Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/20
0,00 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. 38894/2019
175/2019
48 000,00 € WORKNET s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/19
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/DoOzZVB-1/2018/Martinček/0920/3928
7 185,86 € Vladimír Sršeň/ SPP-distribúcia, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 007/2015
D/2019/582/IV/VMĽŠ/OLP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Ján Molnár
22.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
193/2019
6 050,00 € The Prague Concert Co. Hudobné centrum
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/18
0,00 € Obec Ondavské Matiašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/17
0,00 € Obec Vechec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/81
6 651,80 € Reedukačné centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy č. 26/2018 zo dňa 21. 12. 2018
190010/069/2019
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave MUDr. Alojz Dolinský
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/16
0,00 € Obec Kamenná Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 019/2018
D/2019/581/IV/VMĽŠ/OLP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Ironica s. r. o.
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. 38896/2019
174/2019
38 000,00 € WORKNET s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/15
0,00 € Obec Hencovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva č. N ZVJS-14/32-2019
N ZVJS-14/32-2019
5 894,40 € EKO LOG s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/68
3 325,88 € Základná umelecká škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/14
0,00 € Obec Prosačov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR
ZML 88/2019 RE
9 598 736,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením služby na organizovanie konferencie o boji proti terorizmu v regióne OBSE, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.-26.03.2019, č.0042934/2019-ODLO
1110000350
95 679,60 € Hotel Saffron, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.013/2019
Z/2019/580/IV/VMĽŠ/OLP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Anna Raffaelli - BELLA ITALIA