Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R68701
0,00 € OPATRÍME VÁS, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/ 36/§50J/10
32 496,75 € Mesto Svit Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/13
0,00 € Obec Hermanovce nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. ZS-2019-004
173/2019
47 000,00 € DICIT spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/94
6 651,80 € Obec Margecany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
71/2019
250,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MEDIXRAY, s.r.o.
22.
Marec
2019
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3002231-D2
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. APIS home, s.r.o.
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
ZKZ-12-2019
0,00 € TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme pozemku č. 005/2019
Z/2019/574/IV/VMĽŠ/OLP
668,92 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny ROXY CATERING s.r.o.
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/76
3 991,04 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. ZS-2019-005
172/2019
48 000,00 € DICIT spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Marec
2019
PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
25/2019/OIBKR
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
22.
Marec
2019
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3000571-D3
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov domu na Drobného ul. č. 17,19 a Sekurisovej ul. č. 1,3 v Bratislave
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/75
3 991,04 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Kolektivna zmluva
202/2019
0,00 € Základná odborová organizácia Hudobné Centrum Hudobné centrum
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 003/2019
Z/2019/573/IV/VMĽŠ/OLP
7 092,32 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny ROXY CATERING s.r.o.
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. uzatvorená podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
DOHODA č. 19/19/50J/14
5 062,23 € Obec Vysoká nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60
19/07/060/28
3 325,88 € EUROFRAME, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/74
1 995,52 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60
19/07/060/18
3 325,88 € Domov dôchodcov Borský Mikuláš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica