Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
17.
Február
2017
Dodatok č.
1
0,00 € Verejné prístavy, a. s. HANLIP, s. r. o.
17.
Február
2017
Dodatok č. 1 k zmluve 2001723 o nájme zo dňa 12.03.2013
ZM2001723_1
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Rabaka reklamné panely, s.r.o.
17.
Február
2017
Dohoda o skončení platnosti zmluvy o vytvorení softvérového riešenia
ZM00000436_1
-2 556,00 € Comsultia, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Február
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2016/000453-032
SHNM_D01_OVO1-2016-000453-032_2017
0,00 € ROKO gips, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve č.: 091100P60040/14 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č.1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky KOOR, s.r.o.
17.
Február
2017
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
PIENAP/67.16.1/2017
10,00 € Krajské múzeum v Prešove Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Február
2017
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode
1/321/2013
0,00 € KASICO, a.s. a Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Slovenská pošta, a. s.
17.
Február
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení umeleckého hosťovania
1
0,00 € KORART s. r. o. Slovenské národné divadlo
17.
Február
2017
DODATOK č. 1/2017 k dohode č. 57/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 26.09.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
1/2017
0,00 € Obec Bobrovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
17.
Február
2017
Dodatok k Dohode č. 16/36/052/506 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Vikartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17.
Február
2017
Dodatok k Dohode č. 16/36/052/508 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Svit Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17.
Február
2017
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-341-03201
2
0,00 € Ján Kralovič, PhD. Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03601
1
0,00 € Mestská knižnica v Bratislave Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05151
1
0,00 € Považské múzeum v Žiline Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05156
1
0,00 € Považské múzeum v Žiline Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-05100
1
0,00 € 9 múz Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-161-05000
1
0,00 € Nástupište 1-12 Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-154-02202
1
0,00 € Klub nezávislých spisovateľov Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-02612
1
0,00 € Michaela Guillaume, PhD. Fond na podporu umenia
17.
Február
2017
DODATOK č. 1/2017 k dohode č. 56/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 27.09.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
1/2017
0,00 € Obec Ižipovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>