Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-129/2016
13,48 € Radovan Rybanský Ministerstvo obrany
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-131/2016
12,20 € Veronika Kuchárová Ministerstvo obrany
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-135/2016
11,64 € Mariana Králiková Ministerstvo obrany
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-143/2016
9,20 € Ľubomír Greguš Ministerstvo obrany
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-144/2016
9,20 € Ľubomír Greguš Ministerstvo obrany
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-128/2016
13,48 € Radovan Rybanský Ministerstvo obrany
30.
Júl
2016
Dodatok k zmluve o palivových kartách, vč. VOP
0516553/00CRZ/5611863401
0,00 € Slovnaft, a. s. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
30.
Júl
2016
Zmluva o dielo
Z201618659_Z
11 376,00 € GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach
30.
Júl
2016
Zmluva o dielo
Z201618909_Z
564 000,00 € Insomnium, s. r. o. Obec Brusnica
30.
Júl
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-69-136/2016
11,64 € Mariana Králiková Ministerstvo obrany
29.
Júl
2016
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
080/DF/2016
78,00 € DIVADLO ANDREJA BAGARA Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1028858
3 000,00 € Dian Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Júl
2016
ZMLUVA O DIELO
087/FTF/2016
380,00 € Kristína Lebenská Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
Zmluva o účinkovaní
078/FTF/2016
300,00 € Iveta Maarová Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
Zmluva o dielo
076/DF/2016
100,00 € Ing. Jakub Šimek Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
ZMLUVA O DIELO
065/FTF/2016
250,00 € Tamara Mrazová Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
ZMLUVA
075/FTF/2016
50,00 € MARCELA PL1TKOVA Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
ZMLUVA
074/FTF/2016
50,00 € RUDOLF ADLER Vysoká škola múzických umení
29.
Júl
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č.5/2004 Z.z.- NP "Úspešne na trhu práce"
D 16_40_51A2_15
0,00 € GRUND OIL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
Júl
2016
Zmluva o spolupráci pri zaznamenávaní a vysielaní obrazovo-zvukového záznamu
ZM2011455
0,00 € ABBY ART, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »