Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
343/2018
500,00 € MgA. Anton Sládek Hudobné centrum
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/88
600,24 € Obec Hrabovec Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/52A/70
763_Dohoda
600,24 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/140
2 100,96 € Obec Bohúňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03635/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola HOST Štátny inštitút odborného vzdelávania
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/87
900,36 € Mesto Bardejov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018_MPC_EONE_392
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola internátna Karola Supa, Lučenec
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/52A/71
762_Dohoda
300,12 € Obec Horný Lieskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/137
2 626,20 € Obec Kečovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Zmluva o ubytovaní
167/2018
30,00 € Národný ústav detských chorôb Eva Burašová
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/ 52A/72
761_Dohoda
300,12 € Mesto Považská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Z SKCZ304031D048/ŠR
11 135,86 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" aktivita č. 1
18/40/051/31
0,00 € Obec Vechec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20.
Apríl
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK-36-9/2018
3,60 € Ing. Dana ŠINTAJOVÁ Ministerstvo obrany
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/52A/73
760_Dohoda
900,36 € Obec Dolná Mariková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
512/18
0,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20.
Apríl
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE Č. SAMRS/2016/UA/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
19/4/2018-SAMRS
0,00 € PDCS, o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
870/2018
95 000,00 € Úrad vlády SR Obec Bystré
20.
Apríl
2018
Dohoda o o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
18/43/054/139
9 454,32 € Obec Krásnohorské Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03638/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania