Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
11.
Apríl
2016
Zmluva + dodatok o poskytovaní verejných služieb
2-3/2016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
12.
Júl
2016
Zmluva o dodávke plynu
10/2016
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
6.
September
2016
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola tecnická Spojená škola Zlaté Moravce
22.
Máj
2017
Kúpna zmluva č. 10/18/11/2017
3408-2017-LSR
Doplnená
9 700,00 € PRO-WOOD, s. r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
22.
Máj
2017
Kúpna zmluva č. 08/18/11/2017
3406-2017-LSR
Doplnená
7 200,00 € Július Gášpár EKOREZ LESY SR, š.p., OZ Kriváň
22.
Máj
2017
Kúpna zmluva c. 09/18/11/2017
3407-2017-LSR
Doplnená
10 200,00 € WTW, s. r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
19.
Máj
2017
Zmluva o podnájme obytných miestností
ZML 103/2017 RE
Doplnená
2 640,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Korenkova Tatiana, doc. PhDr.
19.
Máj
2017
Zmluva o verejnom vystúpení tanečného divadla
20171009
Doplnená
204,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Základná škola - Alapiskola
19.
Máj
2017
Zmluva o verejnom vystúpení tanečného divadla
20171010
Doplnená
360,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Základná škola K. Szemerényiho s VJM
18.
Máj
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.041TN060103
TN60103
Doplnená
80 000,00 € Poľnohospodárske družstvo “Vršatec“ Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Máj
2017
Príkazná zmluva
2017/PS-COP/1
Doplnená
17,00 € Kalaš Josef, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>