Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
26.
September
2016
Dohoda §54 NP "Praxou k zamestnaniu" 16/31/054/203
16/31/054/203
0,00 € Alexander Szanyi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26.
September
2016
Dohoda o urovnaní
1239/2016
23 758,50 € Construction, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
26.
September
2016
Dohoda č. 16/16/059/9 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
461/2016
6 271,32 € Marek Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1039/2016/86094174
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bosáková Adriana
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1026/2016/86089753
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Poníková Ľudmila
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1037/2016/86092729
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ondica Samuel
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1001/2016/86079260
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gardoš Gregor
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1044/2016/86100829
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Aleksi Dolores
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1007/2016/86081726
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Barabášová Lucia
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1036/2016/86092574
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Paulínyová Lucia
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1043/2016/86097740
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Krolák Martin
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1002/2016/86079762
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Molnár Štefan
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1012/2016/86083959
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kučerová Alžbeta
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1011/2016/86083439
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vabecová Domonika
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1018/2016/86086536
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Haššová Daniela
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1014/2016/86084988
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Loduha Marián
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1022/2016/86089036
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kusý Martin
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1003/2016/86080191
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bavoľárová Jana
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1021/2016/86088745
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Grondžák Tomáš
24.
September
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1033/2016/86091515
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Džuganová Zuzana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »