Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Júl
2017
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160215003D01
0,00 € Obec Lom nad Rimavicou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25.
Júl
2017
Nájomná zmluva
5207/2017/LSR
0,00 € Gabriela Grňová Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
25.
Júl
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 055/1557/IUR-Se/2017 - 11956/6253/2017
2081/6253/2017
2 336,16 € Lovás Jozef Slovenská správa ciest, Bratislava
25.
Júl
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2017 zo dňa 18.7.2017
30,00 € prof. Ing. František Schlosser, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25.
Júl
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
42/2017 zo dňa 16.7.2017
30,00 € prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-055/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
280,55 € JM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-060/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
1 061,95 € EM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-029/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
407,35 € MH Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-034/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
262,05 € IH Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-053/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
26,25 € KK Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-031/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
228,50 € AH Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-058/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
75,66 € AL Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda č.17/§50j/NS/2017
17/§50j/NS/2017
6 468,39 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Priechod
25.
Júl
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
47/2017 zo dňa 21.7.2017
30,00 € Ing. Tomáš Renčko, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-090/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
4 995,92 € JS Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-105/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
1 061,95 € MT Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-074/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
262,05 € JN Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-067/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
113,49 € EN Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-066/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
45,39 € BN Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
25.
Júl
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-069/2017/Senec/1243/SO705-00/DPP
45,39 € AN Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »