Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. 03849/2016-PNZ -P40880/16.00, Nová urbariálna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, Hanková
03849/2016-PNZ -P40880/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nová urbariálna spoločnosť, pozem. spoloč. Hanková
17.
Február
2017
Nájomná zmluva Obec Jankovce
03726/2016-PNZ -P40853/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Jankovce
17.
Február
2017
Nájom parcely pri ZŠ s MŠ v k.ú. Trnové
03421/2016-PNZ -P40805/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Žilina
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č.03590/2016-PKZ -K40730/16.00 - Stanislav Polomský, Jaroslav Polomský
03590/2016-PKZ -K40730/16.00
1 596,00 € Slovenský pozemkový fond Polomský Stanislav, Polomský Jaroslav
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. PNZ -P40828/16., NOVÝ Martin,a.s.
03609/2016-PNZ -P40828/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nový Martin a.s.
17.
Február
2017
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03625/2016-PKZO-K40032/16.00 - Obec Krpeľany, k.ú. Krpeľany
03625/2016-PKZO-K40032/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Krpeľany
17.
Február
2017
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 03659/2016-PKZO-K40034/16.00 - Mesto Fiľakovo, k.ú. Fiľakovo
03659/2016-PKZO-K40034/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Fiľakovo
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. 03724/2016-PNZ -P40852/16.00 - Mesto Banská Štiavnica
03724/2016-PNZ -P40852/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Banská Štiavnica
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. /2016-PKZ -K40671/16.00 - Doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. a manž.Ing.Ľubica Šebová, PhD., k.ú. Radvaň
03042/2016-PKZ -K40671/16.00
2 956,80 € Slovenský pozemkový fond Šebo Ján, doc. JUDr. Ing. PhD. a manž.
17.
Február
2017
Zmluva o bezodplatnom prevode na obce č. 03055/2016-PKZO-K40029/16.00 - Obec Miloslavov
03055/2016-PKZO-K40029/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Miloslavov
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 03064/2016-PKZ -K40677/16.00 - Ján Donoval a manž., k. ú. Brezno
03064/2016-PKZ -K40677/16.00
2 808,00 € Slovenský pozemkový fond Donoval Ján a manž.
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 03082/2016-PKZ-K40680/16.00 - Ing. Roman Hrúzik a manž., Grinava
03082/2016-PKZ -K40680/16.00
5 623,80 € Slovenský pozemkový fond Hrúzik Roman Ing. a manž.
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. 03217/2016-PNZ -P40779/16.00 - Nubium, s.r.o.
03217/2016-PNZ -P40779/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond NUBIUM, s.r.o.
17.
Február
2017
Nájomná zmluva č. 03349/2016-PNZ -P40794/16.00 - NUBIUM, s.r.o.
03349/2016-PNZ -P40794/16.00
0,00 € NUBIUM, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 03364/2016-PKZ -K40711/16.00 - NOVÝ MARTIN, a.s., k.ú. Záturčie
03364/2016-PKZ -K40711/16.00
1 084,20 € Slovenský pozemkový fond Nový Martin a.s.
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 02446/2016-PKZ-K40559/16.00 - Miroslav Steinhübel a spol., k.ú. Reca
02446/2016-PKZ -K40559/16.00
7 395,00 € Slovenský pozemkový fond Steinhübel Miroslav, Klein Martin a spol.
17.
Február
2017
Návrh kúpnej ceny ku KZ - Anna Rovňanová, k.ú. Lučenec
02567/2016-PKZ -K40598/16.00
2 474,86 € Slovenský pozemkový fond Rovňanová Anna
17.
Február
2017
Kúpna zmluva č.02614/2016-PKZ -K40607/16.00 - JUDr. Marian Korytiak, PhD. a manž., k.ú. Moštenica
02614/2016-PKZ -K40607/16.00
5 155,80 € Slovenský pozemkový fond Korytiak Marian JUDr. a manž.
17.
Február
2017
Zmluva o prevode vlastníctva č.02686/2016-PKZP-K40129/16.00
02686/2016-PKZP-K40129/16.00
2 890,63 € Slovenský pozemkový fond Kovaľová Zlatica, SHR
17.
Február
2017
Zmluva o zriadení VB č. 02693/2016-PKZO-B40149/16.00 - Barbora Trochtová, k.ú. Láb
02693/2016-PKZO-B40149/16.00
254,80 € Slovenský pozemkový fond Trochtová Barbora