Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
1.
September
2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
36/2014
0,00 € AgroContract mliečna farma, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
1.
September
2014
Zmluva o vytvorení spoločného diela uzavretá v zmysle ust. § 10 a § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
78/2014-A
3 320,00 € PhDr. Anna Ravingerová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
1.
September
2014
Zmluva o vytvorení spoločného diela uzavretá v zmysle ust. § 10 a § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
77/2014-A
3 320,00 € PhDr. Oľga Kuželová, CSc. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2470
20,00 € Slovenské národné múzeum Kulena Štefan
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2469
20,00 € Slovenské národné múzeum Soós András
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2468
20,00 € Slovenské národné múzeum Radič Vojtech
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2467
20,00 € Slovenské národné múzeum Mezei Ján
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2466
20,00 € Slovenské národné múzeum Rapandová Edita
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2465
20,00 € Slovenské národné múzeum Jekel Dušan
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2464
20,00 € Slovenské národné múzeum Štefan Gach
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2463
20,00 € Slovenské národné múzeum Granačka Jozef
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2462
20,00 € Slovenské národné múzeum Szolgay Ladislav
1.
September
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2461
20,00 € Slovenské národné múzeum Mgr. Kopčák Boris
1.
September
2014
D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby...
D O H O D A č. 120/§ 52a/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Špeciálna základná škola, Klenovec
31.
August
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2460
20,00 € Slovenské národné múzeum Šípoš Vladimír
31.
August
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2459
20,00 € Slovenské národné múzeum Sedláček Tomáš
31.
August
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2458
20,00 € Slovenské národné múzeum Vladimír Pyšný
31.
August
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2457
20,00 € Slovenské národné múzeum Vengrín Ján
31.
August
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2456
20,00 € Slovenské národné múzeum Chromec Bohumil
31.
August
2014
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2014/2455
20,00 € Slovenské národné múzeum Spevák Igor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>