Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Jún
2017
Zmluvao poskytnutí vrátených funkčných pomôcok do užívania
19/2017
0,00 € Zolvíková Zuzana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
28.
Jún
2017
Uznanie dlhu
26062017
0,00 € REALSTAV - AM, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Jún
2017
Nájomná zmluva a dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu - k.ú. Trenčianske Biskupice, LV č. 5012, nájom pozemku pod ľavostrannou hrádzou vodného toku Váh
1045/2017-PN
1 189,30 € Ing. Jozef Sládkovič SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Stará Turá, záväzok strán zriadiť VB za účelom umiestnenia ČOV, LV č. 7485
990/2017-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marián Durec
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 857
1039/2017-PN
0,00 € Blažena Solčianska SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 2506
1038/2017-PN
0,00 € Šimon Kováč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1829
1037/2017-PN
0,00 € Ľudovít Grúner SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Nájomná zmluva o nájme pozemku - k.ú. Vajnory, prenájom časti pozemku C-KN č. 2807/13 na LV č. 563 za účelom umiestnenia 1 ks jednostranného reklamného zariadenia typu billboard
1036/2017-BA
438,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SKLOFIX s.r.o.
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1183
1035/2017-PN
0,00 € noves trade spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Melčice, zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestneného výustného objektu domovej čističky vôd a premostenia Ivanovského potoka
1034/2017-PN
225,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Miloš Novák; Anita Sekerešová
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1808
1033/2017-PN
0,00 € Ing. Peter Závody; Ing. Viera Závodyová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1352
1032/2017-PN
0,00 € Mária Valašiková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Lozorno, LV č. 1584, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby "Vodná stavba Lozorno - rekonštrukcia telesa hrádze".
1031/2017-BA
181,88 € Lýdia Lazarová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Stará Turá, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu, LV č. 7485
1029/2017-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Gavenda; Gabriela Gavendová
28.
Jún
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Krušovce, LV č. 1335,1878, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou "Úprava vodného toku Bebrava".
1030/2017-PN
28,97 € Mária Kokavcová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o dielo - práce na údržbe v. toku Lužianka v intraviláne Obce Tekovské Lužany
1028/2017-BB
1 419,60 € Obec Tekovské Lužany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o dielo - práce na údržbe v. toku Búr v intraviláne Obce Sazdice
1027/2017-BB
1 260,00 € Obec Sazdice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o dielo - práce na údržbe v. toku Dedinský potok v intraviláne obce Dedinka
1026/2017-BB
1 142,40 € Obec Dedinka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o dielo - práce na údržbe v. tokov Čaradický potok a Svätý potok v intraviláne obce Kozárovce
1025/2017-BB
1 008,00 € Obec Kozárovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva č. PZ00216096_001 o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd
1020/2017-BA
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik