Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
248 342,85 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
November
2017
Rámcovú zmluvu o dielo vo veci vykonania hlavnej opravy na HDV radu 736
14747/2017-O8
420 000,00 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13.
November
2017
I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - ul. Gen. Svobodu, križovatka
2414/6350/2017
791 488,22 € Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
26.
Október
2017
zmluva o dielo
1100083411/2017/5400/023
850 000,00 € TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2017
zmluva o dielo
1029/2017/5400/052
79 300,00 € ENVIROSTAVBY SK s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
26.
Október
2017
zmluva o dielo
1100079516/2017/5400/023
264 700,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2017
zmluva o dielo
1100083046/2017/5400/026
309 867,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2017
zmluva o dielo
1100079683/2017/5400/027
271 300,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
27.
Október
2017
zmluva o dielo
1100080884/2017/5400/054
192 360,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2017
Zmluva o poskytovaní podporných služieb-Underpinning contract pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZaESZaRFaRS
101/2017
16 558 100,00 € Skupina dodávateľov Asseco Central Europe a.s. Bratislava,Asseco Central Europe a.s.Praha ,Beset s.r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
23.
Január
2015
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZM1001726
1 488,00 € Milan Lasica Rozhlas a televízia Slovenska
4.
Január
2017
Podniková kolektívna zmluva na rok 2017
PKZ_2017
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odborová organizácia OZ DLV pri SVP, š.p.
21.
Marec
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042BB080030
042BB080030
Doplnená
892 090,20 € ALFA BIO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 164NR110003
164NR110003
7 346 394,87 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Február
2015
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
710/2015
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Fond národného majetku SR
3.
November
2017
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy majetku štátu - k.ú. Kyselica, LV č. 698, delimitácia nehnuteľností - čakární, vrátane dlhodobého majetku tvoriaceho súčasť stavieb a príslušenstvo a drobného majetku
1927/2017-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6.
November
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164TT110002
164TT110002
4 068 577,75 € ISTERMEAT a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
September
2017
Zmluva o dielo na na realizáciu stavebných prác na akcii:" Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zvolene - Objekt Bariny"
R-8690/2017/OIP
1 152 000,10 € DAG SLOVAKIA, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
28.
Apríl
2017
Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky
231-2017/221-6002
Doplnená
19 300 068,00 € 1. GlobalTel, a.s., 2. SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
8.
November
2017
zmluva o dielo
1100083181/2017/5400/036
2 437 810,07 € ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky