Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7258/14 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 4 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 4/2018
Dodatok č. 4
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik BUKÓZA Export-Import, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7259/15 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4
36 064,00 € Michaela Jurcová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7260/15 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7261/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 2 k dohode č. 18/10/060/118 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Január
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín Kateryna Furman
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7262/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-210-00004
1
0,00 € Občianske združenie OFF_festival Bratislava Fond na podporu umenia
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7263/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7264/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7265/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č.1 k Z-HM/030-2017/100
Dodatok č.1
0,00 € Ing. Jana Škutková Hydromeliorácie, š.p.
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7266/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/40 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/50 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatokč. 1
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/51 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/41 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Základná škola s materskou školou,J.Mudrocha 1343/19,Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/32 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica