Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2017
Darovacia zmluva
4771433/2017
150,00 € Nikola Glogovská TRANSPETROL, a. s.
18.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-152-183/2017
18,84 € Ing. Marcel Nyárjas Ministerstvo obrany
18.
Október
2017
Dohoda o používaní motorového vozidla SZRB, a. s. na služobné účely č.12-2017
1253
0,00 € Ing. Miroslav Mička Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
18.
Október
2017
Zmluva o spolupráci
330/2017/AXNV
0,00 € VPP - verejno - prospešný podnik, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18.
Október
2017
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
952-2017-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ervin Mészáros TZB PROFI
18.
Október
2017
Dodatok č.1/2017 k dohode 11/§51a/2017/ÚnTP o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
11/51a/2017/UnTP/dodatok1/KN/2017
0,00 € KS-Komfort Komárno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
18.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-56-119/2017
19,16 € Ing. Marek LAZORÍK Ministerstvo obrany
18.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní
ZML 534/2017 RE
100,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Harničár Valentín
18.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní
ZML 533/2017 RE
700,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ivanová Viktória
18.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
13.mpr.45-78/2017
15,72 € Ing. Marián HRÚZ Ministerstvo obrany
18.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
1999/2017/NLC
653,31 € Lesná a pasienková spoločnosť, pozem.spol. Tekovská Breznica Národné lesnícke centrum
18.
Október
2017
Dohoda č.56/§51/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.56/§51/2017
0,00 € Helena Švancárová-HE-Ó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Október
2017
Dohoda č.55/§51/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.55/§51/2017
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Október
2017
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
169-700-2017
0,00 € Obec Sokolce Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
Október
2017
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/IP Banská Bystrica
Z1700300
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica Slovenská konsolidačná, a.s.
18.
Október
2017
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k dohode č. 17/44/054/310
17 558,43 € Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18.
Október
2017
Dohoda č. 17/27/054/289 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť s
Dohoda č. 17/27/054/289
1 006,08 € Obec Jastrabá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
18.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
116153/2017
520,00 € TOFIN, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
18.
Október
2017
Dohoda č.54/§51/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.54/§51/2017
0,00 € F&K INTERIERY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
2015/2017/NLC
381,18 € Urbárske združenie obce Jánovce, pozemkové spoločenstvo Národné lesnícke centrum