Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
8.
Október
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201527399_Z
574,80 € Beztech, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
Október
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201527389_Z
198,11 € ELFI, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527383_Z
499,00 € GLOBAMERICA, s.r.o Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527369_Z
11 380,60 € B.Braun Medical s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527366_Z
640,00 € Martin Gall - MG COMP Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527365_Z
1 050,00 € mediaTIP, s.r.o. Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527361_Z
5 599,20 € A J Produkty a.s. Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527360_Z
3 731,00 € SEZAM, s.r.o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527352_Z
670,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Stredná odborná škola automobilová
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527350_Z
1 491,84 € CENTRALCHEM, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201526850_Z
860,00 € KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
8.
Október
2015
Zmluva o dielo
Z201527340_Z
6 260,00 € STOP LUP, s.r.o. Obec Hrabušice
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527344_Z
22 980,00 € ECOTEST spol. s r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527342_Z
127,99 € BRENO s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527339_Z
430,80 € Ing. Peter Gerši GCTECH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8.
Október
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201527335_Z
554,31 € Marisell, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527202_Z
11 750,00 € Kvant spol. s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527324_Z
2 299,00 € CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Slovenská správa ciest
8.
Október
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201527307_Z
2 896,80 € KA-LUX s.r.o. Mesto Humenné
8.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201527315_Z
226,00 € COMPUTER ABC, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>