Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2017
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dohoda č. 17/30/052/239/NP PZ VAOTP-2
12 499,20 € Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23.
Máj
2017
DODATOK Č. 1 KU KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVE Č. 563/2015
333/2017
0,00 € Lucia Žilčaiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí služieb
SF 75/2017
5 200,00 € Slovenská filharmónia Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky
23.
Máj
2017
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4033/2017/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza Holz-Import-Export s.r.o.
23.
Máj
2017
Dohoda o povolení splátok dlhu
RS1/OE/POH/ 2017/2610-5
0,00 € György Anton Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Máj
2017
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
22/2017/OPS-52
0,00 € Jozef Demko – JD RECYKLING Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Máj
2017
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2017/000268
1 901,00 € Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD. Slovenská reoublika, dočasný správca Okresný úrad Nitra
23.
Máj
2017
ZMLUVA O DIELO
040/FTF/2017
200,00 € Daniel Kalický Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PODLICENCIE
039/FTF/2017
0,00 € CinemArt SK, s.r.o. Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O DIELO NA VYTVORENIE UMELECKÉHO VÝKONU
031/FTF/2017
600,00 € Lenka Fecková Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O DIELO
029/FTF/2017
500,00 € Ela Tolstová Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA
028/FTF/2017
50,00 € Michal Zeman Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O DIELO
026/FTF/2017
500,00 € Vladislav Bóhm Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O DIELO
025/FTF/2017
300,00 € Patrik Pokorný Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA
020/FTF/2017
50,00 € Peter Dimitrov Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA
019/FTF/2017
0,00 € Michal Molnár Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
Zmluva o účinkovaní
017/FTF/2017
150,00 € Michal Stejskal Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
001a/HTF/2017
20,00 € Peter Čerman Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
001b/HTF/2017
20,00 € Stanislava Vlčeková Vysoká škola múzických umení
23.
Máj
2017
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
007/HTF/2017
170,00 € Miroslava Paulová Vysoká škola múzických umení