Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 21
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS007912 Dodatok č. 3
0,00 € DIA-VU S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS032011 Dodatok č. 8
0,00 € AJF, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS035211 Dodatok č. 6
0,00 € UROBET S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS046211 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. SLAVÍK LUBOR Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS046511 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. ZUZANA LUKÁČOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTA000213 Dodatok č. 9
0,00 € MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTA000313 Dodatok č.3
0,00 € NZZ MARKOMEDIK, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK000113 Dodatok č. 11
0,00 € PRIEMYSELNÉ ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM PROCARE, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK000511 Dodatok č. 13
0,00 € PRO SANUS A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK001011 Dodatok č. 18
0,00 € PROCARE, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK001011 Dodatok č. 19
0,00 € PROCARE, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61OPLK001211 Dodatok č. 13
0,00 € EUROMEDIX, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO024406 Dodatok č. 21
0,00 € MUDR. ZVOLENSKÝ JÁN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS001113 Dodatok č. 2
0,00 € IMUNO - ALERGO CENTRUM, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS006512 Dodatok č. 3
0,00 € VALMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS028911 Dodatok č. 7
0,00 € MUDR. CHAMULOVÁ ĽUDMILA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS019511 Dodatok č. 6
0,00 € PAEDDR. NEČASOVÁ SILVIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS016911 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. DZIEWICZ IVAN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS016011 Dodatok č. 6
0,00 € KARDIONIS,S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>