Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199030_Z
1 999,99 € GASTROTECHNIKA, s.r.o. Krajská prokuratúra
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199028_Z
378,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199020_Z
12 000,00 € Unique Medical s. r. o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199001_Z
2 850,00 € Xepap, spol. s r. o. Krajská prokuratúra
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198983_Z
22 200,00 € POZANA MEAT s.r.o Centrum sociálnych služieb Letokruhy
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198658_Z
5 129,99 € WASCO - družstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198846_Z
300,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Slovenské národné múzeum
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198843_Z
483,48 € CEIBA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198607_Z
4 534,40 € ECOHolding s.r.o. Obec Studenec
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20198500_Z
6 750,90 € ECOHolding s.r.o. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198465_Z
17 450,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20197965_Z
14 359,68 € Up Slovensko, s. r. o. Základná umelecká škola
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20194170_Z
45 508,80 € Up Slovensko, s. r. o. Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov
22.
Marec
2019
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
DNS-2019-03-29
1 162,09 € Divadlo Nová scéna Ticketportal SK
22.
Marec
2019
Dohoda o ukončení Dohody o spolupráci
DNS-2019-02-23
0,00 € Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko Divadlo Nová scéna
22.
Marec
2019
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
DNS-2019-03-30
164,81 € Divadlo Nová scéna Ticketportal SK
22.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7496-1
185,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sourav Bakshi
22.
Marec
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Lipany, bezodplatný prevod správy k pozemkom, ktoré sú pobrežným pozemkom a korytom vodného toku Lipiansky potok, LV č. 2678
343/2019-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - k.ú. Zlatná na Ostrove, zmena v predmete nájmu pri zachovaní rozsahu
342/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ferenc Scepregi; Silvia Csepregiová
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Lakšárska Nová Ves, predaj pozemku LV č. 662
339/2019-BA
2 274,38 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Leoš Taraba