Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4
36 064,00 € Mgr. Petra Demková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
15 064,00 € JUDr. Monika Péter, konateľka spoločnosti VENDO, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-123-00394
2
0,00 € ART SPEKTRUM Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2019
18/2019
3 993,03 € Mestský bytový podnik Šurany Finančné riaditeľstvo SR
15.
Január
2019
Príloha č. 4 k NZ Z/TEKO/2008/188/3011
Príloha č. 4
1 668,00 € Tepláreň Košice, a.s. VSH development a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-512-01860
1
0,00 € Verejná knižnica Mikuláša Kováča Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/33/054/64 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/33/054/64
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-153-03234
1
0,00 € Portugalský inštitút Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-222-00223
1
0,00 € RAMAGU, o.z. Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04700
1
0,00 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-521-01972
1
0,00 € Kysucké múzeum v Čadci Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-154-00777
1
0,00 € Miestna knižnica Petržalka Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k zamestnávate!'skej zmluve č. 100010622
005- Z12019
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-111-0485518-153-03238
1
0,00 € ARTFORUM spol. s r.o. Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
ILZ/DOD/13/18
330,00 € Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Ľubomír Kaplík - SEVAZ
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-152-03707
1
0,00 € FAMA art, o.z. Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7267/18 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
36 050,00 € Mgr. Lenka Lukáčová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
11 200,00 € Tatiana Divišová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-123-00292
2
0,00 € bees-R Fond na podporu umenia