Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2017
Predaj nehnuteľnosti k.ú. Kremnické Bane , LV č.265 , parc.č. C-KN 8/6 , C-KN 8/7
kz01/2017
270,00 € Obec Kremnické Bane Rudné bane, š. p.
18.
Február
2017
Príkazná zmluva
16/1/6857/1
175,00 € Juračka Oto, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
18.
Február
2017
Príkazná zmluva
17/1/6924/1
209,00 € Meluš Vladimír, RNDr., PhD.MPH Slovenská národná akreditačná služba
18.
Február
2017
Príkazná zmluva
17/1/6917/2
364,50 € Tomášková Drahomíra, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
18.
Február
2017
Príkazná zmluva
17/1/6917/1
171,00 € Kurejová Elena, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17.
Február
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dohoda č. 17/27/054/1
15 057,09 € Mesto Žiar nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Február
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dohoda č. 17/27/054/4
2 509,38 € Obec Horná Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Február
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dohoda č. 17/27/054/6
5 019,03 € Obec Kosorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Február
2017
Rámcová dohoda na zabezpečovanie pozáručných opráv a dodávky žalúzií v objektoch Ministerstva financií Slovenskej republiky
2017/012
21 600,00 € Peter Rojčík - OKFOL Ministerstvo financií SR
17.
Február
2017
Rámcová dohoda
Z20176728_Z
2 599,99 € INFOLAB Slovakia, s. r. o. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20176721_Z
10 350,00 € AGREF, spol. s r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20176691_Z
9 240,00 € PALIVÁ HK, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20176638_Z
1 302,00 € S.T.C. spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20176592_Z
988,44 € Antalis, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20176683_Z
415,00 € Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20176062_Z
1 716,00 € Kovsmol, s.r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
17.
Február
2017
Rámcová dohoda
Z20176674_Z
13 000,00 € Fatra TIP, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Február
2017
Rámcová dohoda
Z20176673_Z
3 689,99 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Február
2017
Rámcová dohoda
Z20176672_Z
1 593,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Február
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20176671_Z
533,00 € NADOSAH, spol. s r. o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied