Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní
ZML 552/2017 RE
720,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mokošáková Tímea
23.
Október
2017
Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/DoOZVB-521/2017/Lisková/SO702-00/0920/GEOD
491,88 € ZT Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
23.
Október
2017
Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/DoOZVB-537/2017/Lisková/SO702-00/0920/GEOD
61,70 € MV Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
23.
Október
2017
Zmluva č. 0590/2017/sekcia regionálneho školstva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0590/2017
5 127,00 € DAXE, spol. s r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Október
2017
Zmluva č. 0618/2017/sekcia regionálneho školstva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0618/2017
7 773,00 € Orbis IN, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Október
2017
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkovna riešenie projektu č. APVV-16-0186
PF 212/2017
11 702,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
661/2017
2 000,00 € Úrad vlády SR MAHID
23.
Október
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a
050/§ 52a/2017/NP PZ VAOTP-3/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Nemšová
23.
Október
2017
Zmluva č. 0617/2017/sekcia regionálneho školstva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0617/2017
9 853,00 € Orbis IN, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
608/2017
2 000,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie Cseh-ART
23.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A11374454
373,00 € ORANGE SLOVENSKO, a.s. Okresný súd Žilina
23.
Október
2017
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkovna riešenie projektu č. APVV-16-0186
PF 211/2017
48 870,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Fyzikálny ústav SAV
23.
Október
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podľa ustanovenia § 51
2017/13/051/075/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín František Husár
23.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
CV-77-19/2017
13,64 € Bc. Martina JELCHOVÁ Ministerstvo obrany
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
579/2017
14 100,00 € Úrad vlády SR Folklórny súbor ILOSVAI
23.
Október
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2059458
250,00 € Filadelfi Matej Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2059547
450,00 € Kriško Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2060293
50,00 € Brovdi Gabriella Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2060304
70,00 € Sisáková Jaroslava Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2060305
80,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska