Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
3.
Júl
2015
Darovacia zmluva
224/2015-240/MPRV SR
0,00 € Obec Rastislavice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (Sládkovičova ul. Zvolen)
100101/3
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
3.
Júl
2015
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
53705
0,00 € Bc. Eva Szlimáková Fond na podporu vzdelávania
3.
Júl
2015
Nájomná zmluva č. ZML 1031/2015/102
3653/2015/LSR
0,00 € Lesy SR š.p., OZ Revúca Ing. Ján Hrbáľ
3.
Júl
2015
Komisionárska zmluva
SNM-BOJ-INÉ–2015/1839
0,00 € FOX – flór / Miroslav Liška Slovenské národné múzeum
3.
Júl
2015
Kúpna zmluva č. 003/19/2015/III.Q.
CRZ 4109/2015/LSR
0,00 € Lesy SR š. p. , OZ Rimavská Sobota IVORE, s.r.o.
3.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
2015-099-034
23 880,00 € Danóczy s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
3.
Júl
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších a predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov
13/2015-240/MPRV SR
0,00 € HAND, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3.
Júl
2015
Zmluva o nájme majetku štátu
SNM-HuM-NZ-2015/1940
20,46 € Slovenské národné múzeum Zuzana Bugalová PoDZuB
3.
Júl
2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-HuM-NZ-2015/1939
99,60 € Slovenské národné múzeum Darina Poláčková
3.
Júl
2015
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
52168
0,00 € Mgr. Michal Janek Fond na podporu vzdelávania
3.
Júl
2015
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.530/2015-HZ-2.0/V na poskytovanie služby administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania
DOD/01-2015//530/2015-HZ-2.0/V
18 750,00 € Adamas Alliance, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3.
Júl
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52
12/52/2015/KN/2015
11 364,00 € MESTO Hurbanovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
3.
Júl
2015
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
100/105/2015
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Finančné riaditeľstvo SR
3.
Júl
2015
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
53871/2
0,00 € Bc. František Krak Fond na podporu vzdelávania
3.
Júl
2015
ADVANCED COMPUTER SCIENCE - DOHODA
0301/0043/15
0,00 € ORACLE Slovensko spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3.
Júl
2015
ZMLUVA
340/15
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina Stavebné bytové družstvo
3.
Júl
2015
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015
723/2300/2015
2 939 160,00 € Výskumný ústav dopravný a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
3.
Júl
2015
Zmluva o zabezpečení propagácie a reklamy
251/2015-700/MPRV SR
24 000,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3.
Júl
2015
Zmluva
2015246/2015
200,00 € Mgr. Art. Simona Dikaszová Národné osvetové centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>