Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2015
Dohoda č. 3/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obechncýh služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
3/§52/2015/TO
1 346,40 € obec Závada Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
23.
Január
2015
Dohoda č. 2/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obechncýh služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
2/§52/2015TO
729,00 € obec Tesáre Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
23.
Január
2015
Dohoda č. 1/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obechncýh služieb pre obec podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
1/§ 52/2015/TO
1 498,20 € obec Jacovce Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
19.
Január
2015
DOHODA č. 1 /§ 50j/NS/ 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
1/§50j/NS/2015
0,00 € Kamjana, n.o. ÚPSVR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
December
2014
Rámcová zmluva o kúpe OOPP
A_43_2014
8 762,40 € Ondrej Gergel Moger ÚPSVR Prievidza
9.
December
2014
Rámcová zmluva na zakúpenie pracovných prostriedkov
A_44_2014
4 488,00 € Ondrej Gergel Moger ÚPSVR Prievidza
2.
December
2014
Dodatok ku Kolektívnej zmluve
13
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín ZO OZ SLOVES pri ÚPSVR Dolný Kubín
19.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
95/§50j/NS/2014/SR
Doplnená
5 862,42 € Obec Mokrý Háj UPSVR SENICA
19.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
91/§50j/NS/2014/SR
Doplnená
41 036,94 € Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj UPSVR SENICA
17.
Apríl
2014
Dodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č. 12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Základná organizácia SLOVES pri ÚPSVR Dolný Kubín
25.
Marec
2014
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2014
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri ÚPSVR Rožňava
25.
Marec
2014
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2014
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri ÚPSVR Rožňava
13.
Marec
2014
Dohoda o ukončení dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
Dohoda o ukončení dohody č. 13a/§52a/2013/NP
0,00 € Základná škola UPSVR SENICA
4.
Marec
2014
"Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa
Dodatok č. 6 k Dohode č.16/§56/2011/NPII-2A
0,00 € Flowery eu, s.r.o., UPSVR Senica
27.
Február
2014
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
Dohoda o ukončení dohody č. 53/§50j/NS/2013/NP
0,00 € Obec Podbranč UPSVR SENICA
27.
Február
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve"podľa § 54
Dohoda č. 1/XX/2014/§54
4 148,86 € Obec Hradište pod Vrátnom UPSVR SENICA
21.
Február
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
65/§50j/PS/2014/NP
11 724,84 € Správa mestského majetku Gbely, spol.s r.o. UPSVR SENICA
21.
Február
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j
66/§50j/PS/2014/NP
29 312,10 € Dom pokojnej staroby Gbely n.o. UPSVR SENICA
21.
Február
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby -§52a
24a/§52a/2014/NP
816,00 € Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj UPSVR SENICA
21.
Február
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a
Dohoda č. 25a/§52a/2014/NP
326,40 € Slovenský Červený kríž,Územný spolok Senica UPSVR SENICA
1 2 3 4 5 6 7 >>