Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2018
SERVISNÁ ZMLUVA EMS „Úroveň 4
STS45N6202 18
2 948,00 € Zeppelin SK s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve na kúpu tovaru „Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí“
2018038
0,00 € PREMETAL MON, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
06/2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva
06 / 2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní služieb v poľnohospodárstve
2018034
20 000,00 € AGRO JLP, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
ZMLUVA o dielo č. 2809/DZ/2018
2809/DZ/2018
151 120,77 € PREMETAL MON, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Zmluva o nájme nehnuteľností č. ZT/2018/001
ZT/2018/001
4 259,00 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu lesov a pasienkov Zemplínska Teplica Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2017421
1 000,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2017422
500,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2017424
1 500,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2018
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA
2018031
11 000,00 € Ing. Vladislav Bulak Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2017502
50,00 € DVARTIST s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2018
Repkové semeno
70797
325 000,00 € ADM Rothensee GmbH &Co.KG Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo č. 9701/0019/2018
9701/0019/18
1 560,00 € Adrian Molnár Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Jún
2018
Dodatok c. 3 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV 15-0091
PF 150/2018
14 407,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Matematický ústav SAV
22.
Jún
2018
Poistenie plodín
360001186
57 156,90 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva osivo kukurice
14/2018
8 472,08 € RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
DODATOK č. 3 ku Kooperačnej zmluveo podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15- 0239
PF 149/2018
11 605,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Biomedicínske centrum SAV
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva FULL AGRO Conditioner
12/2018
4 800,00 € FINAGRO spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
22.
Jún
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov v rámci národného projektu REŠTART-opatrenie č. 2
Dohoda č. 18/20/054/21
0,00 € Mesto Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín