Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D447-121-9
IROP-Z-302011D447-121-9
402 600,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D391-121-9
IROP-Z-302011D391-121-9
400 140,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28.
Apríl
2017
Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky
231-2017/221-6002
19 300 068,00 € 1. GlobalTel, a.s., 2. SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13.
December
2016
Zámenná zmluva
SHNM_ZM_ SHNM-OSNM4-2016_001397-001_2016
0,00 € Ivanská cesta, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.
Máj
2017
Zmluva o dielo
ZM2013741
11 989,20 € FilmStor s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Október
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00808
TN00808
49 997,50 € Anton Jankovič ­ Liehovar na pestov. pálenie Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2016
Zámenná zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2016-000954-001_2016
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky BADUCCI Invest, a.s.
14.
Apríl
2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2014/R
CE 129/2014
0,00 € Slovenské národné divadlo Slovenská národná galéria
10.
Máj
2017
Zmluva o dielo
88_2017
32 612 500,00 € Združenie INGSTEEL & VCES Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
24.
Jún
2013
Zmluva o dielo
190015/66/2013
Doplnená
410 416,66 € exe, spoločnosť s ručením obmedzeným Ekonomická univerzita v Bratislave
5.
Máj
2017
„Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, km 113,500 – 129,000, odstránenie havarijného stavu“- uskutočnenie stavebných prác
358/6431/2017
17 795 519,52 € HOCHTIEF SK, s.r.o.(na základe plnej moci združenia) obchodná spoločnosť zápísaná v obchodnom registri Slovenská správa ciest, Bratislava
2.
Máj
2017
zmluva o dielo
1100075428/2017/5400/052
39 300,00 € PRODEX spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
27.
Apríl
2017
Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci - Spolupráca zmluvných strán pri riešení mimoriadnych situácií a stavov
604/2017-PR
900 000,00 € KOMPLEXNÁ CENTRÁLNA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Máj
2017
kúpna zmluva
538/2017-CLaO
2 347 091,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská plavba a prístavy a.s.
15.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2026417
1 000,00 € Šiška Dobroslav Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2017/0121
356 345 380,48 € Združenie D1 Prešov (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
Júl
2016
ZMLUVA O DIELO
Z1/2016/023/15
364 938 980,47 € „Združenie Nimnica“ - Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s. Železnice Slovenskej republiky
28.
Apríl
2017
Poistná zmluva
1100075954/2017/5400/025
6 898 273,98 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Železnice Slovenskej republiky
31.
Marec
2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2017-000873-001_2017
0,00 € ESPATI s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9.
Máj
2017
Kúpna zmluva
KZ/3/2017/OVO/UK
39 999,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Univerzita Komenského v Bratislave