Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 169/2014
UPJŠ - 351/2017
0,00 € MERS spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0202
Dodatok č. 1
12 693,00 € Technická univerzita Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017
Dodatok č. 1
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Štátnom ústave pre kontrolu liečiv Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
29.
Marec
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201626865_Z s účinnosťou od 23.09.2016 v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 29.12.2016
2
0,00 € KP, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29.
Marec
2017
k Zmluve o poskytovaní strážnej služby podľa ustanovenia zákona § 296 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
8
5,30 € SBS PYTÓN, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k RZ č. 29164/2014-O8
Dodatok č. 1
0,00 € Centrum environmentálnych služieb, s.r.o Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR060075
Dodatok č. 1
0,00 € ENERGOSYSTÉMY s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE060015
Dodatok č. 2
0,00 € Agroprodukt, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043TN050018
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Bodiná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064ZA070104
Dodatok č. 1
0,00 € RK gastro s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 042NR080009
Dodatok č.2
0,00 € MÁNYA, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064ZA070027
Dodatok č. 1
0,00 € KK architekti s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042PO080061
Dodatok č. 1
0,00 € Tatranská sladovňa, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MH Invest, s.r.o.
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MH Invest, s.r.o.
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MH Invest, s.r.o.
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k NZ č. 4/2015 R-STU - predĺženie nájmu na ŠD NB
1
1 593,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STISO, s. r. o
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k NZ č. 22/2016 R-STU - predĺženie nájmu
1
43,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Občianske združenie Ynet
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
28.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k NZ č. 19/2016 R-STU - predĺženie nájmu
1
433,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maroš Grošík
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>