Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Január
2019
Dodatok č. 2/2019 o predčasnom ukončení k dohode č. 18/22/054/156
Dodatok č. 2/2019
0,00 € Obec Východná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
1/1091/2016
0,00 € Artspect,a.s. Slovenská pošta, a. s.
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091100P60009/15 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Juraj Bonfordi - Dekor
24.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8031/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s.
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zo dňa 18. 12. 2014 v znení neskorších dodatkov
D8/2019
0,00 € ENEMED s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
24.
Január
2019
Havarijné poistenie Citroen Jumpy
26819007
32 436,00 € Komunálna poisťovňa Centrum pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody
24.
Január
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2018-921-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra HEATING STUDIO, s.r.o.
24.
Január
2019
Komplexné poistenie podnikateľov
26819006
1 617,21 € Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody
24.
Január
2019
DODATOK č. 1
405/2017-2060-2200-I632-1
0,00 € ELSAM, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode číslo 18/39/052/170 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dodatok č.1
0,00 € Obec Vyšná Olšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Január
2019
Komplexné poistenie podnikateľov
26819005
273,96 € Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Centrum pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody
24.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode číslo 18/39/052/167 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dodatok č.1
0,00 € Obec Gribov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode číslo 18/39/052/116 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Január
2019
Dodatok č. 13
13
0,00 € Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Ružomberok Union zdravotná poisťovňa, a.s.
24.
Január
2019
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
Dodatok č. 2
29 203,20 € CH.S. Slovakia partners, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
Január
2019
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
Dodatok č. 2
9 479,70 € Kristína Bódiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
Január
2019
Dodatok č. IROP-D1-302021K255-222-13 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K255-222-13
IROP-D1-302021K255-222-13
56 611,00 € Mesto Nové Zámky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Január
2019
Dodatok č. 5 k Úverovej zmluve č. 227395-2014 zo dňa 25.8.2014
ILZ/DOD/15/18
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
24.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52A zákona č. 5/2004
dodatok č. 1 k dohode č.18/27/52A/279
0,00 € Základná škola s materskou školou Banská Belá č.315 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2017/2320/3501/D2
126 000,00 € TECHNOMONT OK, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>