Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1, písm.a)
17/12/054/31
8 380,50 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Lipník
27.
Marec
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
SCKM-71-20/2017
21,64 € Františkom STOLÁROM, Ministerstvo obrany
27.
Marec
2017
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
56/2017/UVLF
243,11 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mgr. Zuzana Hermanová
27.
Marec
2017
Zmluva o postúpení pohľadávky
111/2017/KGR
3 486,62 € Mgr.Peter Bolemant Slovak Business Agency
27.
Marec
2017
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
Dodatok č. 1/2017
0,00 € SAP-Slovak Academic Press Ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied
27.
Marec
2017
Dohoda č.018/§51/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
018/§51/2017
0,00 € Obec Veľká Čalomija Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
27.
Marec
2017
Príkazná zmluva
034-300-17
150,00 € Peter Repka Literárne informačné centrum
27.
Marec
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2013716
55 161,60 € No Face s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Marec
2017
Príkazná zmluva
033-300-17
70,00 € Ivan Štrpka Literárne informačné centrum
27.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci číslo 11/2016/0008
105/2017/ORMP
0,00 € Pavol Rabatin Slovak Business Agency
27.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Dohode č. 24/§54/2016 - ÚnTP
24/2016/§54 - ÚnTP
0,00 € Peter Baltesz, STAV - Balky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Marec
2017
Zmluva o dielo centrál. číslo zmluvy : 279/2017
TvU-2017-FF-17
12 000,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave , Filozofická fakulta Mesto Trnava
27.
Marec
2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
10018-V-608-ZBVB/2016
0,00 € Martin Bazela Železnice Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku
17/33/051/14
0,00 € Obec Podkriváň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku
17/33/051/13
0,00 € Mesto Hriňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27.
Marec
2017
DOHODA č.17/07/051/13 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP Absolventská prax štartuje zamestnanie
17/07/051/13
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27.
Marec
2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
10347-V-608-ZBVB/2016
0,00 € Peter Pivko Železnice Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
CV-77-3/2017
19,48 € Ing.Marián ROZIM Ministerstvo obrany
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 17/§50-PS/2017
0,00 € FORTUNA TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Marec
2017
DOHODA č. 17/41/51A2/27 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnnosti v rámci národného projektu "Úspešne
17/41/51A2/27
0,00 € Webinson, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice