Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 212 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu uzavretá podľa § 18i zákona o správe majetku štátu a podľa § 262 ods
Zmluva č. 4/NP/ 212 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 148 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 148 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 272 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 272 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZŠ Jána Lipského s MŠ
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 515 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 515 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 482 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 482 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 89 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 89 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 282 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 282 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 485 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 485 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 536 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 536 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 262 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 262 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZŠ s MŠ Jána Smreka
28.
November
2015
Zmluva na poskytovamie služby
20151127-PP
Doplnená
17 400,00 € Petit Press, a.s. Slovenská akadémia vied
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 103 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 103 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CZŠ sv. Cyrila a Metoda
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 133 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 133 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s VJM
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 182 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 182 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZŠ s MŠ Jána Hollého
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 342 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 342 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 389 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 389 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 268 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 268 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 80 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 80 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 398 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 398 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
28.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 415 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 415 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »