Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
Marec
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 3/2016
02/03/2016
0,00 € Aglo Services s. r. o., Lužná 5, 851 04 Bratislava, IČO: 44062443 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
Marec
2018
Dosdatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
4 416 923,05 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Marec
2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚDZS
4
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.
Marec
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚDZS
3
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.
Marec
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
5/2018/ŠVPS/RLC 10708446-7
2,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Lučenec
16.
Marec
2018
Dodatok
2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Matej Gabaj MAHOLZ
16.
Marec
2018
Dodatok č.4 k dohode o klinickom skúšaní
115/2018
0,00 € PAREXEL International Czech Republic s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
16.
Marec
2018
Dodatok k dohode na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
47/2017/§54/(50+)/1/2018
0,00 € Fentech, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16.
Marec
2018
Príloha č.2 k DOHODE č. 17/07/051/68 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP AP ŠZ
Príloha č.2
0,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Marec
2018
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY - 2016-1-SK01-KA107-022346
82/2018/SPU
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16.
Marec
2018
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/36/050/60
0,00 € Bc. Juraj Choma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
16.
Marec
2018
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0014/16 (71/2016 R-STU)
2
-618,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MlynCoWork, a. s.
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0002/15 (5/2015 R-STU)
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Silvia Krkošková - TOP ART
16.
Marec
2018
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0004/15 (6/2015 R-STU)
2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bc. Lucia Cerulová
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.
CPPO_D01_90-000062933PO2013_2018
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9704/0001/16 (15/2016 R-STU)
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave JUDr. Barbora Vrbová, advokátka
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 293/2017
UPJŠ - 202/2018
210,52 € východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní transplantátov
1
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2015 R-STU
1
108,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STATEM, s. r. o.
16.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 29/2016 R-STU
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave REFIN, s. r. o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>