Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826214_Z
2 860,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201826213_Z
4 200,00 € CAMPRI, spol. s r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826210_Z
4 960,00 € BEBA plus s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201826194_Z
15 999,99 € FINAL - CD spol. s r.o. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825872_Z
92 800,00 € NAL s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201825870_Z
20,30 € Auto Gábriel, s.r.o. Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201825862_Z
21 400,00 € Eurozel s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825080_Z
4 067,00 € KASON, s.r.o. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825733_Z
3 700,00 € OMES spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825729_Z
605,00 € Mikrochem Trade, spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Jún
2018
Rámcová dohoda
Z201825689_Z
4 000,00 € EURO-MONT SK s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825652_Z
6 766,99 € ProormedentSK s. r. o. Centrum sociálnych služieb - Jesienka
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo
Z201825643_Z
20 400,00 € ŠTANDART s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825551_Z
9 600,00 € Meditech SK, s.r.o. Zariadenie pre seniorov Náruč
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825539_Z
3 899,00 € Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Krajská prokuratúra
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825449_Z
1 792,00 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201825295_Z
49 913,78 € Energie2, a.s. Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825184_Z
198,72 € SYNTCHEM, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825115_Z
3 600,00 € PYROBOSS, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201825085_Z
705,76 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky