Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J349-222-13
IROP-Z-302021J349-222-13
149 426,52 € Obec Brestovany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
September
2018
XXIII. Gorazdove organové dni
255/2018
0,00 € Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene Národné osvetové centrum
21.
September
2018
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 109/04-1/Nn/2018
CRZ-6375-2018-LSR
323,00 € Galo Jozef LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
21.
September
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-97-207/2018
8,30 € Ing. Božena VESELÁ Ministerstvo obrany
21.
September
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-96-20/2018
3,40 € Ing. Tomáš FAŠKO Ministerstvo obrany
21.
September
2018
Kúpna zmluva
658/2018
450,00 € Apolónia Palugová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
September
2018
Naviac práce na stavbe "Rekonštrukcia izieb internátu a knižnice" IPR
214/Dodatok č.1 k ZOD č.203/Kap./2018/PTU
4 899,61 € STAVPET, s.r.o. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
166-2018
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Martina Rovderová
21.
September
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10582/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
216,69 € Marta Šuranská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10572/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
1 926,83 € Jozef Škula Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí servisných služieb motorových vozidiel
02/2018 SkZPaO
9 681,84 € MSM Martin, s.r.o. Ministerstvo obrany
21.
September
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-5-249/2018- S4
38,28 € Zsolt BIKKY Ministerstvo obrany
21.
September
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
732/2018
100,00 € PhDr. Igor Javorský Hudobné centrum
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
652/2018/RP
0,00 € LUMAX, s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
21.
September
2018
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-MŽK-ZOS-2018/3031
0,00 € Slovenské národné múzeum Divadelný ústav
21.
September
2018
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č.13/2018 na dodanie VT
2018/005990/334
5 864,40 € Diebold Nixdorf s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
21.
September
2018
Autorská dohoda Spr.: 3740/2018, číslo: 240/2018
Spr.: 3740/2018, číslo: 240/2018
150,00 € JUDr. Stanislav Rizman Justičná akadémia Slovenskej republiky
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2018179
31,87 € Matland s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2068612
50,00 € Fraňová Eva Evelyn Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2068863
40,00 € Dvončová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »