Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000479-004_2017
50 000,00 € Mgr. Miroslava Pinkovská Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
TKSl-24-101/2017
14,12 € Ing. Daniel Marhevka Ministerstvo obrany
18.
August
2017
Dohoda číslo 47/§ 52a/2017
Dohoda_ 894
287,46 € Obec Horný Lieskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
August
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/IP Banská Bystrica
Z1700198
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica Slovenská konsolidačná, a.s.
18.
August
2017
DOHODA číslo: 17/37/051/225 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
DOHODA číslo: 17/37/051/225
0,00 € Agentúra VaV Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
August
2017
Dohoda 2017/§54/11/01
Dohoda_ 902
503,04 € Obec Stupné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000476-004_2017
15 000,00 € Mgr. Ľubomír Maliňák Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Dohoda 2017/§54/11/02
Dohoda_ 901
503,04 € Obec Dolná Breznica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000468-004_2017
50 000,00 € Peter Mravec Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Licenčná zmluva
ZM00000658
100,00 € Studio 85 mm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
KRHZ-KE_ZM-401-2017_2017
900,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministrerstvo vnútra SR
18.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
17/46/054/120/KK
3 405,91 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
August
2017
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2058508
60,00 € Hanzel Mário Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2058693
126,00 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2058694
135,00 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
17/46/054/118/KK
64 054,89 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
August
2017
Dohoda č. 12/§ 51a/2017
Dohoda_ 900
3 544,00 € SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
August
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2058784
236,60 € Lapoš Marián Rozhlas a televízia Slovenska
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SSMP_OMP1_2017_000472-004_2017
50 000,00 € Mgr. Michal Marko Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
18.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
17/46/054/117/KK
3 405,91 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok