Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0164
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-012/2016/MPB 667-00/Považská Bystrica/0197/Geoplán
26,43 € LR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Október
2017
Dohoda o splátkach dlžnej sumy a uznanie dlhu
BJ1/OE/POH/2017/1093
1 029,60 € Bendigová Marcela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Október
2017
Z M L U V A č. 123870 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123870 08U03
35 000,00 € Environmentálny fond Obec Branč
18.
Október
2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01714/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Colník
18.
Október
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“*
Dohoda č. 42/§51/2017 – AP ŠZ
0,00 € KAME s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0101
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0346
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola I.B.Z.
18.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
bbz-8-39/2017
7,20 € pplk. PaedDr. Stanislav LIPKA Ministerstvo obrany
18.
Október
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2017/SPP 708-00/Považská Bystrica/0197/Geoplán
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Október
2017
Licenčná zmluva
6/2017/UVLF-ESAP
0,00 € doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Október
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51
17/31/051/87
0,00 € PNEURS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0181
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-TT_ZM_KRPZ-TT-OPP-341-2017_2017
0,00 € Martin Gajdoš Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Október
2017
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2017/3432
332,00 € Slovenské národné múzeum Denisa Penzešová
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0108
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0367
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2017-ŠD-32817
TvU-2017-ŠD-32817
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Garbár Marián
18.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2017-ŠD-32717
TvU-2017-ŠD-32717
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Paulovičová Soňa
18.
Október
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EONE_0402
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ