Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P7263/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
18.
Október
2017
Zmluva o nájme
295/2017 K NR SR
18 950,00 € in agency s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní
ZML 528/2017 RE
650,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Čokotová Terézia
18.
Október
2017
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949, VÝUČBA /-15, -16, -17, -20
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluvy číslo: 2017-1-SK01-KA103-034949, VÝUČBA /-15, -16, -17, -20
495,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
18.
Október
2017
Licenčná zmluva
8/2017/UVLF-ESAP
0,00 € MVDr. Drahomíra Sopková, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
IU/2017/70067
23 998,80 € Tatra Tender s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0103
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s VJM
18.
Október
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-004/2016/MPB 652-00/Považská Bystrica/0197/Geoplán
99,09 € LR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Október
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51
17/31/051/88
0,00 € Kavart s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0336
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevná základná škola
18.
Október
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P7262/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0151
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Z M L U V A č. 123451 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123451 08U03
46 518,00 € Environmentálny fond Obec Brzotín
18.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
21.zmpr-114-186/2017
5,80 € Mgr. Slavomír Krajňák Ministerstvo obrany
18.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní služby
344
14 630,00 € Mgr. Andrea Vadasová Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
18.
Október
2017
Dohoda o splátkach dlžnej sumy a uznanie dlhu
BJ1/OE/POH/2017/1090
1 332,00 € Gdovin Jaroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Október
2017
Poistná zmluva č. 411 024 598
109/PrO/PZ/2017
6 671,04 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0416
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Licenčná zmluva
7/2017/UVLF-ESAP
0,00 € MVDr. Lukáš Bujňák, PhD. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
21.zmpr-114-185/2017
5,60 € Mgrt. Slavomír Krajňák Ministerstvo obrany