Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-123-00292
2
0,00 € bees-R Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
ILZ/DOD/14/18
73,00 € Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Ing. Skarlet Kubová
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7268/18 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-122-00264
1
0,00 € Pohyb v Umení Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok Č. 1 k zamestnávatel'skej zmluve č. 108006446
002- Z/2019
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s., a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-164-00432
1
0,00 € Truc sphérique Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/141
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/141
0,00 € ZŠ s MŠ Podolínec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00816
1
0,00 € REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Fond na podporu umenia
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P7269/18 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 011/2018
3
4 881 013,37 € TRANSTECH, a.s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/138
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/138
0,00 € Domov pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091300P7187/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/134
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/134
0,00 € ZŠ s MŠ sv.Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/110
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/110
0,00 € ZŠ s MŠ Malý Lipník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/109
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/109
0,00 € ZŠ s MŠ Chmeľnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091300P7222/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/108
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/108
0,00 € Materská škola, Vsetínska 36 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/107
Dodatok č.1 k dohode 18/38/52A/107
0,00 € Materská škola, Tatranská 21 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/50j/64
Dodatok č.1 k dohode 18/38/50j/64
0,00 € ZŠ s MŠ Ľubotín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O D A T O K č. 1 k DOHODE č. 18/ 36/§50j/47
0,00 € Obec Spišský Štiavnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad