Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
August
2014
Darovacia zmluva
SNM-SNR-DZ-2014/2513
0,00 € Peter Siváček Slovenské národné múzeum
23.
August
2014
Zmluva o nájme majetku štátu
SNM-HuM-NZ-2014/ 2375
20,46 € Slovenské národné múzeum Zuzana Bugalová PoDZuB
23.
August
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-HuM-NZ-2014/2374
99,60 € Slovenské národné múzeum Vladimír Imberger
23.
August
2014
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
SNM-MBKH-INÉ–2014/1611
0,00 € Slovenské centrum pre tradičnú kultúru Slovenské národné múzeum
23.
August
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2014/2373
1 746,22 € Slovenské národné múzeum VK Magurka, s. r. o.
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2840.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou - Slanec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2839.2014
0,00 € Základná škola - Ľubotice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2838.2014
0,00 € Gymnázium - Prešov - Ul.Konštantínova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2837.2014
0,00 € Základná škola - Bytča - Ulica mieru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2836.2014
0,00 € Prvé slovenské literárne gymnázium - Revúca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2835.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou - Oravská Polhora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2834.2014
0,00 € Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským -Chotín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2833.2014
0,00 € Základná škola - Michalovce - Ul. Jána A. Komenského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2832.2014
0,00 € Gymnázium - Giraltovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2831.2014
0,00 € Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Rimavská Sobota - Ul. Hviezdoslavova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2830.2014
0,00 € Základná škola - Ružomberok-Biely Potok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2829.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou - Stará Kremnička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2828.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou - Stankovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2827.2014
0,00 € Základná škola - Budkovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2826.2014
0,00 € Základná škola - Kanianka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>