Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2017
Dohoda č.17/41/051/244 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
17/41/051/244
0,00 € Play school s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITSM2014+: 312051C909
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/000485-001_2017
167 739,30 € Mesto Sečovce Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
24.
Máj
2017
Dohoda číslo: 2017/PK/03/051/26 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda číslo: 2017/PK/03/051/26
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Pezinok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Máj
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
32-102001-2017
40,00 € Peter Horbaj, prof.Ing., CSc. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
24.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D216/2017/13
D216/2017/13
10 205,08 € Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka Ministerstvo spravodlivosti SR
24.
Máj
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
31-102001-2017
40,00 € Magdaléna Repášová, doc.Ing., CSc., Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
24.
Máj
2017
Zmluva č. 0339/2017/OM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0339/2017
166 678,00 € Slovenský skauting Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Máj
2017
Príspevok napodporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
14/§50j/NS/2017-NP PZ VAOTP-2/KK
7 125,24 € Obec Lechnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
24.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITSM2014+: 312051C909
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/000526-001_2017
111 826,20 € Obec Bijacovce Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
24.
Máj
2017
Zmluva č. 0340/2017/OM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0340/2017
21 777,00 € Laura, združenie mladých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Máj
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
29-102001-2017
40,00 € Michal Masaryk, doc.Ing., PhD., Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
24.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení diela
2017098
0,00 € Mgr. Art. Vilma Pročková TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2017
Zmluva o zabezpečení spracovania diplomovej práce
28-102001-2017
40,00 € Ján Pinka, prof. Ing., CSc., Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
24.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITSM2014+: 312051C909
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/000482-001_2017
111 826,20 € Obec Liptovská Teplička Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
24.
Máj
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
27-102001-2017
40,00 € František Urban, prof. Ing., CSc., Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
24.
Máj
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
rmo-21-50/2017
11,00 € Mgr. Vladimír DUĽa Ministerstvo obrany
24.
Máj
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
26-102001-2017
40,00 € Jozef Jandačka, prof.Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
24.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITSM2014+: 312051C909
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/000522-001_2017
79 357,50 € Obec Zemplínska Teplica Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
24.
Máj
2017
Špecifikácia (prístupy) Dodatok č. BCN2017Y4059 k Zmluve o pripojení 1-RDCXDTI
SITB_D01_BCN2017Y4059_2017
1 338,00 € Slovak Telekom, a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
24.
Máj
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
28/2017/SŽG
22 249,38 € Mesto Trenčín Železnice Slovenskej republiky