Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058191
800,00 € Lepotová Kvetoslava Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
160/2017
500,00 € Úrad vlády SR Mesto Stropkov
16.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058192
800,00 € Čermáková Agáta Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
Zmluva o dielo
ÚVVaÚVTOS-eks-49-17/36-2017
16 080,00 € ABRA automatické brány, s.r.o. Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
140/2017
700,00 € Úrad vlády SR Obec Čabalovce
16.
August
2017
Dohoda č.17/08/51A2/14 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/51A2/14/TT
0,00 € František Hrehuš - SLOVHOLZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
16.
August
2017
zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SNM-MT-NZ-2017/2655
150,00 € Slovenské národné múzeum Marek Bojmír
16.
August
2017
Zmluva o dielo
04779/2017/SEP/OMTZ-030
1 744 680,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
139/2017
700,00 € Úrad vlády SR Obec Kurimka
16.
August
2017
Mandátna zmluva
172/DP/2017
0,00 € Závodisko, š. p. Ing. Peter Rous
16.
August
2017
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
620/2017
0,00 € Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
August
2017
Dohoda č. 17/16/054/47 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci NP ,,Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"
391/2017
2 390,52 € Obec Beladice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
102/2017
4 000,00 € Úrad vlády SR KARPATY KOŠICE
16.
August
2017
DOHODA O DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE
ZaVaMD-332-11/2017
0,00 € Zuzana ČERVEŇÁKOVÁ Ministerstvo obrany
16.
August
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2058185
1 100,00 € Školoutová Barbara Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058189
800,00 € Benčo Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058190
800,00 € Tarcsiová Darina Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku
17/33/54D/8
1 135,26 € MUDr.Marína Zimová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058648
2 765,00 € Štefanec Peter Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058845
910,00 € Žiačiková Barbora Rozhlas a televízia Slovenska