Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
28.
Jún
2016
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0025
APVV-14-0025-D2
42 075,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Jún
2016
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0753
APVV-14-0753-D2
31 330,00 € Chemický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Jún
2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
51546/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kravany
28.
Jún
2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
47968/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nesluša
28.
Jún
2016
Kúpna zmluva - chémia
372016
0,00 € Fortischem, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28.
Jún
2016
Dohoda o uznaní dlhu a splátkach
VK-032-2016
47,04 € Kovácsová Dana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
28.
Jún
2016
Zmluva o dielo
ZoD21/2016
115,00 € PaedDr. Andrea Puskás, PhD. Univerzita J. Selyeho
28.
Jún
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 255/A410/2016
255/A410/2016
330 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
28.
Jún
2016
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
128/§52a/2016/ŠR
1 463,22 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Kamenec
28.
Jún
2016
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
117/§52a/2016/ŠR
7 316,10 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Trebišov
28.
Jún
2016
zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2016/1848
24,00 € Slovenské národné múzeum Dušan Daniš
28.
Jún
2016
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0176
APVV-14-0176-D2
24 880,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Jún
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 16/08/051/63/TT
0,00 € Beáta Opatovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
28.
Jún
2016
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0174
APVV-14-0174-D2
51 610,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Jún
2016
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0527
APVV-14-0527-d2
42 737,00 € Sociologický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Jún
2016
Licenčná zmluva
ZM1002794
0,00 € Daniela Piscová DANPIS Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Jún
2016
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
R-4562/2016/OIP
0,00 € ASTELE, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28.
Jún
2016
zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2016/1856
28,00 € Slovenské národné múzeum Jozef Kiprich
28.
Jún
2016
Dohoda č. 16/09/052a/12/ŠR o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Dohoda 16/09/052a/12/ŠR
4 389,66 € Centrum sociálnych služieb Partizánske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28.
Jún
2016
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
50/§52a/2016 ŠR NO
487,74 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »