Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
December
2017
Zmluva o dielo
Z201766246_Z
4 799,99 € MIPE Invest, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766244_Z
19 960,00 € PK Auto Spol. s r.o. Detský domov Michalovce
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766242_Z
477,00 € ĽUBICA, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766239_Z
360,00 € Ing. Daniel Motyčák AGROPOL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766238_Z
3 180,00 € Meditech SK, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
8.
December
2017
Rámcová dohoda
Z201766229_Z
17 095,00 € JURIGA spol. s r. o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766213_Z
484,00 € OFFICE STAR, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766228_Z
1 300,00 € TOP MLM s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
8.
December
2017
Rámcová dohoda
Z201761127_Z
36 393,21 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Správa účelových zariadení
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766225_Z
2 250,00 € TOP MLM s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
8.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201766220_Z
20 448,00 € Auto Gábriel, s.r.o. Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8.
December
2017
Rámcová dohoda
Z201766221_Z
539,69 € MED - ART, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766216_Z
2 635,00 € TOWDY s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
8.
December
2017
Rámcová dohoda
Z201766215_Z
3 794,00 € MVDr. Mikuláš Polievka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766209_Z
19 078,46 € Tempus - Trans s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766119_Z
3 879,50 € K&M MEDIA s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
8.
December
2017
Rámcová dohoda
Z201766114_Z
24 492,11 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bábkové divadlo v Košiciach
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766103_Z
1 528,80 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766062_Z
22 099,00 € Autoprofit, s.r.o. Štátny pedagogický ústav
8.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201766092_Z
430,00 € EKOFIN Prešov, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>