Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
31.
Október
2014
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ- 2014/3034
0,00 € Mgr. Andrej Bendík, PhD. Slovenské národné múzeum
31.
Október
2014
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ- 2014/3043
0,00 € Anna Štrbáková Slovenské národné múzeum
31.
Október
2014
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ- 2014/3041
0,00 € PhDr. Zora Mintálová Slovenské národné múzeum
31.
Október
2014
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ- 2014/3033
0,00 € Mgr. Andrej Bendík, PhD. Slovenské národné múzeum
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/358/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/358/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
31.
Október
2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV–2014/2856
0,00 € Slovenské národné múzeum Kultúrne Schody Martin o.z.
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/531/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/531/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou E.A.Cernana
31.
Október
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM -HuM-NZ-2014/3070
388,31 € Slovenské národné múzeum STUDIO 727, s.r.o
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/644/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/644/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/88/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/88/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou Pastuchov
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/81/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/81/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/191/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/191/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola Rudolfa Jašíka
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/75/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/75/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/1053/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1053/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/1054/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1054/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/822/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/822/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/816/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/816/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ Bušince
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/274/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/274/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola sv. Andreja - Svorada
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/87/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/87/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola Jána Hollého s materskou školou
31.
Október
2014
Zmluva č. 1/NP/1592/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
1/NP/1592/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s materskou školou Tovarné
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>