Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
847/2018
10 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Humenné
22.
November
2018
Zmluva o dielo
Z/2018/2257/IFiF/OE
520,00 € Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
22.
November
2018
Špecifikácia – Dátový prístup č. DP2018X506
SITB_ZM_DP2018X506_2018
106,80 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-087/2014/Hrašovík/029/Geoplán_dodatok č.1
9,03 € Viera Blanárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
November
2018
Špecifikácia – Dátový prístup č. DP2018X505
SITB_ZM_DP2018X505_2018
106,80 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
November
2018
Zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
OU-PO_ZM_OKR-242-2018_2018
0,00 € Obec Červenica pri Sabinove - Dobrovoľný hasičský zbor obce Červenica pri Sabinove Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia
22.
November
2018
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.20/2018/SK UNESCO
1130001257
0,00 € Viliam Figusch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22.
November
2018
Špecifikácia – Dátový prístup č. DP2018X504
SITB_ZM_DP2018X504_2018
106,80 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
November
2018
DOHODA číslo 18/17/051/226 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
18/17/051/226/2018
0,00 € Ing. Deana Rovňaníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
November
2018
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
170-700-2018
0,00 € Ing. Tatiana Hradiská Slovenský hydrometeorologický ústav
22.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-82/2014/Hrašovík/029/Geoplán_dodatok č.1
7,43 € Dagmar Fitzová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
November
2018
Špecifikácia – Dátový prístup č. DP2018X503
SITB_ZM_DP2018X503_2018
106,80 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
November
2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
č. Z-HM/012-2018/200
49,00 € Mgr. Michal Lapšanský Hydromeliorácie, š.p.
22.
November
2018
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.19/2018/SK UNESCO
1130001256
0,00 € Michal Davala Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-81/2014/Hrašovík/029/Geoplán_dodatok č.1
7,43 € Ingrid Filkorová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa 5koly, veden6ho v evidencii uchddzaiov o zamestnanie v rámci ndrodného projektu ,,Absolventskii prax Startuje zamestnanie.
Dohoda č. 18/36/051/259
0,00 € Marcela Ridillová - Kaderníctvo EGO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
November
2018
Špecifikácia – Dátový prístup č. DP2018X502
SITB_ZM_DP2018X502_2018
106,80 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
November
2018
DOHODA číslo 18/17/051/224 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie"i
18/17/051/224/2018
0,00 € SALUR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
November
2018
DOHODA číslo 18/17/051/225 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
18/17/051/225/2018
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
November
2018
Špecifikácia – Dátový prístup č. DP2018X501
SITB_ZM_DP2018X501_2018
640,80 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)