Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
62606/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hviezdoslavov
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Finančnej zmluve ERASMUS+ č. 02/SMS/2018-19 uzavretý na mobilitu študenta v rámci programu ERASMUS+
ZML-2019/1-54:191006
0,00 € Tereza Keherová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Január
2019
Zmluva o dielo č. 2/064/18
TvU-2019-PdF-16
80,00 € prof. PhD. Mária Kusá, CSc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24.
Január
2019
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0003/19
9001/0003/19
15,00 € Ing. Andrea Kvasničáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
24.
Január
2019
Vydavateľská licenčná zmluva
2/2019
0,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Historický ústav Slovenskej akadémia vied
24.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme športového zariadenia
12018 (1-1)
0,00 € Tenisový klub Stará Ľubovňa, s.r.o Ľubovnianska nemocnica, n. o.
24.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS_68_20190115_36405418
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Martinská poliklinika, s.r.o.
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Finančnej zmluve ERASMUS+ č. 49/SMS/2018-19 uzavretý na mobilitu študenta v rámci programu ERASMUS+
ZML-2019/1-53:191006
0,00 € Lenka Šušuková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Január
2019
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0002/19
9001/0002/19
30,00 € Ing. Zuzana Mikulová Slovenská technická univerzita v Bratislave
24.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34/2019
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Národný ústav detských chorôb
24.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R56701
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2019
kúpna zmluva
12/18
0,00 € Reedukačné centrum Kovalík Michal
24.
Január
2019
Dodatok č. 9
Zamestnávateľská zmluva č. 2007299
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERAZMUS+ akad.rok 2018/2019 č. 18/SMP/2018-19
ZML-2019/1-52:191006
0,00 € Sabina Melišková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Január
2019
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_21-ON-2019_2019
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
24.
Január
2019
Zamestnávateľská zmluva
1/2019
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči
24.
Január
2019
Vydavateľská licenčná zmluva
1/2019
0,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Historický ústav Slovenskej akadémia vied
24.
Január
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2016/0333 o podnájme časti nehnuteľnosti a poskytovaní služieb spojených s podnájmom
DZM/2016/0333/0003
3 983,92 € HASTRA s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby
SF 6/2019
0,00 € Nemocnica sv. Michala, a.s. Slovenská filharmónia
24.
Január
2019
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva č. 9001/0001/19
9001/0001/19
0,00 € VIPO a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave