Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
August
2018
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - traktorový zadný mulčovač zn. VIGOLO SGRE2-250 výr. č. 181202, r. výroby 2018
1450/2018-BB
3 060,00 € AGRA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zámenná zmluva - k.ú. Prenčov, zámena pozemkov LV č. 1305, LV č. 437
1447/2018-BB
251,18 € RD SITNO PRENČOV a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Delimitačný protokol - k.ú. Horné Kočkovce, delimitácia pozemkov, ktoré sa nachádzajú v inundačnom území rieky Váh v Horných Kočkovciach, LV č. 3660
1453/2018-PN
0,00 € Okresný úrad Trenčín SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Nájomná zmluva o nájme pozemkov a dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemkových nehnuteľností bez právneho titulu - k. ú. Martinová, LV. č. 263 a 264.Vodohospodárska činnosť a správa vodnej stavby ,, Vodná nádrž Martinová"
1452/2018-BB
719,26 € Mgr. Dorota Nagyová; PhDr. Olívia Sojková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Kúpna zmluva - k. ú. Podlužany, LV. č. 527Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou , Úprava Bebravy - Podlužany"
1451/2018-PN
10,91 € Miroslav Kutiš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Nájomná zmluva - k.ú. Pezinok, parc. E KN č. 951/7, LV č. 10797, prenájom časti pozemku pre stavbu "Rekonštrukcia prípojky vody bytového domu"
1448/2018-BA
14,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALFA spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
20.
August
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Uderiná, predaj pozemkov LV č. 361, č. 30603/KZ-001/2017/Uderiná/1190/ŠomZd
1446/2018-BB
843,26 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
August
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Habovka, predaj pozemkov LV č. 7001
1445/2018-PN
13 336,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MALIEB, s.r.o.
20.
August
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zmluva o uzatvorení riadnej KZ na pozemky, na ktorých bude umiestnená verejnoprospešná stavba "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava".
1440/2018-BB
85,97 € Ing. Pavel Vranský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zmluva o uzatvorení riadnej KZ na pozemky, na ktorých bude umiestnená verejnoprospešná stavba "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava".
1439/2018-BB
12,39 € Alžbeta Knappová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zmluva o uzatvorení riadnej KZ na pozemky, na ktorých bude umiestnená verejnoprospešná stavba "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava".
1438/2018-BB
84,13 € Mgr. Eva Zorvanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zmluva o uzatvorení riadnej KZ na pozemky, na ktorých bude umiestnená verejnoprospešná stavba "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava".
1437/2018-BB
2 494,36 € Obec Rimavské Brezovo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zmluva o uzatvorení riadnej KZ na pozemky, na ktorých bude umiestnená verejnoprospešná stavba "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava".
1436/2018-BB
313,12 € Estera Bálintová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zmluva o uzatvorení riadnej KZ na pozemky, na ktorých bude umiestnená verejnoprospešná stavba "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava".
1435/2018-BB
62,41 € Ján Vojtek SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2018
Zmluva o elektronickej fakturácii č. 116/2018
116/2018
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DISTROS, s.r.o.
20.
August
2018
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-14230/2018
1320/07-14230/2018
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. myWood Polomka Timber, s.r.o.
20.
August
2018
Dohoda o cene-tranz.
0000406952
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CJ ICM Italia S.r.l.
20.
August
2018
Zmluva o podm.NP
0000007835
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CJ ICM Italia S.r.l.
20.
August
2018
Dohoda o cene-tranz.
0000406956
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LOGISPED, spol. s r.o.
20.
August
2018
License Agreement
41/LZ/2018
390,00 € Slovenský filmový ústav Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF German Television)
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>