Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2018
Zmluva o prenájme multifunkčného zariadenia Nashuatec Aficio MPC2011SP
5100005611
1 868,40 € Copy Office, s.r.o. Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky
22.
Február
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/38
2 100,96 € Obec Ardovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Február
2018
Zmluva o obstaraní vystúpenia
49-02/2018
70,00 € Hudobné centrum MŠ Za priekopou, KE - Myslava
22.
Február
2018
D O H O D A č. 18/34/050/3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/34/050/3
8 137,68 € Ján Bľanda - UNIKOV Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Február
2018
Dohoda č.18/42/054/48 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP " REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"
Dohoda č.18/42/054/48
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Gréckokatolícka cirkev farnosť Veľké Kapušany
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2063413
350,00 € Palfyova Milica Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/37
1 050,48 € Obec Silická Brezová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2063421
600,00 € Stanek Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2063424
300,00 € Lehocký Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o obstaraní vystúpenia
47-02/2018
60,00 € Hudobné centrum Hudobné centrum
22.
Február
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2063618
300,00 € Lehocký Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2063619
600,00 € Stanek Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2063637
350,00 € Palfyova Milica Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2063722
100,00 € Revajová Antónia Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1040056
500,00 € Klíma Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1040113
2 080,00 € Hargašová Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1040169
2 080,00 € Konečný Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaNKIS-58-10/2018
186,60 € Miroslav MIŠKOVIČ Ministerstvo obrany
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1040166
1 440,00 € Šebestová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1040186
2 000,00 € Golianová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska