Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Júl
2015
Dodatok č. 7/2015 k zmluve č. 1519/2007 o nájme
79/2015/SE
0,00 € Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518074_Z
402,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518077_Z
112,50 € COMPUTER ABC, s.r.o. Obec Streda nad Bodrogom
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518070_Z
3 120,00 € Linde Gas k.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201517691_Z
1 599,60 € CLEAN TONERY, s.r.o. Národná transfúzna služba SR
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201517899_Z
563,00 € VICOM s.r.o. Inštitút pre výskum práce a rodiny
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518054_Z
25,80 € Ing. Iveta Janíková Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518052_Z
1 299,00 € Ing. Peter Gerši GCTECH Štátna školská inšpekcia
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518047_Z
365,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518048_Z
78,43 € KOHI-MARKET SK s.r.o. Mesto Holíč
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518041_Z
2 280,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
30.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201518035_Z
349,00 € Jozef Križian - GLOBAL PARTNER Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
30.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201518024_Z
2 040,00 € Bc.Richard Guček - GuR Mesto Holíč
30.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201518030_Z
605,00 € Chromservis SK s.r.o. Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518021_Z
2 000,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Slovenské národné divadlo
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518026_Z
643,94 € Mgr. Vladimír Szűcs InfoSystém Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
Júl
2015
Zmluva o dielo
Z201518027_Z
349,98 € LEG-KOVO s.r.o. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
30.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201518013_Z
105,99 € OFFICE STAR, s.r.o. Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
30.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201518000_Z
9 031,51 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok
30.
Júl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517540_Z
420,00 € BOZPO, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava, p.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>