Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dodatok č.2 k Dohode č.18/42/50J/68
Dodatok č.2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Záhor
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VUJE, a.s.
15.
Január
2019
Dodatok č. 6/2019
Dodatok č. 6/2019
186,00 € Inštitút sporenia a investovania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/50j/47
Dodatok č.1 k dohode 18/38/50j/47
0,00 € Mačuga, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
preúčtovanie zo ŠR do NP
2
5 829,84 € Obec Sučany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/38/50j/61 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/38/052/223 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o s
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode 18/38/50j/36
Dodatok č.1 k dohode 18/38/50j/36
0,00 € Občianske združenie CENTRO ARTE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Bytča
15.
Január
2019
Dohoda o zmene Zmluvy
1
0,00 € Osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov Bytča
15.
Január
2019
Dodatok č. 6/2019
Dodatok č. 6/2019
186,00 € Inštitút sporenia a investovania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
DODATOK č. 1
0,00 € STAVOSPOL, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
Dohoda o prevode telefónneho čísla
Dohoda o prevode telefónneho čísla
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
DODATOK č. 1
0,00 € HONOR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č.1
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 9/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 9/2018/PELaS/OR Trnava
214,50 € Železnice Slovenskej republiky Sascha Glaubauf
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 8/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 8/2018/PELaS/OR Trnava
154,00 € Železnice Slovenskej republiky Marta Görögová
15.
Január
2019
Dohoda o zmene zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov Valaská
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 7/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 7/2018/PELaS/OR Trnava
214,50 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Kroulík