Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-012-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Peter Zlatoš
16.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-245084482008
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Odborné učilište internátne Ladce
16.
Január
2019
Kolektívna zmluva 2019
OUIL 372/2018
0,00 € Závodný výbor Odborné učilište internátne Ladce
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-032/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
0,69 € Ján Kuchár Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-031/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
0,39 € Emília Králiková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
ÚVTOSaÚVV-3/1-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava ZO OZ ZVJS ÚVTOS a ÚVV Ilava
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-029/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
1,04 € Martina Kardošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 41/1819
9013/0003/19
1 959,00 € Tomáš Holásek Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Január
2019
Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/ZoOzVB-028/2018/Brodno/1514/739-00, 740-00, 782-00/IFI
1,04 € Mária Kapitulíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2019
Zmluva o spolupráci
Z/2019/58/IX/FSEV/UVP
799,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave,Stavebná fakulta STU v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
16.
Január
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ORANGE 31 04 2010_ 07 10 2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
Január
2019
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2019-1
50,00 € Ján Sipöcz Slovenská národná galéria
16.
Január
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ORANGE 31 04 2010_ 03 10 2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
Január
2019
Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS a ÚVV v Ilave
ÚVTOSaÚVV-2/1-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava ZO OZ ZVJS ÚVTOS a ÚVV Ilava
16.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-010-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Peter Vajda
16.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-006-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Anton Cebák
16.
Január
2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru a spoločných priestorov
21/2019
2 289,35 € Slovenská pošta, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/09/50/4 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/09/050/4
0,00 € Obec Pažiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
16.
Január
2019
JUDr. Jana Tomčíková - žiadosť o vydanie pozemkov
02742/2018-PRZ -R60209/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond JUDr. Tomčíková Jana
16.
Január
2019
Delimitačný protokol v k.ú. Mikušovce, okres Lučenec
02291/2018-UVOS-U00096/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenský vodohospodársky podnik š.p.