Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Február
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
8/§51/2017 NO
0,00 € Anton Bublák, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Február
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/52A/171 o zabezpečení podmienok vykonávnia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a
Dodatok č. 16/37/52A/171
0,00 € Obec Terňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Február
2017
DOHODA č. 4/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
24/4/51a/2017
5 316,00 € iGEO,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22.
Február
2017
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
199/2017/NLC
0,00 € Združenie súkromných vlastníkov lesov a pasienkov-urbarialistov p.s.Kostolište Národné lesnícke centrum
22.
Február
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2053774
180,00 € Hvozdovičová Dagmar Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2017
Komisionárska zmluva
SNM-MČK-INÉ-2017/311
0,00 € Slovenské národné múzeum Mgr.Soňa Kallová
22.
Február
2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
10110-V-608-ZBVB/2016
0,00 € Ivana Hričáková Železnice Slovenskej republiky
22.
Február
2017
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
485/2017/NLC
0,00 € Stančeková Bohuslava Národné lesnícke centrum
22.
Február
2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
015-300-17
15,00 € Jonathan Gresty Literárne informačné centrum
22.
Február
2017
Dohoda č. 5/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení - v rámci Národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom VA
5/§50j/NS/2017
Doplnená
0,00 € Technické služby mesta Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Február
2017
Dohoda č. 9/§59/2017/NP Podpora ZP o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/§59/2017/NP Podpora ZP
7 043,40 € B. E. S. – občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Február
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí poštovej služby "Zmluvný list"
1/1740/2015 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
22.
Február
2017
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
54/2017
20,00 € Obchodné domy PRIOR STRED a.s. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Február
2017
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.38/2016/R
Z13/2016-116
0,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria
22.
Február
2017
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
106/2017/NLC
0,00 € Eva Grosserová Národné lesnícke centrum
22.
Február
2017
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorená podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
19/§49/2016/ŠR
0,00 € Mgr. Veronika Koláriková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Február
2017
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorená podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
20/§49/2016/ŠR
0,00 € Ing. Dušana Košnárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Február
2017
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorená podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
22/§49/2016/ŠR
0,00 € Ing. Andrea Danišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Február
2017
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorená podľa § 49 ods. 6 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
17/§49/2016 /ŠR
0,00 € Ing. Michal Rožko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Február
2017
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluva číslo: 2016-1-SK01-KA103-022228, VÝUČBA -37
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluva číslo: 2016-1-SK01-KA103-022228, VÝUČBA -37
315,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »