Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
August
2018
Zmluva o nájme
ŠOP SR/P-15/2018
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ľubomír Kubanda
17.
August
2018
Dohoda č. 18/36/051/78 o vykonávaní absolventskej praxe -Ing. Jančuška
Dohoda č. 18/36/051/78 o vykonávaní absolventskej praxe -Ing. Jančuška
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nemocnica Poprad, a.s.
17.
August
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z113/2018-155
550,00 € Erik Sikora Slovenská národná galéria
17.
August
2018
Požičiavacia zmluva
Z113/2018_149
0,00 € Uli Westphal Slovenská národná galéria
17.
August
2018
Zmluva č. 25/POD- 202/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD
SAZP SERP/POD/2018/35
4 864,95 € Obec Dolná Streda Slovenská agentúra životného prostredia
17.
August
2018
ZMLUVA O ÚČASTI NA BLENDED MOBILITE
49/2018
550,00 € Mgr. Ingrid Lukáčová Štátny pedagogický ústav
17.
August
2018
Požičiavacia zmluva
Z113/2018-148
0,00 € Anna Tretter Slovenská národná galéria
17.
August
2018
Kúpna zmluva
35/2018
1 000,00 € Úrad jadrového dozoru SR Karol Dežo
17.
August
2018
ZMLUVA O ÚČASTI NA BLENDED MOBILITE
48/2018
550,00 € Bc. Marcel Šaňa Štátny pedagogický ústav
17.
August
2018
Požičiavacia zmluva
Z113/2018-147
0,00 € Hans Haacke Slovenská národná galéria
17.
August
2018
ZMLUVA O ÚČASTI NA BLENDED MOBILITE
45/2018
550,00 € Bc. Jozefína Šaňová Štátny pedagogický ústav
17.
August
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného festivalu
10-164/18
0,00 € Občianske združenie Košické divadlo Štátne divadlo Košice
17.
August
2018
ZMLUVA O ÚČASTI NA BLENDED MOBILITE
43/2018
550,00 € Lucia Bartošová Štátny pedagogický ústav
17.
August
2018
ZMLUVA O ÚČASTI NA BLENDED MOBILITE
42/2018
550,00 € Bc. Darina Tököliová Štátny pedagogický ústav
17.
August
2018
Zmluva č. 163/POD- 207/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD
SAZP SERP/POD/2018/34
5 000,00 € Obec Zvončín Slovenská agentúra životného prostredia
17.
August
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031P74801
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
August
2018
Licenčná zmluva
Z113/2018-146
250,00 € Hans Haacke Slovenská národná galéria
17.
August
2018
Zmluva o dielo_architektonická štúdia Penov dom
71/2018
1 800,00 € Ing. arch. Daniel Bizoň, autorizovaný architekt Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
17.
August
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031P56201
0,00 € Adriana Vavreková – Opatrovateľské centrum Drobček Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
August
2018
Zmluva č. 133/POD-207/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD
SAZP SERP/POD/2018/33
5 000,00 € Obec Trstín Slovenská agentúra životného prostredia