Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2017642
10 000,00 € Ing.Peter Popluhár Rozhlas a televízia Slovenska
5.
December
2016
Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC1.2/1 projektu Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II
SEP_OZP_ZM_SK-2016-AMIF-SC-1-2-1_2016
Doplnená
1 008 400,00 € Slovenská humanitná rada Odbor zahraničnej pomoci SEP Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
24.
November
2016
Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC2.1/1 projektu STEP 3
SEP_OZP_ZM_SK-2016-AMIF-SC-2-1-1_2016
Doplnená
1 167 999,55 € Občianske združenie Marginal Odbor zahraničnej pomoci SEP Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3.
November
2016
Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC1.1/2 projektu Právna poradňa pre azyl
SEP_OZP_ZM_SK-2016-AMIF-SC-1-1-2_2016
Doplnená
300 000,00 € Liga za ľudské práva Odbor zahraničnej pomoci SEP Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
19.
Máj
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201611822_Z
72 000,00 € MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N093-511-23
IROP-Z-302051N093-511-23
132 118,66 € Podpoľanie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5.
November
2013
Kúpna zmluva č. 04481/2013-PKZ -K40476/13.00 - JUDr. Miroslav Radačovský a manželka Mgr. Mária, rod. Andrejová
04481/2013-PKZ -K40476/13.00
7 217,28 € Slovenský pozemkový fond Radačovský Miroslav JUDr.
15.
Október
2013
Dohoda o využívaní bezplatného prístupu
Katasterportal 201303
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratslava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
September
2018
ZMLUVA O DIELO na vytvorenie webovej stránky a licenčná zmluva č. 4600003752/PT/2018
0326/2018
0,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8.
Október
2018
Zmluva o nájme veci s dojednaným právom kúpy
51/2018
30 992 145,60 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
25.
Október
2018
zmluva o dielo
3984/2018/5400/063
342 800,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
Doplnená
248 342,85 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
November
2017
ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
164/2016-1.16
15 299 950,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
27.
August
2018
Rámcová dohoda č. OVO2-2018/000104, č. záznamu: 0003149/2018 na zabezpečenie dodávky špeciálneho cisternového vozidla typu Cisternová automobilová striekačka 4x2
OVO2-2018/000104, č. záznamu: 0003149/2018
Doplnená
0,00 € WAWRZASZEK ISS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
21.
August
2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
181/2018
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13.
November
2018
Zmluva o dielo č.4600003882/PT/2018
0388/2018
0,00 € ViOn, a.s. Zlaté MOravce Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
24.
Október
2018
Kúpna zmluva č. 2018/263 - Poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou LES
6200002578
1 199 998,86 € Združenie „ZEKPO“, splnomocnený vedúci účastník REMPO s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
11.
Jún
2014
Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce
ZM/2014/0188
491 760 000,60 € Združenie SALINI IMPREGILO - DÚHA Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13.
November
2018
zmluva o dielo
3494/2018/5400/072
72 720,00 € EP Projekt s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
2.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200084
2200084
32 800,00 € Občianske združenie ATRAKTÍVNE PODPOĽANIE Pôdohospodárska platobná agentúra