Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Zmluva o spolupráci
169/2018/PN
0,00 € KAISER husliarsky dom Umelecký súbor Lúčnica
22.
Október
2018
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
247/2018
0,00 € VIACELL s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Október
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001064-058
SE_ZM_SE-OU6-2018-001064-058_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Cicko Boris
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí služby - vyhotovenie geometrického plánu
3/2018/GP/OSM TT
12 200,00 € Radovan Verčík RV GEO Železnice Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Contract for Re - Os isotope geochemical services
Z/2018/2007/III/PriF/TAJ
0,00 € Dr. Ryan Mathur Geochemistry Consultant Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta DEKANÁT - B2 308
22.
Október
2018
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/45/50J/46
5 052,51 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Sečovce
22.
Október
2018
Nájomná zmluva č. NZ/46/2018-G
NZ/46/2018-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MMC Consulting, s.r.o.
22.
Október
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
407/2018
150,00 € Monika Čertezni Divadelný ústav
22.
Október
2018
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve č. 31/2017 zo dňa 25.9.2017 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2018 – 31/2017
0,00 € Protex Healthcare Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Október
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
99/2018
0,00 € MEDISON, s.r.o. Centrum biovied SAV, organizačná zložka (ÚFHZ)
22.
Október
2018
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/45/52A/201
600,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Malý Kamenec
22.
Október
2018
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/45/52A/199
300,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Somotor
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
18/31/051/126
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22.
Október
2018
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/45/52A/198
600,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Trebišov
22.
Október
2018
Čiastková zmluva č.4 k Rámcovej dohode č. RD/38/2016/OVO/UK
ČZ/2018/1933/II/VMĽŠ/OCOZ
5 457,60 € DATALAN a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS 69/32-2018 Rbk
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok Anonymizované
22.
Október
2018
Dohoda o spolupráci
ŠOP SR/138/2018
0,00 € SHR Ing. Milan Dunár Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Október
2018
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/45/52A/197
300,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Veľaty
22.
Október
2018
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Geografická olympiáda
OU-PO_ZM_OS-141-2018_2018
0,00 € Základná škola v Bardejove Okresný úrad Prešov, odbor školstva
22.
Október
2018
Zmluva o dielo na konsolidáciu serverov v prostredí virtuálnych serverových fariem
6492-43/2018-BA
269 000,00 € SOFOS, a. s. Sociálna poisťovňa, ústredie