Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
Apríl
2015
Zmluva o kúpe
0600252015
259,50 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Apríl
2015
Darovacia zmluva
2015035
5 000,00 € Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21.
Apríl
2015
Zmluva o kúpe
0600242015
259,50 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Apríl
2015
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
341/MOTORY/2015
8 084,25 € Partner Technic, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
21.
Apríl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2014/0480 na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky - Lučenec
DZM/2014/0480/0001
0,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Apríl
2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21DM-1401/0178/12
KaHR-21DM-1401/0178/12
199 500,00 € RAVAFOL s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
21.
Apríl
2015
Zmluva o štúdiu
NP 02-594
0,00 € Mgr. Zuzana Cigániková NŠC
21.
Apríl
2015
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
340/MOTORY/2015
9 546,04 € Megabooks SK, spol. s r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
21.
Apríl
2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21DM-1401/0189/23
KaHR-21DM-1401/0189/23
148 130,89 € Stavomat a spol., s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
21.
Apríl
2015
Zmluva o dielo - oprava videoduodenoskopu
0600172015
2 670,00 € Unique Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2035607
40,00 € Vojtková Lygia Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Apríl
2015
Zmluva o dielo - oprava ultrazvukového prístroja
0600142015
4 066,00 € TRANSKONTAKT spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
Apríl
2015
Rámcová dohoda
88/2015
330 750,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby č. 202/2015
202/2015
0,00 € Ľubomír Párička Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby č. 201/2015
201/2015
0,00 € Ľubomír Bandúr Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby č. 200/2015
200/2015
0,00 € Ladislav Stromko Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Apríl
2015
Rámcová dohoda
87/2015
518 238,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21.
Apríl
2015
Zmluva o poskytnutí služby č. OVO2-2015/000023-182 na poskytovanie veterinárnej starostlivosti a dodanie liečiv a spotrebného materiálu pre veterinárnu starostlivosť pre potreby MV SR
PPZ_ZM_OVO2-2015-000023-182_2015
0,00 € VET4yourPET s. r. o. Prezídium Policajného zboru
21.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby č. 199/2015
199/2015
0,00 € Pavel Tyirjak Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Apríl
2015
ZMLUVA O DIELO
545/2015-PN
21 540,00 € DCa THERM, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>