Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058252
400,00 € Dvorščík Milan Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058334
60,00 € Marko Karol Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000481-004_2017
50 000,00 € Peter Kovanič Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058458
300,00 € Benčík Petr Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o prenájme priestorov na nakrúcanie
ZM2014820
2 000,00 € Vaníček Matej Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Dohoda o použití súromného cestného motorového vozidla pri preprave
TKSl-24-104/2017
12,20 € Ján Šteták Ministerstvo obrany
18.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb člena štábu pri výrobe AVD
ZM2014848
4 000,00 € Viera Sandtnerová Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
17/46/054/115
2 736,58 € Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
August
2017
ZMLUVA o prenájme nebytových priestorov
ZM2014881
1 200,00 € RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000482-004_2017
15 000,00 € JUDr. Diana Janušíková Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
17/46/054/114/KK
6 751,93 € Obec Matiašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
August
2017
Zmluva č. 109/POD-67/17 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - Soboš
SAŽP SERP/2017/174
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Soboš
18.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
17/46/054/112/KK
7 117,21 € Obec Reľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000469-004_2017
7 500,00 € Mikuláš Dzuba Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000478-004_2017
50 000,00 € Žaneta Bálintová Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
PF 143/2017
0,00 € RNDr. Radek Lučan Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000480-004_2017
50 000,00 € Tomáš Cenkner Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
zmluva o spolupráci
SNM-HM-ZOS-2017/2442
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenské národné múzeum
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2017/2018, číslo Zmluvy 12/2017/2018
UPJŠ - 848/2017
2 058,00 € Tatiana Mitríková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
August
2017
Kúpna zmluva
2017/35/ZML
0,00 € Jarmila Brojová Slovenské centrum dizajnu