Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
September
2018
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D2-2018-637-2016-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Štefan Mihaľov
21.
September
2018
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2018-372-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra REMONTA, spol. s r.o.
21.
September
2018
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D2-2018-343-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra UNIMAT spol. s r.o.
21.
September
2018
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D2-2018-298-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jaroslav Hrinko INŠTALDOM
21.
September
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dod. č. 3
6 312,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ podpory) Ústav hydrológie SAV, v. v. i., (príjimateľ podpory)
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/356
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/356
0,00 € SENIORKA n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/218
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/218
0,00 € KAPEX autofólie s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/460
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/460
0,00 € Golden "R"elax, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č. 5 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.1.2018
Dodatok č. 5
523 700,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/492
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/492
0,00 € SEDEAS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/396
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/396
0,00 € Marta Trojčáková - Forever Beauty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1
Z201809005
0,00 € BIOMETRIC,spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
21.
September
2018
Dodatok č.2 k Dohode č. 18/41/060/305
Dodatok č.2 k Dohode č. 18/41/060/305
0,00 € 6clickz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/290
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/290
0,00 € Verejná knižnica Jána Bocatia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/292
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/292
0,00 € Verejná knižnica Jána Bocatia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/483
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/060/483
0,00 € Marktwill s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/19/060/326
0,00 € Ondrej Jedinák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21.
September
2018
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./508/2018/392/2018/R
10 998,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21.
September
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/19/060/329
0,00 € Radovan Jašurek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21.
September
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/19/060/311
0,00 € Anna Šurabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>