Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D2-2019-129-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra thermstav s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2019-766-2016-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2019-998-2018-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Technichlad, s.r.o.
19.
Marec
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H076
1
0,00 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 11.11.2016
Dodatok č. 5 k 099/2016/TnUAD
1 093,18 € Hospic Milosrdných sestier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Marec
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D333
3
0,00 € Albéa Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 výkon pracovnej zdravotnej služby
39/2016/OZ/1
0,00 € PZS s.r.o. Štátna opera
19.
Marec
2019
Dodatok k Dohode na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
18/04/054/169/2
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
Marec
2019
KÚPNA ZMLUVA OVO-2018/000070-002
OVO-2018/000070-002
5 017 008,00 € PYRONOVA s.r.o. SR-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
2
0,00 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2019 zo dňa 15.02.2019
Dodatok č. 1
532 000,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
19.
Marec
2019
dohoda
1
0,00 € Bc. Imrich Ancin Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
19.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0016/09/IK/NZ
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0016/09/IK/NZ
7,00 € Železnice Slovenskej republiky LETMANN s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019
1
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské banské múzeum
19.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0005/10/IK/NZ
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0005/10/IK/NZ
7,00 € Železnice Slovenskej republiky LETMANN s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019
1
0,00 € Slovenské národné múzeum Vlastivedné múzeum v Galante
19.
Marec
2019
Dodatok č.1
660 Dodatok
6 105,99 € ALEXANDRA HOTEL, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
0,00 € Kodreta furniture s.r.o. Audiovizuálny fond
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9329004115
Dodatok č. 1 k 040/2015/TnUAD
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní prác č. ÚVTOS-9/2019/VH/3/S uzavretej dňa 10.01.2019
ÚVTOS-1-1/34-2019
2,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Miloš Ondrejka KAM-ON