Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Október
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1255/2016/88503352
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vereš Stanislav
22.
Október
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1256/2016/88504059
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vašut Zdeněk
22.
Október
2016
Zmluva o ubytovaní študentov
1257/2016/88505945
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Zemanovič Dominik
21.
Október
2016
Príloha č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.1100170512
310/2016
18 777,18 € Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Finančné riaditeľstvo SR
21.
Október
2016
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
133/§51/2016
0,00 € Obec Smižany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
Október
2016
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
136/§51/2016
0,00 € Tora Dental s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
Október
2016
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
132/§51/2016
0,00 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
Október
2016
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
KRHZ-KE_ZM-629-2016_2016
1 550,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR
21.
Október
2016
Zmluva o nájme
30201/NZ-10260/2016/Hrboltová/0920/emPulse
128,15 € MH Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
21.
Október
2016
Zmluva o nájme
30201/NZ-20245/2016/Hrboltová/0920/emPulse
50,26 € JM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
21.
Október
2016
Zmluva č.1173/01/Nn/2016 o nájme lesných pozemkov
6246-2016-LSR
15,00 € Hollá Albína Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
Október
2016
Nájomná zmluva
30201/NZ-1228/2016/Čierne/1019/Zdr
37,60 € JJ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
21.
Október
2016
Dohoda č. 16/09/051/142 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/09/051/142
0,00 € Ivan Hlaváč -Hi - sek Slovakia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
21.
Október
2016
Dohoda č. 16/09/051/144 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/09/051/144
0,00 € Anna Kajanová - Stravovanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
21.
Október
2016
Dohoda č. 16/09/051/138 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/09/051/138
0,00 € BanPharm s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
21.
Október
2016
Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľnej veci
257/2016-4/02-SaP
80,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Lednický Jozef
21.
Október
2016
Zmluva o bezodpolatnom prevode majetku štátu
RSOV-02180/2015
0,00 € Stredná odborná škola technická Štátny inštitút odborného vzdelávania
21.
Október
2016
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí NSS/ 128
30,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2016
Kúpna zmluva
69/16
14 919,55 € VWR International GmbH Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
21.
Október
2016
Kúpna zmluva č. 8/IV.Q/12/2016
6392/2016/LSR
0,00 € Holz-Import-Export s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »