Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/51 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/41 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Základná škola s materskou školou,J.Mudrocha 1343/19,Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/07/52A/32 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
DODATOK č. 01/2018 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKU č. 06/02/18
1/850/2018
0,00 € Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. Slovenská pošta, a. s.
16.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Ústredie práce soc.vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Ústredie práce soc.vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
Január
2019
DODATOK č. 10 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby
10
6,10 € SBS PYTÓN, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci NP "Praxou k zamestnaniu"
18/25/054/133- dodatok č. 1
0,00 € Mesto Rajec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
2018/3200/3694/D2
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Energie2, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci
ZM2017582_3
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Divadlo ARÉNA
15.
Január
2019
Dodatok k dohode na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
Dodatok č. 3 18/21/52A/80
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
ZM1004553_1
-4 252,03 € Rozhlas a televízia Slovenska ICT ISTROCONTI, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. AB05-20/18/2018
AB05-20/02/2019
0,00 € Stredná odborná škola technická Tlmače Detský domov, Nová Baňa
15.
Január
2019
Dohoda o skončení dohody o podmienkach vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby
Dohoda o skončení dohody 18/21/52A/114
0,00 € Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Január
2019
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
14 700,00 € Andrej Kolesík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4
36 064,00 € Mgr. Petra Demková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
15 064,00 € JUDr. Monika Péter, konateľka spoločnosti VENDO, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-123-00394
2
0,00 € ART SPEKTRUM Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2019
18/2019
3 993,03 € Mestský bytový podnik Šurany Finančné riaditeľstvo SR
15.
Január
2019
Príloha č. 4 k NZ Z/TEKO/2008/188/3011
Príloha č. 4
1 668,00 € Tepláreň Košice, a.s. VSH development a.s.