Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34/2019
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Národný ústav detských chorôb
24.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R56701
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2019
kúpna zmluva
12/18
0,00 € Reedukačné centrum Kovalík Michal
24.
Január
2019
Dodatok č. 9
Zamestnávateľská zmluva č. 2007299
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERAZMUS+ akad.rok 2018/2019 č. 18/SMP/2018-19
ZML-2019/1-52:191006
0,00 € Sabina Melišková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Január
2019
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_21-ON-2019_2019
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
24.
Január
2019
Zamestnávateľská zmluva
1/2019
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči
24.
Január
2019
Vydavateľská licenčná zmluva
1/2019
0,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Historický ústav Slovenskej akadémia vied
24.
Január
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2016/0333 o podnájme časti nehnuteľnosti a poskytovaní služieb spojených s podnájmom
DZM/2016/0333/0003
3 983,92 € HASTRA s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby
SF 6/2019
0,00 € Nemocnica sv. Michala, a.s. Slovenská filharmónia
24.
Január
2019
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva č. 9001/0001/19
9001/0001/19
0,00 € VIPO a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24.
Január
2019
ZMLUVA O DIELO
132/2019
4 482,00 € Anton Kučera ZA.BA.LO Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Január
2019
KÚPNA ZMLUVA
131/2019
629,00 € Peter Sulík Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Január
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
130/2019
600,00 € Monika Bajlová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Január
2019
POISTNÁ ZMLUVA
129/2019
88,86 € Union poisťovňa, a. s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Január
2019
Zmluva o dielo č. 2/063/18
TvU-2019-PdF-15
80,00 € Dr.h.c. prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 2019/200/I/4/6
2019/200/I/4/6
2,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Jozef Krchňák
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-222-00273
19-222-00273
53 000,00 € Diera do sveta Fond na podporu umenia
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-164-00547
19-164-00547
1 210,00 € Slovenské centrum AICT Fond na podporu umenia
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-162-00441
19-162-00441
15 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia