Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
52686/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dolné Lovčice
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70835/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dolné Orešany
24.
Január
2019
Dohoda č. 19/18/51A2/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Úspešne na trhu práce" pre subjekty vykonávajúce
19/18/51A2/2
4 408,20 € Základná škola J. Hollého 696/3, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
19/43/52A/5
638,52 € Život je PES :-) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
24.
Január
2019
Dohoda o cene-dovoz
0000118557
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ORBI TRANS s.r.o.
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/34/054/1
6 063,72 € JUDr.Svätoslav Vaško Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a k Zmluve o nájme parkovacích miest
Dodatok č. 2 - Z/BTS/DOP-KAK/204/2017
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) AT CAR SK, s.r.o.
24.
Január
2019
Zmluva o dodaní služieb
575/2019/LSR
31 330,81 € Daniel Kubovčík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
24.
Január
2019
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
35/2019
0,00 € Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Divadelný ústav
24.
Január
2019
Licenčná zmluva
34/2019
Doplnená
0,00 € Jozef Ciller Divadelný ústav
24.
Január
2019
Zmluva č. 3/2019 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola olympiády v anglickom jazyku
3/2019
170,57 € Obchodná akadémia Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
24.
Január
2019
Zmluva č. 2/2019 o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola olympiády v anglickom jazyku
2/2019
48,96 € Gymnázium Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
025/2019/TnUAD
10 000,00 € MSM holding, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu
19/26/054/1
6 987,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica exekučná s.r.o.
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
DOHODA číslo 19/19/054/5
5 782,44 € Miloš Liščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov / Zmluva o poskytnutí služieb spojených s krátkodobým nájmom nebytových priestorov / Zmluva o nájme hnuteľných vecí
1047/CM/2018
14 606,08 € Slovenské národné divadlo Sovereign Tourism Ltd
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu
19/26/054/10
6 987,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JUDr. Ivan Heger
24.
Január
2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK
ČZ/2019/100/II/FaF/OCOZ
13 026,72 € DREVONA INTERIORS s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
24.
Január
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D320/ZZ/1
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D320/ZZ/1
0,00 € M.B.S. s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Čiastková kúpna zmluva č. 2 k Rámcovej dohode č. 299/2018
ZML_14_2019
0,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »