Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
427/ITA/2018
28 049,17 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium
12.
December
2018
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby s paušálom
9701/0057/18
228,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
418/ITA/2018
28 049,17 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium
12.
December
2018
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
482/2018/AXNV
397,20 € APEF, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12.
December
2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_kiczko
100,00 € doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD. Slovenská akadémia vied
12.
December
2018
Zmluva o vytvorení diela
48/2018
130,00 € Ing, Jozef Havaj Slovenská lekárnická komora
12.
December
2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_sivak
100,00 € prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Slovenská akadémia vied
12.
December
2018
Zmluva o zabezpečení reklamy na odbornom podujatí/kongrese
47/2018
800,00 € TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. Slovenská lekárnická komora
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
440/ITA/2018
22 015,98 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Ľudovíta Fullu
12.
December
2018
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
481/2018/AXNV
26 381,39 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12.
December
2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_kovacs
100,00 € doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. Slovenská akadémia vied
12.
December
2018
Zmluva o organizovaní odborného podujatia
46/2018
800,00 € Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Slovenská lekárnická komora
12.
December
2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_labuda
100,00 € PhDr. Jozef Labuda, CSc. Slovenská akadémia vied
12.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R34301
0,00 € Obec Hrabovec nad Laborcom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
409/ITA/2018
22 015,98 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
12.
December
2018
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000268106_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
408/ITA/2018
22 015,98 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
12.
December
2018
Zmluva o vyporiadaní dôsledkov zániku práv a povinností z mandátnej zmluvy
20181130_danek
100,00 € prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. Slovenská akadémia vied
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
403/ITA/2018
22 015,98 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
12.
December
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
401/ITA/2018
22 015,98 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>