Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O D A T O K č. 1 k DOHODE č. 18/ 36/§50j/46
0,00 € Obec Štôla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O D A T O K č. 1 k DOHODE č. 18/ 36/§50j/48
0,00 € Obec Vikartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Január
2019
DODATOK č. 2
405/2017-2060-2200-F274-2
0,00 € UNITEL s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2019
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DODATOK č. 2
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DODATOK č. 1
0,00 € Centrum sociálnych služieb Horelica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DODATOK č. 1
0,00 € Mesto Čadca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/38/50j/67 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
Dodatok č.1
0,00 € Obec Forbasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Správa mestského majetku Gbely spol. sr.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
DODATOK č. 1
0,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Holíč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DODATOK č. 2
0,00 € Obec Klokočov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
Doadatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Skalica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dodatok č.2
Dodatok č2
0,00 € Obec Popudinské Močidľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Obec Dubovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Obec Dubovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Obec Oreské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0033/18
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Patrik Sleziak, PhD.
15.
Január
2019
Dodatok k Dohode na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
18/04/054/86/1/2019
0,00 € Obec Veľké Blahovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/38/50j/61 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.11-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Slovenské lesy s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice