Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
D O H O D A č.18/43/50j/62 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18/43/50j/62
5 829,84 € Technické služby mesta Rožňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3/2018 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7798/2018-M_ORF
4 430,00 € "Aliancia žien - Cesta späť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/13/52A/127
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ladce
22.
Október
2018
zmluva o spolupráci
SNM-PM-ZOS-2018/3353
0,00 € Medzinárodná astronomická únia (IAU; International Astronomical Union) Slovenské národné múzeum
22.
Október
2018
Eramus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 893/2018 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/13/52A/125
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec DUBODIEL
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 259/3/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7772/2018-M_ORF
2 000,00 € "Za dôstojný život Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Small Grant Agreement No. SAMRS/2018/SG/07/BaH
208/10/2018-SAMRS
4 981,51 € Public Institution Elementary School “Vuk Karadžić” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-18-292/2018-NVD
16,04 € Pavol KARBAČ Ministerstvo obrany
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 259/1/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7770/2018-M_ORF
710,00 € "Za dôstojný život Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-18-290/2018-NVD
15,48 € Jozef KARABINOŠ Ministerstvo obrany
22.
Október
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/43/52a/76
300,12 € Obec Vlachovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 214/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7673/2018-M_ORF
6 700,00 € "Seniorvital n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Kúpna zmluva č. 8/2018 zo dňa 12.02.2018
OU_TN_ZM_A-MPO-000402-8-2018_2018
370,00 € Slovenská republika, Okresný úrad Trenčín Vladimír Valúch, Oľga Valúchová
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 166/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7575/2018-M_ORF
11 000,00 € "Obec Ňarád Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/43/52a/79
300,12 € Obec Roštár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/46/51A2/10
6 660,00 € Roman Zemančik L&V Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Október
2018
Darovacia zmluva č. 81/2018
DZ-15/2018-FMMR
400,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Nadácia Železiarne Podbrezová
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 133/24/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7326/2018-M_ORF
3 300,00 € "Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N471
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N471
199 750,00 € DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>