Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30204/NZaZoVB-036/2015/Jarovce/1175/Sy_dodatok č.1
1 204,90 € Nikola Gunišová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Dohoda na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a
19/15/52A/9
319,26 € Obec Žemberovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Február
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-2019/1-114:191006
0,00 € Argematic, spol. s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22.
Február
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-191/2018/Vajnory/1175/3699
436,89 € Katarína Luljáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Zmluva č.GAYA/2050841.13 (dodatok č.12) o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením § 44, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach
Z/2019/297/III/RUK/OIOČ
0,00 € GAYA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
22.
Február
2019
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TT-185/2018-007
KRHZ-TT-185/2018-007
0,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Michalovce
22.
Február
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/050/87 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/050/87
0,00 € MK Partners, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Február
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 58/17
9013/0050/19
2 220,00 € doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000542/2019/UBYT/0001278297
Z/2019/328/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Marián Matejov
22.
Február
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
OHKPZ-PE_ZM_PPZ-HCP-SO13-007686-003-2019_2019
11,40 € Ministerstvo vnútra SR Emil Živčák
22.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000322/2019/UBYT/0015123103
Z/2019/327/VII/VMĽŠ/UO
93,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Abdihakim Dagane Aden
22.
Február
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb
42/19
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Novartis Slovakia s.r.o.
22.
Február
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 48/17
9013/0035/19
2 740,00 € doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Február
2019
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-ZA-517-003/2018
KRHZ-ZA-517-003/2018
0,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Malý Čepčín
22.
Február
2019
Dohoda č. 19/22/054/24 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax podľa § 54 - Praxou k zamestnaniu
19/22/054/24
5 405,82 € PPS Bobrovec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Február
2019
Zmluva č. 2/2019-ZV o styku s vlečkou
2/2019-ZV
378,00 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, š. p.
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011Q314
Z314011Q314
391 342,28 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22.
Február
2019
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 2/2019/9100
2/2019/9100
555,80 € Peter Vydra Železnice Slovenskej republiky
22.
Február
2019
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
DOH_SEP-IMRK2-2017-001891
256 800,00 € Obec Petrovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. 48/OKNP-S/2019
48/OKNP-S/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny