Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Júl
2014
Dodatok č.2 k 9/2013/ŽT/IK
Dodatok č.2 k 9/2013/ŽT/IK
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Deaway s.r.o.
30.
Júl
2014
Dodatok č.2 k zmluve 20/2011/ŽT/IK
Dodatok č.2 k zmluve 20/2011/ŽT/IK
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Bootis s.r.o.
30.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8449/2014/8.2
MK-8449/2014/8.2
0,00 € Agentúra DUNA, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8441/2014/8.2
MK-8441/2014/8.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR
30.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8409/2014/8.2
MK-8409/2014/8.2
0,00 € Komorný folklórny súbor Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Ministerstvo kultúry SR
30.
Júl
2014
Kúpna zmluva č.43/TO/2014
43/TO/2014
0,00 € SKANTECH spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € FORZA TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € Gabriel Frühvald - STAVEBNINY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € BONS Promotion, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
81/§51/2014 NO
0,00 € MV SR / Okresný úrad Námestovo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € Hotel GLADIUS, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
80/§51/2014 NO
0,00 € MV SR / Okresný úrad Námestovo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € Overland Trade, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi č.5190013233
31/2014/AC
191,75 € Komunálna poisťovňa, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
30.
Júl
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
79/§51/2014 NO
0,00 € Emil Gonšor - EGO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí podkladov na vypracovanie emisnej inventúry z cestnej dopravy
ZM/2014/0262
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Energetické centrum Bratislava
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € Csilla Antal - Z S E R B Ó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8/XXI/B/2014/§54
5 710,68 € PROPAGAND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Júl
2014
dohoda o poskytnutí príspevku
21/§50j/NS 2014/ŠR SN
4 924,80 € Obec Spišský Hrušov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30.
Júl
2014
dohoda o poskytnutí príspevku
20/§50j/NS 2014/ŠR SN
3 893,76 € Obec Kluknava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>