Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2018
Zmluva o ubytovaní č. VII/000445/2018/UBYT/0001274378 (variabilný symbol)
Z/2018/227/VII/VMĽŠ/UO
121,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Roman Kopčák
22.
Február
2018
Zmluva č. 5/1000098197
CRZ-1923-2018-LSR
9,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Oštepný závod Levice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Február
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
28/2018
0,00 € Trenčianska univerzita A. Dubčeka Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
22.
Február
2018
Dohoda o splátkach č. 2/POH/2018
Dohoda o splátkach č. 2/POH/2018
115,13 € Jarmila Bakošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Február
2018
"Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/15/051/5
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Február
2018
Dohoda o ručení 01/2018/0002
129/2018/ORMP
0,00 € Blanka Hrehová Slovak Business Agency
22.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
1104/2018-M_ORF
11 745,60 € Obec Richvald Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Február
2018
Zmluva o dielo 2018 - dodávka informačných technológíí a služieb
112018
0,00 € Cora Geo, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22.
Február
2018
Kúpna zmluva č. 18/I.Q.2018/OZ12
1928/2018/LSR
12 960,00 € BODOS, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
22.
Február
2018
Zmluva o úvere číslo 01/2018/0002
128/2018/ORMP
10 000,00 € HBJ Business s.r.o. Slovak Business Agency
22.
Február
2018
Kúpna zmluva č. 17/I.Q.2018/OZ12
1927/2018/LSR
25 920,00 € ARICA, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
22.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
1039/2018-M_ORF
9 360,00 € Mesto Veľký Krtíš Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Február
2018
dohoda o krátkodobom prenájme
41/2018/MSNP
6,70 € Múzeum SNP Peter Vigaš
22.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
852/2018-M_ORF
47 520,00 € Mesto Bardejov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Február
2018
Kúpna zmluva č. 16/I.Q.2018/OZ12
1926/2018/LSR
0,00 € BODOS, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
22.
Február
2018
Zmluva č. 5/100098198
CRZ-1924-2018-LSR
10,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Oštepný závod Levice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Február
2018
ZMLUVA o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
UPJŠ - 214/2018
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí služby
1100077227/2017/5400/029
50 752,00 € Siemens s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
22.
Február
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/39/50J/8
0,00 € Základná umelecká škola Františka Veselého, Športová 833/4, Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-36-13-2018
25,40 € Ing. Martin Révay Ministerstvo obrany