Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175778_Z
1 692,90 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175775_Z
952,92 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
17.
Február
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20175677_Z
11 499,00 € INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175648_Z
36 875,12 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175572_Z
2 390,00 € Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175396_Z
1 459,00 € Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175265_Z
29 450,00 € PYRA, spol. s r.o. Obec Jablonica
17.
Február
2017
Kúpna zmluva
Z20175261_Z
1 470,00 € OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. Obec Liptovská Štiavnica
17.
Február
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dohoda č. 17/27/054/10
5 076,81 € Obec Trnavá Hora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Február
2017
Zmluva_o_dielo_Tatras_01_2017
Zmluva_o_dielo_Tatras_01_2017
0,00 € Tatras , s.r.o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. 04069/2016-PNZ -P40960/16.00 - Andrej Dula
04069/2016-PNZ -P40960/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Andrej Dula
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 04037/2016-PKZ -K40802/16.00 - Ing. Kamil Šindlery
04037/2016-PKZ -K40802/16.00
608,60 € Slovenský pozemkový fond Šindlery Kamil, Ing.
17.
Február
2017
Žiadosť o prenájom pozemkov
03954/2016-PNZ -P40929/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Kokšov-Bakša
17.
Február
2017
Dodatok č. 03956/2016-PKZO-B40124/16.01 - Ján Terkovič, k.ú. Vinohrady
03956/2016-PKZO-B40124/16.01
2 670,00 € Slovenský pozemkový fond Terkovič Ján, Terkovičová Mária
17.
Február
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03994/2016-PKZO-B40205/16.00 - Západoslovenská distribučná, a.s. ( platiteľ INFRA - STAV spol. s r.o.)
03994/2016-PKZO-B40205/16.00
50,00 € Slovenský pozemkový fond Západoslovenská distribučná, a.s. (INFRA - STAV, s.r.o.)
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 04022/2016-PKZ-K40797/16.00 - MIRKOM s.r.o.
04022/2016-PKZ -K40797/16.00
19 858,80 € Slovenský pozemkový fond Mirkom, s.r.o.
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. 04032/2016-PNZ -P40947/16.00 - Ľuboš Major - LUMA, k.ú. Nitra
04032/2016-PNZ -P40947/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ľuboš Major LUMA
17.
Február
2017
Žiadosť o prevod nájmu záhrady podľa nájomnej zmluvy č.4569608
03929/2016-PNZ -P40882/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Vaňo Daniel, Ing.
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 03928/2016-PKZ-K40771/16.00 - Miroslav Janáček a Mária Janáčková
03928/2016-PKZ -K40771/16.00
151,20 € Slovenský pozemkový fond Miroslav Janáček
17.
Február
2017
Nataša Farmerová - reálna deľba, k.ú. Láb
03861/2016-UVDV-U00005/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Farmerová Nataša