Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Zmluva
ZM1005274
24,00 € BOKK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_61/2019/SINPOPVaI
0,00 € archatelier s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Marec
2019
Kúpna zmluva
141/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov Zuzana Kukurová rod. Mindášová
19.
Marec
2019
Rámcová zmluva o dodávke kvapalného hélia
5/2019
10 001,25 € Elektrotechnický ústav SAV Ústav merania Slovenskej akadémie vied
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov, chata
BB84/2-52/2019/0924006-Nzpk
120,00 € Ministerstvo obrany SR Matúš SEKULA
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_60/2019/SINPOPVaI
0,00 € Ing.arch. Lukáš Lechman Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201715216_Z - víno a alkohol
CUZ_D01-1-6-2019_2019
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2019
19/04/060/22
6 651,80 € A-COMP Consulting s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
ZML 183/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Jana Kubačková
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
13.mpr.-89-17/2019
5,60 € Mgr. Dominika KOPČEKOVÁ Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_59/2019/SINPOPVaI
0,00 € Studio TEM, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-78/2019-NVD
0,00 € Martin CUPER Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/N344/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N344/ZoVPBA
0,00 € Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov podľa §60,ods.3
19/23/060/26
3 325,90 € Mgr. Anna Galambošová - Beauty by Annie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
19.
Marec
2019
Memorandum o spolupráci uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
2019/039
200 000 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-75/2019-NVD
19,16 € Vladimír JAKUBÍK Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_58/2019/SINPOPVaI
0,00 € Mgr.art. Petronela Vlhová - PETRA Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-74/2019-NVD
7,60 € Miriam LAMANEC Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-73/2019-NVD
7,60 € Petr HORÁK Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19/10/060/30 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z.
19/10/060/30
0,00 € Ivana Tomášková - TOMIVA kreatívne textílie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom