Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 8/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 8/2018/PELaS/OR Trnava
154,00 € Železnice Slovenskej republiky Marta Görögová
15.
Január
2019
Dohoda o zmene zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov Valaská
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 7/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 7/2018/PELaS/OR Trnava
214,50 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Kroulík
15.
Január
2019
Subcontract Between the Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences and CellTrans, Inc. - zmena štatutára
01/2019
0,00 € CellTrans, Inc. Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 5/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 5/2018/PELaS/OR Trnava
214,50 € Železnice Slovenskej republiky Mária Kabátová
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 3/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 3/2018/PELaS/OR Trnava
214,50 € Železnice Slovenskej republiky Bc. Mária Masaryková
15.
Január
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/P318
2
0,00 € ECM Systems, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
5 600,00 € Martin Matejovič Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2/2018/PELaS/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2/2018/PELaS/OR Trnava
154,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Mária Vargová
15.
Január
2019
Doplnok č. 3
Doplnok č. 3
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
15.
Január
2019
Dohoda o zmene zmluvy č.ZO/2018A15753-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
Z-1/2019
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Detský domov, Banská Bystrica
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1
6 513,00 € SLOVNAFT, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Január
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C496
2
0,00 € TITAN - Tatraplast, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041
0,00 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2017/SE/OR Trnava
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2017/SE/OR Trnava
154,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Marian Freivolt
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2016/211
Dodatok č. 1
0,00 € Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania Úrad pre investície a akvizície MO SR
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3663/6353/2018
Dodatok č. 1
23 980,14 € Saksun Ján rod. Saksun Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Január
2019
Dodatok č. 1/2019
Dodatok č. 1/2019
0,00 € TOPICO s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Január
2019
Dodatok č. 8471/2018/LSR-01
1
0,00 € Poľovnícky klub - Javorový Vrch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Rámcove kúpnej zmluve č. 45/2018
Dodatok č. 2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik KONTACT SERVIS s.r.o.