Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52A zákona č. 5/2004
18/27/52A/235
0,00 € Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga Svätý Anton č.47 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Október
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00022
0,00 € JUDr. František Puškár Ministerstvo vnútra SR
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. služách zamestnanosti
18/39/054/96
0,00 € Mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Október
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
416/2018
150,00 € Mgr. Tereza Zálešáková, DiS. Divadelný ústav
22.
Október
2018
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
259/2018
0,00 € Adamed Pharma S.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Október
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
415/2018
150,00 € Nora Nagyová Divadelný ústav
22.
Október
2018
Zmluva o reklame
P-102-0024/07-164
200,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie EKO-TERM SERVIS s. r. o.
22.
Október
2018
15/2018 Uznanie záväzku a Dohoda o splátkach dlhu
15/2018 Uznanie záväzku a Dohoda o splátkach dlhu
1 000,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Topoľčany Jozef Schlick
22.
Október
2018
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
275/2018
0,00 € KELEX s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
627/2018
18 000,00 € Úrad vlády SR Obec Podhorie
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
389/2018
14 500,00 € Úrad vlády SR Mestská časť Košice - Juh
22.
Október
2018
CONTRACT No. V7 BETWEEN THE CONTRACTOR AND THE PARTNER
NI/1-385/2018/SPU
4 650,00 € RURAL ASSOCIATION SUPPORT PROGRAMME ( RASP) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
255/2018
38 000,00 € Úrad vlády SR Bratislavský samosprávny kraj
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
250/2018
38 000,00 € Úrad vlády SR Obec Záhorská Ves
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311081Q599
1094/2018
220 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Úrad vlády SR
22.
Október
2018
Zmluva o ubytovaní
ZML 891/2018 RE
720,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Miženčík Peter
22.
Október
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
414/2018
150,00 € Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. Divadelný ústav
22.
Október
2018
Príkazná zmluva
196-400-18
50,00 € Veronika Šikulová Literárne informačné centrum
22.
Október
2018
Zmluva o rekalme
P-102-0024/07-167
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie CMK, s. r. o
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohdoda číslo 18/42/051/226
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Michalovský domov seniorov