Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
Marec
2019
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
1
1 123,96 € McCarter a.s. Slovenské národné divadlo
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 169/2012/ZODH/ZA zo dňa 06.12.2012
01/40/2012
0,00 € HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
18.
Marec
2019
Dohoda o skončení zmluvy o prístupe užívateľa sústavy do regionálnej distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto
Dohoda
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Tepláreň Košice, a.s.
18.
Marec
2019
Dohoda o skončení zmluvy o prístupe užívateľa sústavy do regionálnej distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto
Dohoda
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Tepláreň Košice, a.s.
18.
Marec
2019
Dohoda o skončení zmluvy o prístupe užívateľa sústavy do regionálnej distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto
Dohoda
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Tepláreň Košice, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o koprodukcii pri výrobe AVD a jeho ekonomickom využití
ZM2013246_2
0,00 € JMB Film & TV Production Bratislava, sp Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Marec
2019
Dodatok
1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Lesy SR š.p., OZ Revúca
18.
Marec
2019
Dodatok
1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Lesy SR š.p., OZ Revúca
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € Obec Matiašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 34/2015
1
20,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Burian
18.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o národnom splufinancovaní
ŠOP SR/P-17.18.1/2019
46 886,10 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Marec
2019
Dodatok k dohode o integ. zámere
Dodatok č.1
0,00 € IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Detský domov Jesenské
18.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/056/7 zo dňa 25.10.2018
Dodatok č.1 k Dohode č. 18/41/056/7 zo dňa 25.10.2018
0,00 € Materské centrum pastierik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Marec
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe
ZML 50/2018 RE/02
0,00 € MEDICENTRUM, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Marec
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.13/01/22/2019
Dodatok č.1 CRZ 705/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice VRADOR, s.r.o.
18.
Marec
2019
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.5/01/22/2019
Dodatok č.2 CRZ 592/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice DRIMTEX s,r,o,
18.
Marec
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.5/01/22/2019
Dodatok č.1 CRZ 592/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice DRIMTEX s,r,o,
18.
Marec
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe
ZML 54/2018 RE/02
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8052/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8047/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.