Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 278/2018 podľa § 7 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
8226/2018-M_ORF
390,00 € "Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-190
KRHZ-PO-2018/452-190
12 886,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vyšný Orlík
22.
Október
2018
Dohoda č. 18/14/051/66 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie".
18/14/051/66/KN/2018
0,00 € Geo - Komárno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Október
2018
Zmluva č. 4/1000014368
CRZ-7150-2018-LSR
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť s.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Október
2018
D O H O D A č. 18/43/50j/59 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18/43/50j/59
5 052,51 € Obec Bôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Október
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
28/105001/2018
30,00 € Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Sc. D. Assoc. prof. Vasyl Zhelykh
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 201/2018 podľa § 8 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
8019/2018-M_ORF
25 000,00 € "Proti prúdu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zam. pre subjekty vykonávajúce hosp. činnosť
18/34/054/485
56 711,70 € RAS STAV SK, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Október
2018
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77NSP1000517
77NSP1000517 (11)
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
22.
Október
2018
Dodatok č. 27 k Zmluve č. 61 KSTA007211
D13/2018
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Národná transfúzna služba SR
22.
Október
2018
Zmluva o nájme služobného bytu a nebytového priestoru a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2018-000764-043_2018
0,00 € Slobenská republika -Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky npor. PhDr. Jozef Horváth
22.
Október
2018
D O H O D A č.18/43/50j/62 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18/43/50j/62
5 829,84 € Technické služby mesta Rožňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3/2018 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7798/2018-M_ORF
4 430,00 € "Aliancia žien - Cesta späť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/13/52A/127
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Ladce
22.
Október
2018
zmluva o spolupráci
SNM-PM-ZOS-2018/3353
0,00 € Medzinárodná astronomická únia (IAU; International Astronomical Union) Slovenské národné múzeum
22.
Október
2018
Eramus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 893/2018 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/13/52A/125
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec DUBODIEL
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 259/3/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7772/2018-M_ORF
2 000,00 € "Za dôstojný život Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2018
Small Grant Agreement No. SAMRS/2018/SG/07/BaH
208/10/2018-SAMRS
4 981,51 € Public Institution Elementary School “Vuk Karadžić” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-18-292/2018-NVD
16,04 € Pavol KARBAČ Ministerstvo obrany