Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Dodatok č. 1 CRZ č. 6922/2018/LSR
CRZ č. 6922/2018/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Ľubomír Fiksel a i.
23.
Január
2019
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
2019-0018-1175520
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Urbariát a Réhalja Ižop Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce –
19/41/054/13
0,00 € Evanjelická materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda číslo 19/42/051/7
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Peter Vojtovič
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 9/EU/A/2019
Zmluva č. 9/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola Peterson s. r. o.
23.
Január
2019
Potraviny – nápoje VI
190015/019/2019
950,00 € BEL-TRADE s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
21.zmpr-176-019/2019
35,24 € Ing. Ján HREHA Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
40394/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Čičarovce
23.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R58801
0,00 € Obec Lom nad Rimavicou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-6/2019
16,44 € Peter ANDRAŠČÍK Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
394/2018/MPRVSR-240
58 718,40 € HASIL-HD, s r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
Január
2019
Dodávka mliečnych výrobkov
190015/018/2019
5 862,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-5/2019
26,55 € Ing. Ľubomír TRSŤAN Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 8/EU/A/2019
Zmluva č. 8/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola PRIMA, s. r. o.
23.
Január
2019
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1525/2018 info
10 619,10 € Slovenská pošta, a. s. Jozef Baran
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda číslo 19/42/051/4
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce KOBA FUN, s.r.o.
23.
Január
2019
BENY, s.r.o.
KaHR-111DM-1301/998/232/D7
0,00 € DODATOK č. 7 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111DM-1301/998/232 Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70815/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Červeník
23.
Január
2019
Potraviny - nápoje Premium
190015/017/2019
1 767,60 € Premium Brands s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Január
2019
Dohoda 19/12/060/6 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3
19/12/060/6
713,63 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Martina Pálešová