Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8001/15 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok k zmluve č.2
R-641/2019
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8068/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091200P8043/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
2018/123-01
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091200P8041/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 234/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Lekárovce
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091200P8028/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1
22/ZL/2019
100,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8027/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 228/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stará Voda
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 178/2019-2022/02
1
0,00 € Dalibor Globan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8023/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 174/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Udiča
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8003/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1
405/2017-2060-2200-I339-1
88 000,00 € IGLASS spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1
322/2018-2060-2230-Q222-1
0,00 € DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CPNR-ON-2014/001699-014
SHNM_D01_CPNR-ON-2014-001699-014_2019
74,64 € Ing. Rajmund Nedeľa – Cobra Bauart s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1046/2019/LSR
Dodatok č. 1
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Smart wood Czech, s.r.o.
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1
405/2017-2060-2200-K520-1
120 445,00 € BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky