Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
August
2016
"Dodatokč. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa
Dodatok č.1 k Dohode č. 6/§59/2015
0,00 € SAFINN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
25.
August
2016
Dohoda č. 60/§51a/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda č. 60/§51a/2016
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ľudmila Kočanová
25.
August
2016
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZML 312/2016 RE
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
25.
August
2016
Dohoda č. 58/§51a/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda č. 58/§51a/2016
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Trhovište
25.
August
2016
Zmluva č. 37/2016/SL-OKR/5183-92
OU-PO_ZM_OKR-112-2016_2016
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Prešov) Železnice Slovenskej republiky, Železničná Stanica Podolínec
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016
470/B630/2016
6 860,00 € Obec Vyšný Žipov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016
472/B630/2016
7 876,40 € Obec Zliechov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016
469/B630/2016
6 174,00 € Obec Slavnica Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0377
144/2016/UVLF
26 035,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016
471/B630/2016
3 122,00 € Ladce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-154-01189
16-154-01189
2 500,00 € Spolok slovenských spisovateľov Fond na podporu umenia
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-154-01279
16-154-01279
15 000,00 € Spolok slovenských spisovateľov Fond na podporu umenia
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/01
OPKZP-PO1-SC123-2015-8/01
684 181,97 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
August
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 166/2016 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5703/2016-M_ORF
20 000,00 € "Návrat Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25.
August
2016
Dohoda o cene-vývoz
0000117233
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Logistics, a.s.
25.
August
2016
Dodatok k DoC VP
0100680414
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Cargo Wagon, a.s.
25.
August
2016
Dohoda o urovnaní č. 0201/0048/16
0201/0048/16
0,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
August
2016
Zmluva č. 0541/2016/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0541/2016
3 060,00 € Ing. Vladimír Gabúľ – EXKLUZÍV, podnikateľ - fyzická osoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
August
2016
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme bytu
13/12133/2007 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Stanislav Katreniak
25.
August
2016
Zmluva o zabezpečení divadelného predstavenia
240/2016
280,00 € "Výchova umením" Národné osvetové centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »