0,00 € Ivan Ilavský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
01-§59-2019
0,00 € Dom Svitania,n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>