Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01917
18-120-01917
1 600,00 € Csemadok základná organizácia Fond na podporu kultúry národnostných menšín
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/195/2018
0,00 € AGRO- FERMAT s.r.o. Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/3232/2018
0,00 € Zuzana Petríková Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/422/2018
0,00 € AT GEMER, spol. s.r.o. Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/755/2018
0,00 € ESIMA s.r.o. Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1040/2018
0,00 € CHATEAU MODRA, a. s. Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/3178/2018
0,00 € Tomáš Zachar Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/861/2018
0,00 € Gabriel Furugláš Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/836/2018
0,00 € František Husár Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/3030/2018
0,00 € Ján Valach Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1285/2018
0,00 € Ing. Štefan Gögh Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1089/2018
0,00 € Ing. Ján Černek Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1352/2018
0,00 € Ivan Čistý Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1155/2018
0,00 € Július Šándor, Agrofarma- Šándor Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1523/2018
0,00 € Juraj Habán Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1360/2018
0,00 € Ivan Vančo Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1561/2018
0,00 € Karol Frian Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1143/2018
0,00 € Jaroslav Kanát Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1817/2018
0,00 € Miroslav Lukačovič Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
21.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí údajov
SOČ/1828/2018
0,00 € Iveta Maciková Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »