Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
28.
August
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2015
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Eva Szórádová
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521876_Z
2 604,00 € Agentúra Tympany, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
August
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201521871_Z
435,00 € Adam Chabada Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina
28.
August
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201521854_Z
2 892,00 € A2B, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521866_Z
434,17 € Henrich Sonnenschein - ITSK Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521863_Z
11 707,80 € Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521855_Z
860,04 € KRIDLA s.r.o S.O.S. n.o.
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201520546_Z
3 447,00 € Persona s.r.o. Národný onkologický ústav
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521850_Z
174,00 € KRIDLA s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201520694_Z
2 760,00 € Ján Volf Národný onkologický ústav
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201520647_Z
3 202,80 € Ján Volf Národný onkologický ústav
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521600_Z
168,00 € MIHI.sk, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521841_Z
58,95 € Tibor Varga TSV PAPIER I.Svätojurská, akciová spoločnosť
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521840_Z
81,60 € Tibor Varga TSV PAPIER I.Svätojurská, akciová spoločnosť
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521835_Z
490,00 € SARSTEDT spol. s r.o. Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521832_Z
1 550,00 € A J Produkty a.s. Základná škola s materskou školou Župkov
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521827_Z
297,60 € ŠTÝL EU s.r.o. Slovenské národné múzeum
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521673_Z
5 086,00 € MB TECH BB s.r.o. Mesto Partizánske
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521672_Z
2 109,96 € Ondrej Gergel MOGER Mesto Partizánske
28.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201521668_Z
4 590,00 € Ondrej Gergel MOGER Mesto Partizánske
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>