Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J507
KŽP-PO4-SC431-2017-19/J507
168 070,32 € Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-403
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-403_2018
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tiňo Richard
16.
Január
2019
Zmluva o vytvorení autorského diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046177
176,50 € Minahane John Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-357
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-357_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Zelienková Zuzana
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-038/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
0,39 € Mária Marcová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 59/1819
9013/0005/19
2 115,00 € Filip Likavčan Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-278
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-278_2018
480,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Bahno Andrej
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-037/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
1,74 € Viera Malatinská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-358
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-358_2018
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Henczel Vladimír
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-404
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-404_2018
259,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Paučo Jaroslav
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-036/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
5,63 € Antónia Majzelová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Dohoda o tvorbe a využití prostriedkov sociálneho fondu v roku 2019
ÚVTOSaÚVV-4/1-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava ZO OZ ZVJS ÚVTOS a ÚVV Ilava
16.
Január
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670720/2019
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Správa kultúrnych a športových zariadení
16.
Január
2019
„Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica“
GR ZVJS-9/32-2019
33 600,00 € Ing. arch. Jaroslav Janek – TRIJA projekčný ateliér Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-318
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-318_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Tokárová Jana
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-033/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
0,69 € Ľuboš Kuchár Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-352
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-352_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mikuš Miloslav
16.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-353
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-353_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mikuš Miloslav
16.
Január
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 255/1819
9013/0004/19
2 687,00 € Peter Hrčka Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Január
2019
Stavebný zámer „Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová
GR ZVJS-nh-21-3/16-2018
55 800,00 € TEPLAN ARCHITEKT spol. s r.o Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže