Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 00395/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02649/2015
0,00 € Základná škola s MŠ Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 00392/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02646/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 00313/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02636/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 627/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02611/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 457/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02605/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 00459/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02562/2015
0,00 € Základná škola Trnavá Hora Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 00363/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02557/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 203/2013 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02534/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 597/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02422/2015
0,00 € Základná škola s Materskou školou Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 650/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02366/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 445/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02361/2015
0,00 € Základná škola s MŠ Hugolína Gavloviča, Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 444/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02360/2015
0,00 € Základná škola, Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 442/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02358/2015
0,00 € Základná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Dodatok k zmluve číslo PV – 440/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I.
PV-02356/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou Štátny inštitút odborného vzdelávania
9.
Október
2015
Zmluva o zabezpečení medzinárodných mentorov, kľúčového prednášateľa, prednášateľov a profesorov, startupov, zástupcov korporácií, investorov a ostatných účastníkov na podujatie
371/2015/KGR
597 000,00 € ADOM.M STUDIO, s.r.o. Slovak Business Agency
9.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527578_Z
1 738,80 € Ing. Ján Buchanec BB TRADE Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527576_Z
300,00 € COMSIT Leopoldov spol. s r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527572_Z
108,00 € COMSIT Leopoldov spol. s r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527574_Z
422,40 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201526906_Z
261,99 € Csaba Tóth - ALFA Obec Slovenské Nové Mesto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>