Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
5.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/359/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Jiří Jura, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
27.
Júl
2015
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2015222442
Doplnená
7 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
27.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uzavretej dňa 12.5.2014
2015223442
Doplnená
2 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
24.
Január
2019
Licenčná zmluva
33/2019
Doplnená
0,00 € Simona Vachálková Divadelný ústav
24.
Január
2019
Licenčná zmluva
34/2019
Doplnená
0,00 € Jozef Ciller Divadelný ústav
24.
Január
2019
Zmluva č. 135/2019/LSR o love zveri
CRZč.135/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícky spolok Kochman LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
1/2019/A13076107
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trenčin
18.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č.4600013747
0301/0003/19
Doplnená
206 640,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Január
2019
Zmluva č. 332/2019/LSR o love zveri
CRZč.332/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka ochranná spoločnosť Hrad LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z2019918_Z
Doplnená
160 000,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
17.
Január
2019
zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
SNM-R-CEMUZ-2018/2961
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Divadelný ústav
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>