Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
December
2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
ÚVTOS-33/15-2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
20.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva
Pavol Bjalončík
0,00 € Farby-Laky-Drogéria Špeciálna základná škola Toporec
20.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva
Daffer s.r.o.
0,00 € Daffer s.r.o. Špeciálna základná škola Toporec
20.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva
Roman Galas GARO
0,00 € Roman Galas GARO Špeciálna základná škola Toporec
20.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva
Drevoint
0,00 € Drevoint Špeciálna základná škola Toporec
20.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva
Lusila s.r.o.
0,00 € Lusila s.r.o. Špeciálna základná škola Toporec
19.
December
2014
Darovacia zmluva
Z-D-2014-000522-00
3 000,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Spojená škola internátna, Žilina
19.
December
2014
Zmluva odielo a licenčná zmluva
19650/2014
1 807 600,00 € TREXIMA Bratislava, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19.
December
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
61/§50j/2014
4 663,80 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
December
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
62/§50j/2014
5 862,42 € Obec Malé Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
December
2014
Nová Digi Vianoce 2014
30458629
230,40 € Digi TV, a.s. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
19.
December
2014
Dohoda o splátkach
50/2014
289,31 € Martina Gajdošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
December
2014
Zmluva o pripojení
A8217410
0,00 € Orange Slovakia, a.s. Hlavný banský úrad
19.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02572
TT02572
86 470,10 € Ing. Peter Kudláč - APIMED Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE02544
KE02544
249 997,07 € Agroprodukt, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA02551
ZA02551
200 719,35 € Emil Saniga - GEJDÁK Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: NR02554
NR02554
30 204,35 € H2G, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2014
Licenčná zmluva
277
0,00 € Ing. Emília Košúthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19.
December
2014
Zmluva o pripojení
20110300
0,00 € OptoSat s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19.
December
2014
Zmluva o poskytovaní služieb
257
0,00 € OcÚ Dolná Poruba - Pestovateľská pálenica s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>