Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
5.
September
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8078/2015/1.1
MK-8078/2015/1.1
26 000,00 € Juraj Krakovský Ministerstvo kultúry SR
5.
September
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7600/2015/1.1
MK-7600/2015/1.1
8 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Ministerstvo kultúry SR
5.
September
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8125/2015/1.1
MK-8125/2015/1.1
8 000,00 € PARTNER PROGRESS, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
5.
September
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8091/2015/1.1
MK-8091/2015/1.1
7 000,00 € Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižný Tvarožec Ministerstvo kultúry SR
5.
September
2015
Nájomná zmluva 11/2015
Nájomná zmluva 11/2015
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou, na Karpatskej, Bratislava Mgr. Milan Vánik
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
134/2015/3401
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kuchtanin Dávid
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
130/2015/1694
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Haško Milan
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
141/2015/3402
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Tomašáková Michaela
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
155/2015/1987
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kvasňáková Lucia
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
147/2015/3405
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Doležiová Denisa
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
144/2015/2077
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Matiaš Peter
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
152/2015/1471
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Burda Dean
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
143/2015/3404
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vargová Nicol
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
150/2015/3407
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mattová Martina
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
153/2015/3173
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Richnavský Blažej
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
139/2015/1397
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Berčík Peter
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
135/2015/3080
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Babičová Mária
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
145/2015/1863
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Karasová Miroslava
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
137/2015/3006
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hyben Slavomír
5.
September
2015
Zmluva o ubytovaní študentov
142/2015/3403
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Benková Zuzana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>