Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D391-121-9
IROP-Z-302011D391-121-9
400 140,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D447-121-9
IROP-Z-302011D447-121-9
402 600,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2.
Február
2016
Investment Agreement
821/2015-2050-3200
Doplnená
129 812 750,00 € Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., the Slovak Republic, the City of Nitra Ministerstvo hospodárstva SR
4.
Júl
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Projekt výskumu zvýšenia efektivity monitoringu výskytu alergénov v ovzduší."
049/2017/1.2.1/OPVaI/DP
6 327 039,68 € DIGMIA s.r.o. Výskumná agentúra
30.
Jún
2017
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017 pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017 pre zamestnancov
0,00 € Podnikový výbor sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry a Odborový zväz Úradov práce, socilánych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
December
2016
Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC2.1/3 projektu Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX)
SEP_OZP_ZM_SK-2016-AMIF-SC-2-1-3_2016
1 003 309,03 € IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Odbor zahraničnej pomoci SEP Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
19.
Jún
2017
Rámcová dohoda
7/190301/2017-RAM
3 083 333,33 € elfa, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
11.
Júl
2017
zmluva o dielo
1100078508/2017/5400/029
543 900,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
9.
Jún
2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-064 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21
804/2015
1 710 000,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad vlády SR
11.
Júl
2017
zmluva o dielo
1100078495/2017/5400/033
629 460,29 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
30.
Jún
2017
zmluva o dielo
1100076953/2017/5400/051
236 250,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
26.
Jún
2017
Rozšírenie služieb DC VaV o zodpovedajúcu infraštruktúru - vybudovanie VC
149/DCVaV/2017
18 580 000,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o Centrum vedecko-technických informácií SR
11.
Júl
2017
zmluva o dielo
1100078497/2017/5400/033
678 300,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
30.
Jún
2017
Rámcová dohoda č. 240-2017/288-12391 o dodávke informačno-komunikačných technológií (IKT)
240-2017/288-12391
33 600 000,00 € 1) I.S.D.D. plus, s.r.o. 2) DATALAN, a.s. 3) Skupina dodávateľov s názvom „MindIT-SOFOS“ v zložení: MindIT, s.r.o. a SOFOS, a.s. 4) Atos IT Solutions and Services s.r.o. 5) AutoCont SK a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
27.
Jún
2017
zmluva o dielo
1100077863/2017/5400/027
1 468 000,00 € Metri s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
Jún
2017
Rámcová dohoda
RD/14/2017/OVO/UK
4 000 000,00 € Aliter Technologies, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
27.
Apríl
2017
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
MK-25/2017/M
15 840 000,00 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
18.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400/2017
0400/2017
21 046 596,77 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Júl
2017
zmluva o dielo
1100079251/2017/5400/052
826 075,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
3.
Júl
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v bioinformatike"
047/2017/1.2.1/OPVaI/DP
6 905 450,12 € Clinical Trials Services s.r.o. Výskumná agentúra