Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
28.
Máj
2017
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
16/2017
0,00 € Barbora Sokolová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
26.
Máj
2017
Cooperation Contract
1069/NLC/2017
1 500,00 € Austrian Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape Národné lesnícke centrum
26.
Máj
2017
Dohoda č. 17/37/050/97 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pdoľa § 50
Dohoda č. 17/37/050/97
12 979,20 € Milan Maňkoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu
028/2017/§54/BB
5 853,83 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Euuropeo s.r.o.
26.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu
019/2017/§54
5 853,83 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Medzibrod
26.
Máj
2017
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
66/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2
1 437,30 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Kráľovský Chlmec
26.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci
ZM2014204
86,32 € DM production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci
ZM2014203
34,86 € DaSan spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Máj
2017
Dohoda č. 17/37/054/109–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/109–CnTP-A3
49 114,87 € Arcidiecézna charita Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Máj
2017
Dohoda č. 17/37/054/112–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/112–CnTP-A3
18 211,82 € Obec Brezovička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
Dohoda č. 17/37/51A2/52
6 379,20 € KOVO-STAV PREŠOV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí finačného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
17/35/050/17
10 162,08 € KBK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26.
Máj
2017
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
2017/TV/054 / 27
5 589,14 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov SECOMP, s.r.o., Trebišov
26.
Máj
2017
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/008-04/2016 K NR SR
34,00 € Tamara Stohlová MSc Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26.
Máj
2017
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
33/2017/UMB-Bel
0,00 € Ing. Radoslava Kanianska, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
26.
Máj
2017
zmluva o spolupráci
SNM-BOJ-ZOS-2017/1416
0,00 € Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta Slovenské národné múzeum
26.
Máj
2017
zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných
35/§52/2017/NP PZ VAOTP-2
8 304,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Kráľovský Chlmec
26.
Máj
2017
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov (Kollárovo nám.)
MK-19/2017/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Divadelný ústav
26.
Máj
2017
zmluva o nájme nehnuteľného majetku
SNM-BOJ-NZ-2017/1359
23,24 € Slovenské národné múzeum Zuzana Šimeková
26.
Máj
2017
Rámcová zmluva o dielo
603/2017
69 900,00 € Altanok.eu,s.r.o. Ružinovský podnik Verejno - prospešných služieb a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »