Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
August
2017
Dohoda č.17/08/51A2/13 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/51A2/13/TT
0,00 € Pavol Táčovský - HOSTINEC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
16.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
26/2017
20,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda ATLANTIS TEAM, s. r. o.
16.
August
2017
Zmluva o dielo č.CPZA-ON-2017/004961 na realizáciu akcie " ŠA v Bytči, pobočka Martin, Bystrička 155 - izolácia a odvodene suterénu"
SHNM_ZM_CPZA-ON-2017-004961-012_2017
114 998,40 € P.S. in, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
August
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
17/33/051/81
0,00 € MV SR - Okresný úrad Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
August
2017
DOHODA O DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE
ZaVaMD-332-7/2017
Doplnená
0,00 € Tomáš Bley Ministerstvo obrany
16.
August
2017
Dohoda o spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého (Ursus arctos)
ŠOP SR/113/2017
0,00 € PS SBU Martin Priekopa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16.
August
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
17/33/051/79
0,00 € Mestské lesy, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
25/2017
20,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda Michal Oláh
16.
August
2017
DOHODA O DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE
ZaVaMD-332-5/2017
Doplnená
0,00 € Jozef Bátory Ministerstvo obrany
16.
August
2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
61608/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Stropkov
16.
August
2017
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. MS/69/2017-44
Spr. 528/17
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Levice
16.
August
2017
o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
č. 270/17
11,81 € MEPOS, s.r.o. Okresný súd Lučenec
16.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
24/2017
20,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda Ing. Zoltán Jankó
16.
August
2017
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k dohode č. 17/44/054/268
5 589,14 € Lívia Kmetzová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
16.
August
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2058181
1 500,00 € Čekovský Kristián Rozhlas a televízia Slovenska
16.
August
2017
DOHODA O DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE
ZaVaMD-332-4/2017
0,00 € Matúš Barantal Ministerstvo obrany
16.
August
2017
Zmluva o partnerstve
049/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0,00 € Digmia s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
16.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
23/2017
20,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda Gejza Dórák
16.
August
2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
61602/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nováky, MsÚ Nováky
16.
August
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
17/33/051/86
0,00 € Základná škola Slatinské Lazy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen