Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Február
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
6/2018-A
800,00 € Mgr. Andrea Győző Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
18.
Február
2018
PFERDEKAUFVERTRAG
č.03/2018
0,00 € Peter Frenzel Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18.
Február
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
9/2018-A
800,00 € Mgr. Gabriela Kováčová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
18.
Február
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
7/2018-A
800,00 € PaedDr. Márta Szécsényi Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
18.
Február
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
1/2018-A
1 100,00 € Mgr. Martina Rímska, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
18.
Február
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
11/2018-A
800,00 € Mgr. Miroslava Skubeňová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17.
Február
2018
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK ŠTÁTU
11/18
2 311,50 € Zelený sen s.r.o. Národná transfúzna služba SR
17.
Február
2018
Príkazná zmluva
18/1/7494/1
118,00 € Tkáčiková Soňa, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
17.
Február
2018
Príkazná zmluva
18/1/7447/1
183,00 € Cviková Petronela, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17.
Február
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
1332/2018/130239308
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Plávka Peter
17.
Február
2018
Príkazná zmluva
18/1/7499/1
273,00 € Fonód Adrián, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
17.
Február
2018
Príkazná zmluva
18/1/7494/2
365,00 € Halmo František, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
17.
Február
2018
Príkazná zmluva
18/1/7452/1
183,00 € Kovács Róbert, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17.
Február
2018
Príkazná zmluva
18/1/7494/3
158,50 € Schreierová Eva, MVDr., MHA Slovenská národná akreditačná služba
16.
Február
2018
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť A, B, C, D, E
ZDOT č. 670230
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
16.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
554/2018-M_ORF
93 438,00 € JUSTÍNA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Február
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
144/2018
1 130,00 € Mgr. art. Jozef Česla Slovenská pošta, a. s.
16.
Február
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KSTA002311 Dodatok č. 21
0,00 € GP, S R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Február
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PSTO004412 Dodatok č. 13
0,00 € SAIDA STOM, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Február
2018
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2017/003527
215,00 € Iveta Šmátralová, rod. Šmátralová Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »