Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151203_Z
63,58 € CECH Company s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151248_Z
690,00 € LEG-KOVO s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151194_Z
553,27 € A S C spol. s r.o. Krajská prokuratúra Bratislava
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151245_Z
866,40 € CHEMOLAK a.s. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6.
Marec
2015
Zmluva o dielo
Z20151171_Z
971,98 € Lechstav, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151244_Z
1 944,99 € TURAY PLUS, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151242_Z
2 224,92 € TOWDY s. r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2015926_Z
150,00 € SATUR TRANSPORT a.s. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
6.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2015947_Z
696,00 € CREATIV LINE s.r.o. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z2015915_Z
194,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Centrum sociálnych služieb-Bôrik
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151257_Z
305,00 € KRIDLA s.r.o Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151253_Z
324,00 € AURIGEMA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z2015911_Z
85,00 € BETRIX, s.r.o. Centrum sociálnych služieb-Bôrik
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151251_Z
610,00 € Ing. Iveta Janíková Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151168_Z
3 399,00 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
6.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151247_Z
667,00 € Faveo, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
6.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151246_Z
669,00 € GLOBAMERICA, s.r.o Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151239_Z
55,99 € VISION Tech, s. r. o. Domov sociálnych služieb Rozsutec
6.
Marec
2015
Kúpna zmluva
Z20151116_Z
694,00 € Scholaris, s.r.o. Mesto Rajec
6.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151165_Z
9 816,00 € GO4, s.r.o. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>