Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Júl
2016
dohoda č. 16/09/51A2/20 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v rámci Národného projektu "Úspešne na trhu práce"
dohoda 16/09/51A2/20
5 154,00 € C.R.INEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
25.
Júl
2016
Nájomná zmluva
805866788-8-2016-NZP
770,40 € Železnice Slovenskej republiky Silvia Danišová
25.
Júl
2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
Dohoda č.16/27/054/260
2 988,80 € Ing. Ľubomír Weis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
25.
Júl
2016
Realizačná zmluva MT
421/123/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25.
Júl
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 16/36/051/82
0,00 € Obec Liptovská Teplička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25.
Júl
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
040/§51/2016/NP APŠZ/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Bc. Lenka Gawronová- Detské centrum JULINKA
25.
Júl
2016
DOHODA číslo 43/§ 51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
43/§ 51/2016
0,00 € Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Júl
2016
Darovacia zmluva č. 7/2016/R
445/2016/SPU
5 000,00 € Kaufland Slovenská republika v.o s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25.
Júl
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-154-01449
16-154-01449
2 000,00 € Slovenské centrum PEN Fond na podporu umenia
25.
Júl
2016
Contract On TITLE TRANSFER SERVICES
CRZ-2535060
0,00 € eustream, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.
Júl
2016
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-18-26-2016_2016
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
25.
Júl
2016
Zmluva o zúčtovaní odchýlky
CRZ-2535073
0,00 € OKTE,a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.
Júl
2016
Zmluva o zúčtovaní odchýlky
CRZ-2535075
0,00 € OTE, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.
Júl
2016
D o h o d a č. 28/§59/2016/ŠR o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
28/§59/2016/ŠR
7 246,80 € SPARMAL s.r.o., Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25.
Júl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 21/2016/IZ (č. 18-65/2016-CPKE-ON)
CPKE_ZM_ON-18-65-2016_2016
0,00 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR
25.
Júl
2016
Nájomná zmluva
CRZ-2535035
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Inžinierske stavby, a.s.
25.
Júl
2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-520-03907
16-520-03907
1 500,00 € Paulína Ebringerová Fond na podporu umenia
25.
Júl
2016
Objednávka
CRZ-2535532
1 837,10 € Wolters Kluwer s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.
Júl
2016
Zmluva o poskytnutí konferenčných a reštauračných priestorov
254/2016-810/MPRV SR
1 635,00 € HOTEL DEVÍN, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
Júl
2016
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-100/2016/SO-653-00/Lietavská Lúčka/166/Sl
1,96 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »