Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
16.
Január
2017
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚVV a ÚVTOS Košice
Z1700024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Slovenská konsolidačná, a.s.
16.
Január
2017
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2017/74
199,00 € Slovenské národné múzeum Marián Januščák
16.
Január
2017
Zmluva o spolupráci
1419/NLC/2016
0,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16.
Január
2017
Nájomná zmluva č. 840670005-5-2016-NZP
840670005-5-2016 NZP
500,00 € Železnice Slovenskej republiky JADOMI, s.r.o.
16.
Január
2017
Dohoda o cene-dovoz
0000117371
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. IDS CARGO a.s.
16.
Január
2017
Dohoda o ukončení Dodatku č. k Zmluve o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4107/2013_1
Dohoda o ukončení Dodatku č. 1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
16.
Január
2017
Dohoda o cene VP
0001007043
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16.
Január
2017
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
01/2017/OPS-01
0,00 € MONTESSORI, o.z. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
Január
2017
Kúpna zmluva
2016
0,00 € Mirkom s.r.o. Reedukačné centrum Hlohovec
16.
Január
2017
Rámcová zmluva na dodávky náhradných dielov pre ŽKV - prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
4101/7/2016-O8
0,00 € NES Nová Dubnica s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
16.
Január
2017
Dohoda o používaní nepridelených vozidiel
ZM00000569
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Buček Peter
16.
Január
2017
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
55768/2
0,00 € Bc. Veronika Suráková Fond na podporu vzdelávania
16.
Január
2017
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
2047/PK/2016
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Centrum vedecko-technických informácií SR
16.
Január
2017
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/001/17
9710/001/17
150,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Peter Hanuliak, PhD.
16.
Január
2017
Dohoda č.01/§50j/NS/2017
01/§50j/NS/2017
25 873,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Brusno
16.
Január
2017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM/2012/0326 - R2 Žiar nad Hronom - obchvat, stavebné práce
DZM/2012/0326/0004
352 697,91 € STRABAG s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Január
2017
Dohoda o zrážkach zo mzdy a o pridelení parkovacieho miesta
27/190601/2017
30,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Denisa Balintová
16.
Január
2017
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní k 31.12.2016 05.1-13-2014
59,70 € Verejné prístavy, a. s. Akzent BigBoard, a.s.
16.
Január
2017
Kolektívna zmluva Úradu vládneho auditu na rok 2017
1/KZ/2017
0,00 € ZO OZ Sloves pri ÚVA Zvolen, Košice, Bratislava Úrad vládneho auditu
16.
Január
2017
Zmluva č. 0012/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0012/2017
28 806 983,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »