Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
1.
Jún
2015
ZMLUVA O ZAOPATRENÍ DOSTIHOVÝCH KONÍ
147
0,00 € Erika Fruňová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
1.
Jún
2015
Rámcová zmluva č. 06/2015 na "Modelovania a simuláciu štvorvlnového zmiešavania a interpretácia vytvorených dát"
06/2015
17 400,00 € Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Medzinárodné laserové centrum
1.
Jún
2015
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
2015/15/ZML
0,00 € OZ Beh s umením / ART Run Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
33/2015/AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení propagácie a predaja časopisu Designum a publikácií Slovenského centra dizajnu
2015/18/ZML
0,00 € Asociácia kultúrnych časopisov o.z. Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
31/2015/AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
30/2015/AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
29/2015AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
28/2015/AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
27/2015/AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
2015/3300/3047
84 360,00 € ENERGODATA spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
26/2015/AH
0,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
25/2015/AH
0,00 € Matúš Lelovský Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
24/2015/AH
0,00 € Matúš Lelovský Slovenské centrum dizajnu
1.
Jún
2015
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 14/2004 o nájme nebytových priestorov
14/2004
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Herta Suchá
1.
Jún
2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. 16/2004 o nájme spoločnej časti domu
16/2004
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ERIXLINE, s.r.o.
1.
Jún
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2009 o nájme nebytových priestorov
11/2009
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
1.
Jún
2015
Zmluva o prevode vlastníctva nebytových priestorov so zmluvou o zriadení vecného bremena
0507
4 568,00 € HOREZZA, a.s. Stanislav Šimčák
1.
Jún
2015
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55153415
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Marek Jurko
1.
Jún
2015
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55153315
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Andrej Mak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>