Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0033/18
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Patrik Sleziak, PhD.
15.
Január
2019
Dodatok k Dohode na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
18/04/054/86/1/2019
0,00 € Obec Veľké Blahovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/38/50j/61 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.11-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Slovenské lesy s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.09-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € RE - PRA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.08-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € METALLBAU FRAŠTACKY s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.7-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Juraj Zeller LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.6-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Tibor Zeller ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.5-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Július Turczel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Dohode č.18/42/054/147
Dodatok č.2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Kapušianske Kľačany
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.04-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Attila Gyetven CERRIS LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.3-2018-04-09 uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Tibor Klenkó LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Dohode č.18/42/054/123
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Kapušianske Kľačany
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.2-2018-04-09v uzatvorenej dňa 20.1.2018
1
0,00 € Šalamún Tóth ToPRI LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
15.
Január
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov
CPZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-37-001/2019
0,00 € Anton Duraj Ministerstvo vnútra SR
15.
Január
2019
Dodatok č. 1
1
20 706,00 € PROJEKT SIGNAL s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Dohode č.18/42/50J/52
Dodatok č.2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Záhor
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Dohode č.18/42/50J/68
Dodatok č.2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Záhor
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VUJE, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č. 6/2019
Dodatok č. 6/2019
186,00 € Inštitút sporenia a investovania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>