Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
28.
Február
2015
Vykonávanie bezpečtnostnotechnickej služby a služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom"
21/2015
0,00 € HOREX HX,s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
Rámcová dohoda o dielo č.30/M/D/2015
20/2015
0,00 € Igor Božík IB mäso Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
Rámcová dohoda o dielo č.15/2015
19/2015
0,00 € Pavol Táborský a spol, Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
Rámcová dohoda o dielo č.29/D/2015
1 8/2015
0,00 € Pekáreň Drahovce s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
Rámcová dohoda o dielo č.19/E/2015
17/2015
0,00 € Ing.Miloš Ladický -ELMED Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
Rámcová dohoda o dielo č.14/2015
16/2015
0,00 € CHIROSANs.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
O dodávke- rôzne potravinárske výrobky"CPV 15800000-6
15/2015
0,00 € Ryba Žilina,spol.s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
28.
Február
2015
Z m l u v a č. 7 /2015 o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby,
7/2015
0,00 € MIROSLAV ŠPAK - MIJAMI. Špeciálna základná škola, Jarovnice
28.
Február
2015
Z m l u v a o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany
6/2015
0,00 € MIROSLAV ŠPAK - MIJAMI Špeciálna základná škola, Jarovnice
28.
Február
2015
Z m l u v a na poskytovanie bezpečnostno-technickej služby prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika
5/2015
0,00 € MIROSLAV ŠPAK - MIJAMI Špeciálna základná škola, Jarovnice
28.
Február
2015
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
10/2015
0,00 € Katarína Mravíková Divadelný ústav
28.
Február
2015
Nájomná zmluva
201504
0,00 € MS Productions s.r.o. Mincovňa Kremnica, š. p.
28.
Február
2015
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi
PZ 5190016852
84,97 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
Február
2015
Kúpna zmluva
Z2015979_Z
88,97 € INTERVIA s. r. o. Obec Radzovce
28.
Február
2015
Zmluva o dielo
Z2015847_Z
279,60 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28.
Február
2015
Kúpna zmluva
Z20151024
480,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Divadlo Aréna
28.
Február
2015
Kúpna zmluva
Z2015961_Z
730,00 € Ladicky s. r. o. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
28.
Február
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151000_Z
770,40 € SPLITSYSTEM s. r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28.
Február
2015
Dohoda č. 16/§52a/2015
p52a_16_2015
132,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Základná škola Prievidza
28.
Február
2015
Dohoda č. 15/§52a/2015
p52a_15_2015
360,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Stredná odborná škola Handlová
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>