Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
19/13/060/84
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. František Szőnyi KABELKOM maintenance
22.
Marec
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T168 zo dňa 14. marca 2019
192/2019
12 500,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Nemecká
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
19/13/060/53
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Miroslav Manduch
22.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení elektronických školení a používaní aplikácií eKlient a eLearning
207/SKVŠS/2019
23 256,00 € BE-SOFT, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Marec
2019
Rámcová distribučná zmluva
Z/BTS/DRS/56/2019
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
22.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci pri organizácii súťaže "POUČME S Z MINULOSTI - TOXIC LANCE 2019"
KaMO-14/2019
0,00 € Salus Vitalis – občianske združenie Ministerstvo obrany SR - KaMO
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva č. 4/2019 zo dňa 28.01.2019
OU_TN_ZM_A-MPO-002579-4-2019_2019
1 702,00 € Slovenská republika, Okresný úrad Trenčín Marián Briestenský, Alena Briestenská
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
250/2019
2 948,40 € VamosTech s.r.o. Výskumná agentúra
22.
Marec
2019
KÚPNA ZMLUVA
327/2019
1 867,00 € Viera Vrtichová - VERA Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda na dodávku tovarov/služieb č. 03-01-2019
03-01-2019
3 765,20 € AQUA PRO EUROPE, a. s. Verejné prístavy, a. s.
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP za kalendárny rok 2019
19/34/060/46
3 325,90 € Janka Bačová - POTRAVINY Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
06392/2019/OLP-14
27 084,20 € MARPET s.r.o. Dopravný úrad
22.
Marec
2019
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
Dohoda 20032019
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/22
0,00 € Obec Soľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/21
0,00 € Obec Kvakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/14/052/1 zo dňa 29.01.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec
19/14/052/1/Dodatok1/KN/2019
5 028,48 € Mesto Kolárovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/14/60/65
19/14/060/65/2019
6 651,80 € Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/14/060/62
19/14/060/62/2019
13 303,60 € FLÓRA OBAL TEAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/14/060/52
19/14/060/52/2019
9 977,70 € Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/14/059/5
19/14/059/5/2019
7 622,88 € VADOL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno