Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 10/2015/TO
0,00 € Lenka Ondrušová ÚPSVR Topoľčany
9.
Február
2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 09/2015/TO
0,00 € Marcela Krajčíková Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
9.
Február
2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 08/2015/TO
0,00 € Pavol Smatana Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
9.
Február
2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 07/2015/TO
0,00 € Jozef Kmeťo Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27.
Január
2015
Poistná zmluva
6582989820
0,00 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27.
Január
2015
Uznanie dlhu
04/2015/TO
0,00 € Irena Bartová Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27.
Január
2015
Uznanie dlhu
03/2015/TO
0,00 € Mária Valenteje Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27.
Január
2015
Uznanie dlhu
02/2015/TO
0,00 € Helena Machovičová Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27.
Január
2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 01/2015/TO
0,00 € MULTISOUND JAPAN s.r.o. Ústredie PSVR, UPSVR Topoľčany
23.
Január
2015
Dohoda č. 3/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obechncýh služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
3/§52/2015/TO
1 346,40 € obec Závada Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
23.
Január
2015
Dohoda č. 2/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obechncýh služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
2/§52/2015TO
729,00 € obec Tesáre Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
23.
Január
2015
Dohoda č. 1/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obechncýh služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
1/§ 52/2015/TO
1 498,20 € obec Jacovce Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
19.
Január
2015
DOHODA č. 1 /§ 50j/NS/ 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
1/§50j/NS/2015
0,00 € Kamjana, n.o. ÚPSVR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
December
2014
Rámcová zmluva o kúpe OOPP
A_43_2014
8 762,40 € Ondrej Gergel Moger ÚPSVR Prievidza
9.
December
2014
Rámcová zmluva na zakúpenie pracovných prostriedkov
A_44_2014
4 488,00 € Ondrej Gergel Moger ÚPSVR Prievidza
2.
December
2014
Dodatok ku Kolektívnej zmluve
13
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín ZO OZ SLOVES pri ÚPSVR Dolný Kubín
19.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
95/§50j/NS/2014/SR
Doplnená
5 862,42 € Obec Mokrý Háj UPSVR SENICA
19.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
91/§50j/NS/2014/SR
Doplnená
41 036,94 € Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj UPSVR SENICA
17.
Apríl
2014
Dodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č. 12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Základná organizácia SLOVES pri ÚPSVR Dolný Kubín
25.
Marec
2014
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2014
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri ÚPSVR Rožňava
1 2 3 4 5 6 7 8 >>