Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Zmluva
Zmluva_MS_04_2018
250,00 € Real Music House Hudobný fond
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
106/2018
350,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2018 č. ÚVVaÚVTOS-54/14-2017
ÚVVaÚVTOS-23/14-2018
0,00 € ZO OZ ZVJS pri Ústave na výkon väzby Banská Bystrica ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/054/55
767_Dohoda
2 013,12 € Obec Udiča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/144
3 151,44 € Občianske združenie Zálesák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
105/2018
75,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/054/47
766_Dohoda
0,00 € Darina Čelková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
104/2018
295,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o dodávke tepla 5/2018
1SprV/276/2018
8 539,60 € Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Okresný súd Trnava
20.
Apríl
2018
Zmluva o výpožičke knižničných dokumentov
20180419/9
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Slovenské národné múzeum - Historické múzeum
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K376-223-14
IROP-Z-302021K376-223-14
761 557,79 € Technická akadémia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/141
525,24 € Obec Dedinky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
103/2018
420,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/054/54
765_Dohoda
525,24 € ZŠ s MŠ Udiča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
Z113/2018-61
300,00 € István Süke Slovenská národná galéria
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/90
300,12 € Obec Vyšná Polianka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
102/2018
150,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov
45/2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva Spojená škola internátna Karola Supa, Lučenec
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/138
1 050,48 € Obec Gemerská Panica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/52A/69
764_Dohoda
600,24 € Mesto Púchov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica