Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12019477
0,00 € Orange Slovensko, a.s Detské mestečko Trenčín
22.
Február
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve A3914686
0,00 € Orange Slovensko, a.s Detské mestečko Trenčín
22.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-13-46/2018
43,20 € Peter POČEKAJL Ministerstvo obrany
22.
Február
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
B0948688
0,00 € Orange Slovensko, a.s Detské mestečko Trenčín
22.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-13-45/2018
16,60 € Peter HODÁL Ministerstvo obrany
22.
Február
2018
Dohoda č.18/42/051/66 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP " Absolventská prax štartuje zamestnanie " §51
Dohoda č.18/42/051/66
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Miriam Miľová
22.
Február
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/39/059/3
0,00 € Martin Smalík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-13-43/2018
8,30 € Peter HODÁL Ministerstvo obrany
22.
Február
2018
licenčná zmluva na vydanie diela
Zmluva_HF_3_2018
0,00 € Dedičia po hudobnom skladateľovi Štefanovi Németh-Šamorínskom Hudobný fond
22.
Február
2018
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
13/2018 K NR SR
0,00 € Mgr. Elena Červeňáková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Február
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/39/059/2
0,00 € LUMOLA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
91/CM/2018
100,00 € Emília Haugová Slovenské národné divadlo
22.
Február
2018
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
14/2018 K NR SR
0,00 € Mgr. Natália Milanová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Február
2018
Dohoda č.18/42/051/64 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP " Absolventská prax štartuje zamestnanie " §51
Dohoda č.18/42/051/64
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Beňatina
22.
Február
2018
zmluva na objednávku
SNM-MŽK-ZOD-2018/179
200,00 € Dr. Katarína Mešková Hradská Slovenské národné múzeum
22.
Február
2018
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
28/2018 K NR SR
0,00 € Bc. Radoslav Pavelka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Február
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/39/056/3
0,00 € LACES, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
727/2018-M_ORF
573 678,00 € Mesto Kežmarok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Február
2018
Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
29/2018 K NR SR
0,00 € Ing. Ľuboš Martinák Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Február
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-073/2015/Haniska/0896/SO641-00/SO642-00/GEOD
639,85 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.