Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č.j.: 183/2018/UVLF
Dodatok č. 1
2 413,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Natália Ondusková
14.
Január
2019
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme priestoru pre umiestnenie informačného média
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach POS Media Slovakia, s.r.o.
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
Dodatok č. 1
0,00 € Peter Vlček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. Ivan Pokorný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
14.
Január
2019
Dodatok č. 34 k Zmluve č. 61OPLK000311
4-2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
14.
Január
2019
Dodatok č. IROP-D2-302021H440-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H440-221-10
IROP-D2-302021H440-221-10
177 000,00 € Obec Nové Sady Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Január
2019
Dohoda o zmene zmluvy č. ZO/2018A12407-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
1/2019
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov Lienka
14.
Január
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 10/2012-KE o styku s vlečkou
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 10/2012-KE o styku s vlečkou
0,00 € Železnice Slovenskej republiky KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
14.
Január
2019
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o dielo č. 46001970 zo dňa 28.6.2018
Dodatok č. 1
396 000,00 € GERUST a. s. Košice Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej praxe
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
14.
Január
2019
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 24 05 250 2018 SP
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 24 05 250 2018 SP
21 406,02 € TECHNOPOLIS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
14.
Január
2019
"Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
18/04/054/110/2/2019
0,00 € TERMÁL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB060231
Dodatok č.1
64 586,75 € TIMO SK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Január
2019
"Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
18/04/054/187/1/2019
0,00 € Obec Ohrady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Január
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
18 200,00 € Bc. Peter Prášek, MBA, konateľ spoločnosti regionIT s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Dodatok č. 1
105/2018-2060-2230-N149-1
119 978,55 € PRAKON spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Rámcove kúpnej zmluve č. 14/2018
Dodatok č. 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SPEKTRUM s.r.o.
14.
Január
2019
Dodatok č. 3 Rámcovej kúpnej zmluve č. 43/2018
Dodatok č. 3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik INTERKORP, a.s.
14.
Január
2019
Dodatok č. 3 ku KZ č. 17/2018
Dodatok č. 3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o.
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o predĺženie lehoty obsadenia podporovaného pracovného miesta a v zmysle čl. VII bod 1
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/36/054/88, zo dňa 28.11.2018
0,00 € Lúčik Nádeje pre Nepál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad