Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0016
SK-CN-2015-0016 D1
3 900,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0014
SK-CN-2015-0014 D1
4 000,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0012
SK-CN-2015-0012 D1
3 900,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
Licenčná zmluva
12/LZ/2017
70,00 € Slovenský filmový ústav Umelecký súbor Lúčnica
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0010
SK-CN-2015-0010 D1
4 000,00 € Parazitologický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0008
SK-CN-2015-0008 D1
4 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0005
SK-CN-2015-0005 D1
4 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-2015-0004
SK-CN-2015-0004 D1
4 000,00 € Univerzita IVIateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-AT-2015-0031
č. SK-AT-2015-0031 D1
1 943,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-AT-2015-0030
SK-AT-2015-0030 D1
2 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
Dohoda č. 17 12 051 39
17/12/051/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Okresný súd PD
24.
Marec
2017
Licenčná zmluva
3323032017
800,00 € Marek Leščák Slovenský filmový ústav
24.
Marec
2017
Dohoda o povolení splátok dlhu
RS1/OE/POH/ 2017/2570-4
0,00 € Bendová Marcela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
Marec
2017
Dohoda č. 17 12 051 38
17/12/051/38
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Lenka Hudečeková
24.
Marec
2017
Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste
Spr. 83/17-2
0,00 € JUDr. Lucia Chrapková, Ph.D. Okresný súd Piešťany
24.
Marec
2017
Dodatok č.1 k kolektívnej zmluve na rok 2017 uzatvorenú dňa 30.12.2016.
1SprO/412/2016
0,00 € Odborový zväz justicie v SR-ZO Okresný súd Dunajská Streda
24.
Marec
2017
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 11800/6353/2016
991/6353/2016
1,80 € Pokrivčáková Mária Slovenská správa ciest, Bratislava
24.
Marec
2017
Dohoda č. 17 12 051 37
17/12/051/37
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Nedožery - Brezany
24.
Marec
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-AT-2015-0025
SK-AT-2015-0025 D1
2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená podľa §§ 663 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č.p.:SHNM-OSNM4-2017/000639-005
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-000639-005-2017_2017
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Jana Kučmová