Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
September
2014
Hospodárske, lesoochranárske a protipožiarne opatrenia
ASM-1294/2014
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Agentúra správy majetku
20.
September
2014
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-96/2014 - testovanie vozidla TATRA 815 4x4
VTSÚ-12-96/2014
464,00 € VTSÚ Záhorie TOM RACING, s.r.o.
20.
September
2014
Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy číslo:
CRZ-1528606
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. PROBUGAS, a.s.
20.
September
2014
Dohoda o cene za vnútroštátnu prepravu tovaru číslo

0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. PROBUGAS, a.s.
20.
September
2014
Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy číslo:
CRZ-1528607
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. PROBUGAS, a.s.
19.
September
2014
Zmluva o vytvorení diela v spojení s licenčnou zmluvou
001/PaM/2014/23
84,00 € Peter Gáll Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
September
2014
Nájomná zmluva
774/TPÚ/2014
60,00 € Slovenské národné divadlo NADÁCIA PONTIS
19.
September
2014
Zmluva č. 1/NP/545/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1545/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Súkromná základná škola BESST
19.
September
2014
Zmluva č. 1/NP/1524/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1524/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cirkevná spojená škola
19.
September
2014
Zmluva č. 1/NP/1307/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1307/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
19.
September
2014
Zmluva č. 1/NP/1305/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1305/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou
19.
September
2014
Zmluva č. 1/NP/1115/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1115/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
19.
September
2014
Zmluva o výpožičke č. 96/2014/STM
19/2014
0,00 € Slovenské technické múzeum Slovenská ústredná hvezdáreň
19.
September
2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 09.01 .2014
D3/101/ZoD/33/2014/OVO/RUK
19 683 968,76 € VÁHOSTAV-SK, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát
19.
September
2014
Zmluva č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.01.2014
I/36/ZoD/33/2014/OVO/RUK
79 681,40 € VÁHOSTAV-SK, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát
19.
September
2014
Kúpna zmluva č. 00288/2013-PKZ-K40078/13.00 - NDS, a.s.
00288/2013-PKZ -K40078/13.00
176 534,68 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
September
2014
Zmluva o spolupráci
ZM2005876
0,00 € Asociácia súčasného divadla Rozhlas a televízia Slovenska
19.
September
2014
Zmluva o spolupráci
ZM2005951
56,44 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19.
September
2014
Zmluva o spolupráci
ZM2005956
19,92 € F&L Creative, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
19.
September
2014
Zmluva o spolupráci
ZM2005955
38,18 € Onakve Productions s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>