Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
Máj
2017
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 2
0,00 € Poľnohospodárske družstvo “Vršatec“ Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO1_083-2016_2017
0,00 € MV SR, Centrum podpory BB Peter Mravec
23.
Máj
2017
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO3_107-2014_2017
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Jendrašík
23.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17 o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd (ČOV)
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17 o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd (ČOV)
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
Máj
2017
Dodatok č.1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín spicybrown s.r.o.
23.
Máj
2017
Dodatok k dohode o poskytnutí financných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podla § 54 ods. 1 písm. a) zákona c. 5/2004 Z. z.
DODATOK c. 2 k D O H O D E c. 101/2016/§ 54 – CzKN
0,00 € KasicA Business & Investments, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
Máj
2017
dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci NP"Praxou k zamestnaniu"
12/2017/§54-ŠnZ_dodatok č.1
0,00 € Obec Orlov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78azákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
22418/2017
38 000,00 € Sv. Helena n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
22419/2017
78 161,00 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
22421/2017
133 148,00 € Dar pokoja n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
22423/2017
46 300,00 € ISTOTA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
22422/2017
119 360,00 € RADOSŤ, n.o. CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
22424/2017
111 610,00 € Vidiek, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. Vasiľ Dušenka Záchranná služba Košice
22.
Máj
2017
Vyúčtovanie predstavenia
1
345,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Základná škola K. Szemerényiho s VJM
22.
Máj
2017
Vyúčtovanie predstavenia
1
228,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Základná škola - Alapiskola
22.
Máj
2017
34_2017_1 Toptime, s.r.o. dodatok c.1
34/2017-1
0,00 € Toptime, s.r.o. Letisko Sliač, a.s.
22.
Máj
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
81 412,38 € Obec Ipeľské Predmostie Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Máj
2017
Dodatok č. 16 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78NSP1000213
12/2017
414 690,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
22.
Máj
2017
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 01/19/2017/II.Q
DODATOK č. 1
0,00 € Lesy SR š. p. , OZ Rimavská Sobota Zdeněk Radič-RAVA, s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>