Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže „Malý futbal ZŠ-Školský pohár SFZ“ žiačok ZŠ okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/019372
123,79 € Základná škola s materskou školou, 956 12 Preseľany 580 Okresný úrad Nitra
24.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v Malom futbale-Školský pohár SFZ žiakov ZŠ a OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
Ou-NR-OS1-2017/019355
122,02 € Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo Okresný úrad Nitra
24.
Apríl
2017
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody č. 16/16/51A/50 zo dňa 27.12.2016
193/2017
0,00 € F 7 - solution s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
24.
Apríl
2017
Štipendijná zmluva
ZML-2017/1-250:191006
0,00 € študent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Apríl
2017
Štipendijná zmluva
ZML-2017/1-253:191006
0,00 € študent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Apríl
2017
Nájomná zmluva
3383/2017/LSR
0,00 € Ing. Daniel Marhevka s manželkou Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
24.
Apríl
2017
Nájomná zmluva
3380/2017/LSR
0,00 € Ján Marhefka s manželkou Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
16685
1 750,00 € Ľuboš Morháč, Monika Morháčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
16705
1 750,00 € Attila Mág Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17358
3 700,00 € Jozefa Krčmáriková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17582
1 516,00 € Pavol Hajdučik, Jarmila Hajdučiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17611
1 720,00 € LENČEŠOVÁ Viera Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17977
1 221,00 € Martin Kočica, Janka Kočicová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Dohoda č. 10/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
24/10/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2
287,46 € Obec Valaská Dubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24.
Apríl
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1032556
960,00 € Hamerlik Mária Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
16992
2 146,00 € Mgr. Erik Gandi, Ing. Kristína Gandiová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17145
1 516,00 € Ing. Ján Krchňavý, Beáta Krchňavá Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17125
2 146,00 € Miroslav Lukáč, Katarína Lukáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
17192
1 750,00 € Janka Melošová, Mário Meloš Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
16769
1 750,00 € Dušan Jerga, Ivana Jergová Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »