Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Február
2018
Zmluva č. ZML 158/2018 - o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
CRZ 1894/2018/LSR
0,00 € Ing. Petra Černejová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20.
Február
2018
Dodatok č. 54 k ZML/1241/2010 - CR_00213_ Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Brodské a hraničného Distribučného miesta Vyšné Nemecké
DZM/1241/2010/0054
0,00 € SkyToll, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Február
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F346
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F346
109 106,83 € M2M SYSTEM s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Zmluva č. ZML 157/2018 - o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
CRZ 1893/2018/LSR
0,00 € Ing. Petra Černejová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20.
Február
2018
MZ 4600003528/PT/2018
0058/2018
0,00 € Mária Tothová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
20.
Február
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ID predajcu DS007EXT13
44/2018, Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
20.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
405/2017-2060-2200-I201
200 000,00 € DEWEX, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Zmluva o zabezpečení účinkovania
4/2018-KUS
2 000,00 € Traviata, s.r.o. Slovenská filharmónia
20.
Február
2018
Licenčná zmluva
01486/2018/SEP/OMTZ-008
12 286,80 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Národný bezpečnostný úrad
20.
Február
2018
Zmluva č. ZML 156/2018 - o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
CRZ 1892/2018/LSR
0,00 € Ing. Petra Černejová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20.
Február
2018
ZMLUVA O DIELO
Z/2018/211/I/VMĽŠ/OVO
7 494,22 € AUTOGARD spol. s. r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
20.
Február
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2018/06
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Inšpektorát práce Žilina
20.
Február
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku
18/33/059/1
6 678,12 € Alena Kleščová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20.
Február
2018
Zmluva o výpožičke
31/2018 K NR SR
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (DS SME) Číslo zmluvy: A7769672
43/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
20.
Február
2018
Zmluva č. ZML 155/2018 - o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
CRZ 1891/2018/LSR
0,00 € Ing. Petra Černejová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20.
Február
2018
Zmluva o dielo
2017-0194-1176520
179 820,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20.
Február
2018
Zmluva č. ZML 154/2018 - o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
CRZ 1890/2018/LSR
0,00 € Ing. Petra Černejová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20.
Február
2018
Zmluva č. ZML 153/2018 - o poskytovaní služieb poľovne upotrebiteľného psa
CRZ 1889/2018/LSR
0,00 € Ing. Petra Černejová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20.
Február
2018
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
29/18
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita Fakultná nemocnica Trenčín