Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Marec
2019
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.8/01/22/2019
Dodatok č.2 CRZ 586/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Drevovýroba LUDRUT s.r.o.
15.
Marec
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-984/2019/OIP
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
120 617,70 € Obec Zbehy Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Marec
2019
DODATOK č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/04/50J/41/1
0,00 € Mesto Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15.
Marec
2019
DODATOK č.1 k Dohode č.18/15/50j/62 zo dňa 18.10. 2018 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
18/15/50j/62 Dodatok č.1
0,00 € Obec Farná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
DODATOK č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/04/50J/43/1
0,00 € Obec Dolný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č. 7330/2018
1
0,00 € NOVOPE spol s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Marec
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci a financovaní časti riešenia úlohy výskumu a vývoja „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu“
D13/UNB/2019
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Marec
2019
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041
342 299,11 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8107/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CP-TT_D01_0109-2015_2019
0,00 € DS DEVELOPMENT, s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8102/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8090/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 817/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Tvarožná
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091100P8065/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 760/2018
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Bojnice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 678/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Olcnava
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 o predčasnom ukončení k dohode č. 19/22/054/10 zo dňa 28.01.2019
Dodatok č. 1/2019
0,00 € MK building s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2/2019
2
0,00 € Pavol Mordáčik - ALEBROS Slovenské národné múzeum
15.
Marec
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: : VaI/DP/2016/1.2.2-02/C721
2
0,00 € UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky