Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
26.
September
2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 810649-063/2017/O320-Rá
810649-063/2017/O320-Rá
7 000,10 € Železnice Slovenskej republiky JUDr. Ján Duraj a Božena Durajová
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní
ZML 217/2017 RE
280,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Šimon Bocko
26.
September
2017
Zmluva o úvere
207/325/2017
66 700,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trnava, Ul. gen. Goliána 6024/63 zastúpení: SVB Goliánova 6024/63 Štátny fond rozvoja bývania
26.
September
2017
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena č. 01439/2017-PKZT-T40046/17.00 - NDS, a.s., k.ú. Hrboltová
01439/2017-PKZT-T40046/17.00
2 368,71 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
September
2017
Dohoda o jednor.náhr. za zriadenie vecného bremena č.00597/2017-PKZTT40015/17.00 - SSE-D, a.s.
00597/2017-PKZT-T40015/17.00
1 867,54 € Slovenský pozemkový fond Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1020/2017/117791330
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sentálová Marcela
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1022/2017/117791830
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Svoreňová Pamela
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1070/2017/117806460
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Tóbisová Vanesa
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1027/2017/117794007
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sabová Barbora
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1029/2017/117795203
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vašková Karin
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1043/2017/117798869
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kulik Mika
26.
September
2017
Zmluva o úvere
404/337/2017
228 810,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Zámky, S.H. Vajanského 17, 19, 21 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1049/2017/117800011
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gavranová Karolína
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1095/2017/117812184
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Pavliščík Marián
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1053/2017/117800910
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Dolník Matúš
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1072/2017/117807132
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Chichová Iveta
26.
September
2017
Zmluva o úvere
803/357/2017
59 990,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Stierova 1119/17,19 zastúpení: Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1046/2017/117799476
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Laluhová Terézia
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1017/2017/117790905
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gondová Kristína
26.
September
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1032/2017/117796350
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Marcinová Barbara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »