Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
27.
Júl
2015
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2015222442
Doplnená
7 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
27.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uzavretej dňa 12.5.2014
2015223442
Doplnená
2 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
22.
December
2017
Dohoda o zásadách tvorby a použitia prostriedkov SF v ÚVTOS Košice-Šaca na rok 2018
ÚVTOS-88/14-2017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Košice-Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
8.
August
2016
Nájomná zmluva
4811/2016/LSR
Doplnená
10,00 € Jozef Kapcla Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
16.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.
0079/01/03-a
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Historický ústav Slovenskej akadémia vied
16.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2017/2018 číslo zmluvy 83/2017/2018
UPJŠ - 884/2018
Doplnená
1 075,00 € Ján Deme Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Júl
2018
Kúpna zmluva č. 23/III.Q./2018/07
5451/2018/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín POVER 45, s.r.o.
13.
Júl
2018
Rámcová kúpna zmluva
195
Doplnená
14 999,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
13.
Júl
2018
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
T1/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ podpory) Ústav hydrológie SAV, v. v. i., (príjimateľ podpory)
12.
Júl
2018
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
00166979-20180709-zmluva
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ podpory) Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., (príjimateľ podpory)
12.
Júl
2018
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
00166812-20180706-zmluva
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ podpory) Ústav experimentálnej fyzi k y SAV, v. v. i., (príjimateľ podpory)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>