Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2018
Kúpna zmluva č. 2018/275 - 155 mm ShKH ZUZANA 2
6200002620
172 199 900,00 € KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Dubnica nad Váhom Ministerstvo obrany
31.
December
2018
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov na rok 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov na rok 2019
0,00 € Podnikový výbor sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry a rodiny a Odborý zväz Úrado práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
21.
August
2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
181/2018
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6.
November
2018
Zmluva o sprístupnení údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
250/2018
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13.
December
2018
Zmluva o výrobe AVD
ZM2018649
699 000,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Máj
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201611822_Z
72 000,00 € MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
Január
2019
Rámcová dohoda
Z20191593_Z
12 200,00 € DUGY plus s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služby
25/2019/LMU
0,00 € ERANET, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191581_Z
846,00 € BINS s.r.o. Obec Čachtice
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191592_Z
98 500,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Svidník
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191579_Z
20 794,80 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
18.
Január
2019
Rámcová dohoda
Z20191572_Z
14 800,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Mesto Piešťany
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191583_Z
169,99 € R-DAS Trade, s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191587_Z
209,00 € PARAPETROL a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
18.
Január
2019
Rámcová dohoda
Z2019841_Z
9 813,59 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Mesto Trenčín
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191535_Z
1 215,60 € MERCI SLOVAKIA, s. r. o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191582_Z
2 557,20 € ITSK, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191584_Z
78,59 € JURIGA spol. s r. o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20191563_Z
29 988,43 € Marius Pedersen, a.s. Obec Trebatice
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191569_Z
604,80 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy