Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011L189
398 888,00 € Fórum života Sekcia európskych programov
10.
Máj
2018
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
km-zm-ovo1-2018-000153-90
0,00 € Mgr. Michal Štrpka - ACTA Kancelária ministra vnútra
1.
Jún
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/79/2018
0258/2018
10 380,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Jún
2018
ZMLUVA O DIELO
2964/2018/5400/025
28 196 300,00 € Elektrizace železnic Praha a.s. Železnice Slovenskej republiky
18.
Máj
2018
RÁMCOVÁ DOHODA
18F110
45 585 617,70 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2015
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZM1001726
1 488,00 € Milan Lasica Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Jún
2018
zmluva o dielo
2446/2018/5400/033
655 000,00 € Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/171/2018
0479/2018
31 140,00 € Spojená škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Jún
2018
Dohoda o spolupráci č.99/2018
99/2018
0,00 € Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Máj
2018
I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most
1244/6300/2018
7 138 664,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D073/2018/13
15 000,00 € Queer Leaders Forum Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
21.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D009/2018/13
15 000,00 € Islamská nadácia na Slovensku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
5.
Jún
2018
zmluva o dielo
2500/2018/5400/036
204 500,00 € REMING CONSULT a. s. Železnice Slovenskej republiky
5.
Jún
2018
Rámcová dohoda
3224/2018/5400/025
12 248 370,40 € Združenie právnických osôb bez právnej subjektivity s názvom "Zváranie 2018" zastúpené vedúcim členom združenia TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5.
Jún
2018
zmluva o dielo
2445/2018/5400/036
321 500,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
13.
Apríl
2018
Kúpna zmluva č. 0001/2018/ORTT/KoM
0001/2018/ORTT/KoM
48 589,00 € DT- Slovenská výhybkáreň, s.r.o., Železnice Slovenskej republiky
25.
Máj
2018
zmluva o dielo
2701/2018/5400/051
178 500,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva
2018/057
96 000,00 € Kresák Peter, doc. JUDr. CSc. Ministerstvo financií SR
30.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/136/2018
0377/2018
51 840,00 € Cirkevná základná škola s materskou sv. Faustíny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Jún
2018
zmluva o dielo
2861/2018/5400/040
145 405,28 € TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky