Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
November
2018
Dodatok č 22 k zmluve č. 333/2003/SPU o nájme súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí
NI/1-630/2018/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci
1028/2018/NPPC-VÚEPP
200,00 € TopToma, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
November
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003209 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-003209
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bottovo
22.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP " Absolvenstká prax štartuje zamestnanie"
DOHODA číslo 18/19/051/85
0,00 € Mária Skotnická Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/32/52A/36
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
November
2018
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 4-13/2015
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 4-13/2015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Hyperia, s.r.o.
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci
1027/2018/NPPC-VÚEPP
200,00 € Poľnohospodárske družstvo Buková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
November
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
69926/2
17,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Magdaléna Piterková
22.
November
2018
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
159-700-2018
0,00 € Mariana Takáčová Slovenský hydrometeorologický ústav
22.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
72-274/2018
15,08 € Martin KOŠŤÁL Ministerstvo obrany
22.
November
2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
60/2018
1,70 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
dk-72-273/2018
13,88 € Michal ZELENÁK Ministerstvo obrany
22.
November
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
69920/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Harichovce
22.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/32/52A/35
600,24 € Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
November
2018
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART "
18/22/054/169
525,24 € Renata Perašínová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
November
2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
59/2018
1,16 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
22.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-004/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
2 615,10 € APPIA, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
November
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
91/2018/SŽG
148,82 € Miroslav Hlaváč Železnice Slovenskej republiky
22.
November
2018
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOSaÚVV-821-1/31-2018
11,05 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR č. 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
22.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/32/52A/34
600,24 € obec Kiarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš