Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Mesto Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Základná škola, Školská 14, Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Čistý prameň-Tiszta Forrás, n.f. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € ZŠ Saratovská 85 Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € PLATAN, Zariadenie sociálnych služieb Lontov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 k zmluve 2505/6131/2017: Rekonštrukcia križovatiek na cestach I.tr., III. etapa-I/76 Štúrovo,Nánska
Dodatok č. 1
0,00 € CESTY NITRA a. s.generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Marec
2019
DODATOK č. 1
105/2018-2060-2230-N134-1
0,00 € UNIMONT - VMS, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Marec
2019
Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL
KY/2019000491
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
15.
Marec
2019
príloha č. 2
1
0,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 865/2018
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Žilina
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 248/2018
0,00 € Úrad vlády SR Mestská časť Bratislava - Dúbravka
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 235/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Veľký Folkmar
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 220/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Uzovské Pekľany
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 213/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ruská Nová Ves
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 188/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Lučatín
15.
Marec
2019
Dodatok 2 k Zmluve o nájme bytu 410100834-1-2015-ZNB
Dodatok 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Radoslav Hanzel
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2 k
80 104,95 € Obec Kamenec pod Vtáčnikom Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Marec
2019
Dodatok 1 k Zmluve o nájme bytu 403450980-1-2017-ZNB
Dodatok 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Rastislav Mikula a Ing. Miroslava Mikulová
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 163/2018
0,00 € Úrad vlády SR Obec Vrádište