Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
14.
November
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003000 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-003000
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Držkovce
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4182500215
149,58 € ŽELMÍRA GAŠPAROVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4184300434
2 872,56 € MARTA HRICOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4183300256
186,21 € LUBOŠ KAŠTAN Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4184600522
433,02 € JÁN KOŠUDA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4186101115
600,74 € JOZEF LANGER Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4184300476
797,18 € MIKULÁŠ KERULY KMECZ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
18/31/054/347
9 722,10 € Ladislav Matheides Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4181100704
266,37 € PETER KOCZÓ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4181100570
1 041,57 € ŠTEFAN SLABÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2070784
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
14.
November
2018
zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2018/3209
114,75 € PhDr. Helena Le Sage Slovenské národné múzeum
14.
November
2018
Zmluva o zabezpečovaní odvozu komunálneho odpadu
90-122-177/2018
0,00 € Obec Štrba Geodetický a kartografický ústav Bratislava
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4181000626
572,22 € PETER TUNEGA ST. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4182100152
296,30 € KATARÍNA ĎURIŠOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01498
18-120-01498
1 200,00 € Mestské kultúrne stredisko Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01628
18-120-01628
12 000,00 € CSAVAR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
November
2018
Zmluva o ubytovaní
ZML 999/2018 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ďukišová Veronika
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-16-126/2018-S4
7,30 € Ing. Marek PECUCH Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-36-127-2018
20,36 € Ing. Miroslav Žentek Ministerstvo obrany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »