Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506/10/2003
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506/10/2003
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Martine, J.Martáka 25,27,29, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
KÚPNA ZMLUVA č. 1 /18 / 2017 2651/2017/LSR
2651-2017-LSR
7 800,00 € AGROBON Zvolen, spol. s r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
29.
Marec
2017
Kúpna zmluva č. 9/2017/I.Q/02 - Verejná dražba dreva
2754/2017/LSR
0,00 € QBUK, s.r.o. Lesy SR š.p. OZ Smolenice
29.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže „Majstrovstvá kraja vo florbale žiakov SŠ“ pre okres Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2017
OU-TT_ZM_OU-TT-0S1-2017-012216_2017
358,00 € Základná škola Á. Vámbéryho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva
29.
Marec
2017
Dohoda č.8/2017/§54 - CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"podľa §54
Dohoda č.8/2017/§54 - CzKN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce HaMi s.r.o.
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 149/17
č. 149/17
0,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 148/17
č. 148/17
0,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 147/17
č. 147/17
0,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 58/16
č. 58/16
0,00 € VJARSPOL, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dohoda o cene-vývoz
0000117834
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
29.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
6742/2017-M_ORF
72 960,00 € Diecézna charita Rožňava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506/16/2003
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506/16/2003
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Martine, J.Martáka 25,27,29, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH1034218
300,00 € Lukáčik Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/16/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/16/ŠR/PE
0,00 € NIBIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpi
5303/2017-M_ORF
674 880,00 € Mesto Dunajská Streda Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/15/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/15/ŠR/PE
0,00 € MARZANO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/14/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/14/ŠR/PE
0,00 € TELORA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Marec
2017
Der Schenkungsvertrag
DZ 5/2017
0,00 € Klaus Lichtenauer Detský domov Banská Bystrica
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/13/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/13/ŠR/PE
0,00 € Ing. Rastislav Bezák BEZÁK-HOLZ-CHYNORANY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/12/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/12/ŠR/PE
0,00 € Bezák SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske