Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034927
234,00 € Jarkovská Mária Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034906
50,00 € Ihnátová Viera Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn
17/31/054/139
0,00 € PhDr. Renáta Šágová - DAVID GYM ARENA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034930
589,00 € Šoltýsová Yvetta Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034932
234,00 € Mattová Eva Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034943
140,00 € Michalčík Igor Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034980
40,00 € Mešša Martin Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
UPJŠ - 556/2017
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ELIT - BYT DEVELOPMENT, s.r.o.
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034978
91,00 € Kenderešová Elena Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034945
70,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034944
60,00 € Michalčík Igor Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034987
90,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034989
15,00 € Demeterová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1035073
40,00 € Peknušiaková Eva Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1035012
75,00 € Nagy Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1035087
40,00 € Peknušiaková Eva Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2017
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z
17/31/054/141
0,00 € Igor Ťažký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Máj
2017
Zmluva o partnerstve
127/2017/KGR
20 000,00 € Startitup s.r.o. Slovak Business Agency
23.
Máj
2017
Dohoda o urovnaní a započítaní vzájomných pohľadávok k zmluve č. 62NFAS000511 za rok 2016
Dohoda o urovnaní a započítaní vzájomných pohľadávok k zmluve č. 62NFAS000511 za rok 2016
143 544,29 € Fakultná nemocnica Trenčín Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
23.
Máj
2017
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2017-76
30,00 € Ľuboš Lukoviny Slovenská národná galéria