Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Október
2014
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-11/2014-VH/3/B
ÚVTOS-27-14/34-2014
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Levické mliekárne a.s.
24.
Október
2014
Dodatok č. 3 k zmluve č. ÚVTOS-11/2012-VH/3/B uzavretej dňa 18.12.2012
ÚVTOS-27-12/34-2012
0,00 € deMiclén a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
24.
Október
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/9651
200,00 € Martina Göblová IUVENTA
24.
Október
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 04 110 131,132,605
0,00 € Základná škola Lukov – Obec Lukov, Mgr. Zdenka Rohaľová NŠC
24.
Október
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 04 101 560,561,562,578,580
0,00 € Základná škola, PhDr. Ján Mika NŠC
24.
Október
2014
Zmluva o štúdiu
NP 04-605
0,00 € Mgr. Lenka Germanová-Sobeková NŠC
24.
Október
2014
Zmluva o štúdiu
NP 04-580
0,00 € Mgr. Darina Marcinčová NŠC
24.
Október
2014
Zmluva o štúdiu
NP 04-578
0,00 € Mgr. Alena Geffertová NŠC
24.
Október
2014
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
ZM/2014/0429
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Železnice slovenskej republiky
24.
Október
2014
Znalecký posudok ZO Vinica I, Levoča
03718/2014-UVZD-ZT0085/14.00
0,00 € Ing. Turek Peter Slovenský pozemkový fond
24.
Október
2014
Inventarizácia 2014, RD Pribylina
03621/2014-PNZ -P41385/05.06
0,00 € Slovenský pozemkový fond Roľnícke družstvo v Pribyline
24.
Október
2014
Inventarizácia za rok 2014 - Contax, s.r.o.
03619/2014-PNZ -P40984/05.07
0,00 € Slovenský pozemkový fond CONTAX, s.r.o.
24.
Október
2014
Inventarizácia 2014 -Agromyšľan, s.r.o.
03610/2014-PNZ -P40645/10.05
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGROMYŠĽAN, s.r.o.
24.
Október
2014
Inventarizácia za rok 2014
03604/2014-PNZ -P41364/05.09
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGROGARANT S.R.O.
24.
Október
2014
Inventarizačný dodatok č. 03523/2014-PNZ -P46754/04.02 k 15.10.2014
03523/2014-PNZ -P46754/04.02
0,00 € Slovenský pozemkový fond Angletta Juraj
24.
Október
2014
Inventarizácia 2014, RD Dovalovo
03524/2014-PNZ -P41386/05.09
0,00 € Slovenský pozemkový fond Roľnícke družstvo Dovalovo
24.
Október
2014
INVD k PNZ -P40371/11.00 Beáta Bučková - SHR
03584/2014-PNZ -P40371/11.02
0,00 € Slovenský pozemkový fond Bučková Beáta
24.
Október
2014
INVD k PNZ -P40373/11.00 - Ján Čižmár
03585/2014-PNZ -P40373/11.02
0,00 € Slovenský pozemkový fond Čižmár Ján
24.
Október
2014
Krempos, s. r. o. inventarizácia 2014
03471/2014-PNZ -P40602/05.03
0,00 € Slovenský pozemkový fond KREMPOS S.R.O.
24.
Október
2014
Inventarizácia prenajatých pozemkov nájomná zmluva P40932-05
03355/2014-PNZ -P40932/05.09
0,00 € Slovenský pozemkový fond HAMARA VLADIMÍR SHR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>