Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_035
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Hrčeľ
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_028
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Klokočova Hnúšťa
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_030
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_039
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jelka
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_043
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča Klenovec
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_044
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná základná škola, Košíce Galaktická
19.
Február
2017
Zmluva o poskytovaní veterinárnych služieb
ÚVTOS-24/26-2017
4 398,00 € MVDr. Miloš Sádovský Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_053
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola - Alapiskola Leles
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_080
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_048
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Kráľovský Chlmec, L. Kossutha
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_025
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Gemerská Poloma
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_047
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Koškovce
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_050
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Krivany
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_064
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola v Marhani
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_038
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jánovce
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_060
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_040
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Jelšava
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_031
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_046
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Košice - Šaca
19.
Február
2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_029
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola - Alapiskola Hodejov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »