Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2497/6240/2017
Dodatok č. 1
92,80 € Ing. Jozef Štima E.R.N.E.ST a Š Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Marec
2019
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001NFAL000117
D20/2019
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Trnava
22.
Marec
2019
Dodatok k dohode č. 18/25/050/35 o poskytnutí príspevku na zamestnávanie znevýhodneného UoZ
18/25/050/35 dodatok 1
0,00 € UNIATEST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Marec
2019
Dodatok k dohode č. 18/25/050/34 o poskytnutí príspevku na zamestnávanie znevýhodneného UoZ
18/25/050/34 dodatok 1
0,00 € MONTSYSTEM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 7/2019/I.Q/02/360
1
6 000,00 € KIMAK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŚDaJ STU č.9702/0003/18 (č.51/2018 R-STU)
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Jan Vitez
22.
Marec
2019
DODATOK č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 09/18/1/2019
1353-2019-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 82/2012 zo dňa 26. 1. 2012 o spôsobe vzájomnej elektronickej
1/2019 – 82/2012
0,00 € APHARM s.r.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 165/2017 o prevádzkovaní ČOV ROTO pre 30 a 200 EO UVZ TUKE Herľany
2
0,00 € VaK SERVIS, s.r.o. (po W-Control, s.r.o) Technická univerzita v Košiciach
21.
Marec
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení č.:SKTP 0190, TUKE - 17/190301/2017-OD
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 € VYMYSLICKY-VÝTAHY spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach
21.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uzatvorená podľa § 289 a nasl. Obch.zák..
1
0,00 € Efetta, s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
21.
Marec
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 19P/2017
19P/2017-Doh. o ukončení
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Lucia Durdíková
21.
Marec
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 7P/2018
7P/2018-Doh. o ukonč.
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Ivana Kupčiová
21.
Marec
2019
Dodatok č. 1 Zmluve o ubytovaní č. 6P/2018
6P/2018-1
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Štefan Makovíny
21.
Marec
2019
SK-CN-2017-0040/D1
1
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
21.
Marec
2019
APVV-17-0328/D1
1
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
21.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1-288306717076
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ružomberok
21.
Marec
2019
Dodatok č. 2 ku KZ č. 07-I.Q./08/2019
Dodatok č. 2 k CRZ 708-2019-LSR
0,00 € RAIMEX, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
21.
Marec
2019
Dodatok č. 2 ku KZ č. 05-I.Q./08/2019
Dodatok č. 2 k CRZ 709-219-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica VIERI, s.r.o.
21.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku KZ č. 13-I.Q./08/2019
Dodatok č. 1 k CRZ 679-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica OVIS, s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>