Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
684/2017
1 000,00 € Úrad vlády SR Obec Mierovo
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
675/2017
9 000,00 € Úrad vlády SR Spolupráca - Összefogás
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
624/2017
500,00 € Úrad vlády SR Rodičovské združenie pri Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante
16.
August
2017
Zmluva o dielo
FU/APRR/1/17 (201717)
34 920,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
599/2017
2 500,00 € Úrad vlády SR Klub priateľov Júliusa Szabóa – Szabó Gyula Barátainak Klubja
16.
August
2017
ZMLUVA č. 62017053
92/2017/ŠLTANAP
4 223,09 € agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
573/2017
2 500,00 € Úrad vlády SR Obec Čierny Brod
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
465/2017
1 000,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie "ZA NAŠE ZACHOVANIE" - "A MEGMARADÁSUNKÉRT" Polgári Társulás
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
314/2017
12 000,00 € Úrad vlády SR Kežmarský hlas
16.
August
2017
Dohoda o poskytnutí FP na mentor.zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý vytvorí PM podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o sl.zamestnanosti v platnom znení v rámci NP "Praxou k zamestnaniu", č.dohody: 17/16/054/44
393/2017
5 734,05 € JUDr. Milan Kukučka, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16.
August
2017
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
ÚVTOS-133-31/32-2017
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca Katarína Gergeľová
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
294/2017
1 000,00 € Úrad vlády SR Šanca pre Dražice
16.
August
2017
Dohoda č. 13/2017/§54/(50+) o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
24/13/2017/§54/(50+)
2 872,32 € Elitebau, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16.
August
2017
Zmluva o zverení služobného motorového vozidla
166/2017
0,00 € Ing. Zbyněk Schreier, CSc. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
176/2017
700,00 € Úrad vlády SR Obec Topoľa
16.
August
2017
Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM v prvom pravidelne plat.zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o služb.zamestnanosti v platnom znení v rámci NP "Úspešne na trhu práce", č. dohody: 17/16/51A2/32
392/2017
3 544,00 € JP man, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16.
August
2017
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SNM-MT-NZ-2017/2667
50,00 € Slovenské národné múzeum Milan Horňák
16.
August
2017
Dohoda č.17/08/51A2/15 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/51A2/15/TT
0,00 € In Ideas s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
16.
August
2017
DOHODA O DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE
ZaVaMD-332-12/2017
Doplnená
0,00 € Petra Dančová Ministerstvo obrany
16.
August
2017
Zmluva na poskytnutie služieb
ZML/016/2017/SŠ
5 160,00 € Ing. Peter Mati - IPM Spojená škola, Opatovská cesta 101,Košice