Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
December
2017
Zmluva o ubytovaní
IU/2018/30008
1 530,72 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže PhDr. Lýdia Benčová
14.
December
2017
Zmluva o ubytovaní
IU/2018/30009
2 390,40 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Patrícia Krásná
14.
December
2017
Zmluva o ubytovaní
IU/2018/30010
1 530,72 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Ing. Rudolf Belohorec
14.
December
2017
Zmluva o ubytovaní
IU/2018/30011
2 390,40 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Darina Siposová
14.
December
2017
ZMLUVA č. 30/BA/2017-MV SR o poskytnutí dotácie prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-BA_ZM_OO-2017-061786-2017.pdf
15 000,00 € MV SR - Okresný úrad Bratislava SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
14.
December
2017
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií číslo 2017/MHSR
333/2017-2060-1015
1 176,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
December
2017
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5669616342
3 000,00 € Mgr. Zuzana Bohonyová Fond na podporu vzdelávania
14.
December
2017
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
4369616230
15 000,00 € PaedDr. Jaroslav Vaľo Fond na podporu vzdelávania
14.
December
2017
Zmluva o poskytovaní a úhrade preventívnych rehabilitácií č. VÚSZ-209-25/2017
5100 005557
1 680 386,40 € HOREZZA, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
14.
December
2017
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z122/2017-195
150,00 € Dávid Miláček Slovenská národná galéria
14.
December
2017
ZMLUVA č. 27/BA/2017-MV SR o poskytnutí dotácie prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-BA_ZM_OO-2017-057062_2017.pdf
10 000,00 € MV SR - Okresný úrad Bratislava MODERNÝ VEĽKÝ BIEL, o.z.
14.
December
2017
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5627716301
9 000,00 € Bc. Ingrida Gedeonová Fond na podporu vzdelávania
14.
December
2017
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti č. VÚSZ-209-26/2017
5100005560
424 569,60 € HOREZZA, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
14.
December
2017
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0378
APVV-14-0378-D5
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
14.
December
2017
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5692316365
3 000,00 € Mgr. Eva Balážová Fond na podporu vzdelávania
14.
December
2017
17/12/051/253
17/12/051/253
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín
14.
December
2017
ZMLUVA č. 39/BA/2017-MV SR o poskytnutí dotácie prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-BA_ZM_OO-2017-061913_2017.pdf
1 552,00 € MV SR - Okresný úrad Bratislava Občianske združenie PRIMA
14.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby
245/2017/5400/071
74 360,00 € Elektrizace železnic Praha a.s. – organizačná zložka Železnice Slovenskej republiky
14.
December
2017
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
332/2017-2060-1015
1 020,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
December
2017
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z1231/2017-8
40,00 € Peter Greczmajer Slovenská národná galéria