Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2017
Zmluva o dielo - "Palárikovo, Dlhý kanál - oprava stavidla 4 ks"
2027/2017-PN
27 780,00 € Agro SEPO s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
November
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno - k.ú. Hrboltová, dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno zo zákona, LV č. 1292
2018/2017-PN
444,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
November
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Veľká, kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch E-KN č. 426 a E-KN č. 427 na LV č. 3490 za účelom majetkového usporiadania pod vodnou stavbou "Úprava Velického potoka II"
2021/2017-KE
3 325,00 € Ing. Ľudmila Rojíčková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
November
2017
Dohoda 2017/§54/32/018 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci NP REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - 2
2017/§54/32/018
0,00 € Eilersen Production Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
24.
November
2017
Dohoda č.35/§52a/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
35/§52a/2017/TO
287,46 € Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 112/2017/VI
1032/2017/NPPC-VÚŽV
1 976,39 € Stanislav Kinči Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2017/ZE
1052/2017/NPPC-VÚŽV
531,85 € Gabriel Kovács - UNIMASTER Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 481/2017/DK
1030/2017/NPPC-VÚŽV
7 700,00 € Hospodár s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 60/2017/OC
1058/2017/NPPC-VÚŽV
247,38 € PD Poriadie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
November
2017
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb č. 2495
DZ132017
0,00 € RAINSIDE, s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
24.
November
2017
Zmluva o dielo
2127/NLC/2017-VO
1 800,00 € Vodales, s.r.o. Národné lesnícke centrum
24.
November
2017
Kúpna zmluva č.1464/2017
1413/2017
26 040,00 € TIMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24.
November
2017
Zmluva o spolupráci pri realizácii Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03479/2017
0,00 € Spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
24.
November
2017
KÚPNA ZMLUVA č. 44/19/2017 – Verejná dražba dreva
CRZ 7416/2017/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota RIMADREV, s.r.o.
24.
November
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1038413
480,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1038440
312,00 € Brecherová Mariana Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1038557
90,00 € Mikovčíková Jana Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1038614
70,00 € Kondor Ján Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2017
Zmluva o obstaraní vystúpenia
62-11/2017
0,00 € Hudobné centrum ZŠ Mudroňova
24.
November
2017
Zmluva o spolupráci
270/2017
200,00 € Bazár chalaňov o.z. Národné osvetové centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »