Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 95
1019/2017-PN
0,00 € Marcel Rapan; Andrea Rapanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV187
1018/2017-PN
0,00 € Pavol Kramár SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 944
1016/2017-PN
0,00 € Veronika Včelková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 206
1015/2017-PN
0,00 € Mária Šuriová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1910
1014/2017-PN
0,00 € Jaroslav Kunkel; Helena Ďurišová; Jozef Ďuriš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 6
1013/2017-PN
0,00 € Vladimír Sládeček SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 951
1012/2017-PN
0,00 € Miloš Uhrín; Zdenka Uhrínová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 185
1011/2017-PN
0,00 € Marcel Kramár SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 65
1010/2017-PN
0,00 € Veronika Studená SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1129
1009/2017-PN
0,00 € Ján Kováč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 1663
1007/2017-PN
0,00 € Renáta Laurová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 133
1004/2017-PN
0,00 € Milan Kováč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 402
1003/2017-PN
0,00 € Miroslav Švarba; Tatiana Švarbová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 2516
1002/2017-PN
0,00 € Ing. Ondrej Kováč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 2161; LV 2159; LV 2156
1001/2017-PN
0,00 € Jana Kováčová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve "Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu" pozemky k.ú. Nová Ves nad Žitavou, LV 2161; LV 2159; LV 2156
1000/2017-PN
0,00 € Anna Zimová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3883/2017/1.1
MK-3883/2017/1.1
3 000,00 € Obec Zemianske Kostoľany Ministerstvo kultúry SR
28.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3684/2017/1.1
MK-3684/2017/1.1
35 500,00 € Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Štítnik Ministerstvo kultúry SR
28.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3619/2017/1.1
MK-3619/2017/1.1
7 500,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo kultúry SR
28.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3964/2017/1.1
MK-3964/2017/1.1
8 000,00 € Obec Zemianske Kostoľany Ministerstvo kultúry SR