Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
17.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času č. 184/SR/2014
184/KGR/2014
25 693,20 € Media RTVS, s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času č. 183/KGR/2014
183/KGR/2014
60 957,38 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času č. 182/KGR/2014
182/KGR/2014
61 162,15 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17.
Apríl
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
dodatok č. 2 k zmluve_Slovenské Nové Mesto
0,00 € Miloš Lukáč, Ing. Ladislav Lukáč Záchranná služba Košice
17.
Apríl
2014
Kúpna zmluva č. 8/2014/H-M
23/2014
2 532,63 € Nemocnica Poprad, a.s. Záchranná služba Košice
17.
Apríl
2014
Kúpna zmluva č. 7/2014/H-M
22/2014
896,84 € Nemocnica Poprad, a.s. Záchranná služba Košice
17.
Apríl
2014
Kúpna zmluva č. 6/2014/H-M
21/2014
543,58 € Nemocnica Poprad, a.s. Záchranná služba Košice
17.
Apríl
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2014
0,00 € Ing. Milan Marchevský Záchranná služba Košice
17.
Apríl
2014
Zmluva o inštalácii a používaní systému MultiCash, VÚB a.s.
46001186
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Tepláreň Košice, a.s.
17.
Apríl
2014
Zamestnávateľská zmluva
19/2014
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Záchranná služba Košice
17.
Apríl
2014
Zmluva o dielo
46001185
74 784,00 € TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. Tepláreň Košice, a.s.
17.
Apríl
2014
Sales and Purchase Agreement No.1/2014
1/2014
0,00 € Capital Asset Exchange and Trading, LLC Ústav informatiky Slovenská akadémia vied
17.
Apríl
2014
Zmluva o dielo
46001194
412 800,00 € KONOMET s.r.o. Tepláreň Košice, a.s.
17.
Apríl
2014
Zmluva o dielo
46001195
467 880,00 € KONOMET s.r.o. Tepláreň Košice, a.s.
17.
Apríl
2014
Rámcová zmluva o predaji a kúpe elektriny
46001144
0,00 € Energie2, a.s. Tepláreň Košice, a.s.
17.
Apríl
2014
Dohoda o odkúpení projektovej dokumentácie
46001197
5 781,60 € Tepláreň Košice, a.s. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
17.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2026211
1 000,00 € Gyarfašová Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2024272
1 000,00 € Gyarfašová Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Apríl
2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti cestovného ruchu
ZM2004688
74 855,49 € Belintourist Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Apríl
2014
zmluva o poskytnutí služby
14/SLX/2014/SHM RP NZ
322,80 € Jaroslav BARAN - ERES PLYN Železnice Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>