Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Apríl
2014
Licenčná zmluva uzavretá v zmysle zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom /autorský zákon/
Licenčná zmluva
0,00 € TiDO s.r.o. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
24.
Apríl
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0913/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy Eurostars
0234/2014
19 930,00 € EUROPUR,s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6949
200,00 € Ivana Matúšková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6950
200,00 € Anna Ľuptáková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6951
200,00 € Jana Ľuptáková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6952
200,00 € Radim Vojtko IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6942
200,00 € Marcel Miklovič IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6943
200,00 € Nikola Ľuptáková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6944
200,00 € Emma Hurtečáková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6945
200,00 € Terézia Ďuricová IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6946
200,00 € Richard Kukliš IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6947
200,00 € Zuzana Petrincová IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6948
200,00 € Justína Ľalíková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6937
200,00 € Mária Džubasová IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6938
200,00 € Edita Dienešová IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6939
200,00 € Peter Trepáč IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6940
200,00 € Izabela Šomodíková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6941
200,00 € Jana Majeríková IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6932
200,00 € Ľubica Vrábľová IUVENTA
24.
Apríl
2014
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
IU/KNP/2014/6933
200,00 € Adriana Žlebeková IUVENTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>