Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k 005/2018/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Júl
2018
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.01.2018
23-2018
1 385 888,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
18.
Júl
2018
Výpoveď zo zmluvy
Dodatok č.1 k ZML 86/2014 RE/01
0,00 € Nosko Health Prevention, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2018/02/060/30 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
1
0,00 € Anna Hlavenková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodatok č. 1 k dohode 18/43/059/9
0,00 € Ing. Stanislava Verešpejová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2018/02/060/17 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
1
0,00 € RNDr. Vladimír Režný - REVOL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 ki zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2018/003232-001
SPOU_D01_SPOU-OZ2-003941-001-2017_2018
17 082,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k dohode č.27/§59/2017/21092017
Dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dílo
ZM00000237_1
0,00 € USYS Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2018
Dohoda o zmene zmluvy č.ZO/2018A15572-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1 /bod 8.3/
0,00 € osobnyudaj.sk s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2018/000180-045 na realizáciu akcie "Dolný Kubín OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu"
SHNM_D01_OVO1-2018-000180-045_2018
0,00 € IPK, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Dohoda č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000121-020 na realizáciu akcie „Krompachy OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu.“
SHNM_D01_OVO1-2017-000121-020_2018
8 381,29 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 23/III.Q/2018/07
5451/2018/2018-01
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín POVER 45, s.r.o.
18.
Júl
2018
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/I647
2
0,00 € Dohodnuté, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F720
1
0,00 € AUSYS s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C621
3
0,00 € Igor Danaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/103
1
0,00 € Obec Diviacka Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.
18.
Júl
2018
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/237
2
0,00 € Obec Tomášikovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D873
1
0,00 € ŠVEC a SPOL, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>