Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
28.
Máj
2018
Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok URBÁRI, s.r.o.
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
31/RZ/2018
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Slovenský filmový ústav
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0219
Dodatok č. 1
3 979,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160448
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Martina Lišivková
25.
Máj
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160004
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zuzana Mihalková
25.
Máj
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160003
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Lukáš Varga
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0120
Dodatok č. 1
6 638,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
25.
Máj
2018
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0169/2018 zo dňa 27.2.2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
3 (0496/2018, TUKE - 5/2018-DOT)
320 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
Máj
2018
Dodatok č. 6 k zmluve č. 51/2006 o nájme nebytových priestorov
6
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ODYSEA - PROJEKT, s.r.o.
25.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu, Akademický rok 2017/2018, Dodatok č. 1 ku zmluve: SM-116/2017/18
1
728,00 € Michal Figura Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
25.
Máj
2018
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
6
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Technická univerzita v Košiciach - partner) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1/2018 ku Kúpno-predajnej zmluve zo dňa 5. marca 2009
Dodatok č. 1/2018
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied SLOVART-G.T.G.
25.
Máj
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 22.01.2016
ZML_163_2018
0,00 € CAPITAL PARK, s. r. o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
25.
Máj
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí financií
4/2018
34 894,00 € Virologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
25.
Máj
2018
Dodatok 1 k Zmluve o nájme bytu 302040647-2-2016-ZNB
Dodatok 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Baláž, Bc.
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0005/01/02
3/2018
32 290,00 € Chemický ústav SAV Slovenská akadémia vied
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve
KRHZ-TT_D01_18-Z-2016_2018
0,00 € Johns Manville Slovakia, a.s. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
25.
Máj
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
25.
Máj
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí financií č. 0035/01/02
2/2018
39 722,00 € Virologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
25.
Máj
2018
Dodatok č. 6 ku Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-14-0605
Dodatok č. 6 APVV-14-0605
17 500,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>