Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2057833
40,00 € Dorazin Martin Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Jún
2017
Licenčná zmluva
ZM2014352
60,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Albatros Media Slovakia s.r.o.
27.
Jún
2017
DOHODA číslo 25/§ 51/2017
Dohoda_689
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
27.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
Dohoda č. 17/27/054/127
5 853,83 € PRIMSOL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Jún
2017
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
14/§50/PS/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
0,00 € Alena Kostárová - AMIX Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Jún
2017
Dohoda o poskytovaní údajov z Rezortného informačného systému č. 0196/2017
0196/2017
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Jún
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ/TAT/OEÚ/36/2017
1 498,40 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Tatra Jet, s.r.o.
27.
Jún
2017
Darovacia zmluva č. 9011/0005/17
9011/0005/17
0,00 € Tibor Hamza Slovenská technická univerzita v Bratislave
27.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
Dohoda č. 17/27/054/107
5 853,83 € Miroslava Šáleková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Jún
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave ČSPSR-12-55-2017
ČSPSR-12-55-2017
20,36 € Ing. Andrea Šantorová Ministerstvo obrany
27.
Jún
2017
D O H O D A číslo 17/36/52A/47 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004
D O H O D A číslo 17/36/52A/47
574,92 € Občianske združenie So srdcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
Jún
2017
Dodatok č.42 k Zmluve č. 62NSP2000114
Dodatok č.42 k Zmluve č. 62NSP2000114
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
27.
Jún
2017
Dohoda č.22/2017/§54 - CnTP - A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP " Cesta na trh práce" - Aktivita č.3 podľa §54
Dohoda č.22/2017/§54 - CnTP - A3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Bežovce
27.
Jún
2017
Kúpna zmluva č. 2458/2017
80
53 517,60 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Kancelária verejného ochrancu práv
27.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
Dohoda č. 17/27/054/126
5 853,83 € Obecné lesy Krahule s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Jún
2017
Zmluva o dielo - ručné odborné práce na stolárskych výrobkoch, na drevených konštrukciách a na iných výrobkoch z dreva ako aj vykonávanie opráv všetkých druhov výrobkov stolárskym spôsobom spojené s čalúnnickými službami
822/2017
50 255,00 € EDMA Wood s.r.o. Úrad vlády SR
27.
Jún
2017
D O H O D A č. 10/§50/PS/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
10/§50/PS/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
0,00 € AUTOGARÁŽ s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Jún
2017
Zmluva o obstaraní letnej rekreácie pre deti
Zmluva o obstaraní letnej rekreácie pre deti č.13
3 780,00 € Jozef Mačuga, Obchodná činnosť Detský domov Košice, Hurbanova
27.
Jún
2017
Dohoda o použití SCMV na prepravu
UHL LM – 49 – 3 / 2017
7,40 € Ing. Radoslav ŠUŇAVEC Ministerstvo obrany
27.
Jún
2017
Zmluva o spolupráci pri realizácii Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03200/2017
0,00 € Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM Štátny inštitút odborného vzdelávania
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>