Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
December
2014
Servisná zmluva
2014/5100/2813
122 573,70 € ATALIAN SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
LZ č. 95/2014/OPS-242
0,00 € Bc. Ján Chmelík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Zmluva o zúčtovaní odchýlky na rok 2015
2014/3300/2824
0,00 € OKTE, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
118/2014/OPS-267
0,00 € JUDr. Milan Ďurica, PhD. a JUDr. Martin Kubinec, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
111/2014/OPS-260
0,00 € prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Dodatok č.1 k zmluve č.ZV02568
Č.ZV02568
86 161,75 € KEJDA Nemecká s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
109/2014/OPS-258
0,00 € prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. a doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. a doc. Ing. Martin Hronec, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 4362/14
4362/14
0,00 € Ivett Csóka r. Csóka Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
108/2014/OPS-257
0,00 € Bc. Ján Chmelík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 4430/14
4430/14
0,00 € JUDr. Juraj Bystrický r. Bystrický, PhD. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4427/14
4427/14
71 105,00 € LESY TERA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
107/2014/OPS-256
0,00 € prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. a doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4354/14
4354/14
19 500,00 € VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
106/2014/OPS-255
0,00 € prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
104/2014/OPS-253
0,00 € Monika Uhlerová, PhDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
101/2014/OPS-250
0,00 € prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. a doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
100/2014/OPS-249
0,00 € prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912014007901
Z2912014007901
255 523,42 € Poľnohospodárske družstvo Mlynica Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
December
2014
zmluva na vecné bremeno
870 293 025-8-2014
4 395,04 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská distribučná, a.s.
18.
December
2014
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
98/2014/OPS-247
0,00 € Zuzana Tuhárska, Mgr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>