Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2016
Zmluva + dodatok o poskytovaní verejných služieb
2-3/2016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
12.
Júl
2016
Zmluva o dodávke plynu
10/2016
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
6.
September
2016
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola tecnická Spojená škola Zlaté Moravce
17.
Február
2017
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ID: 7614
Doplnená
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Spojená škola, Partizánska
16.
Február
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
241/VŠMU/2016
Doplnená
4 500,00 € Fond na podporu umenia Vysoká škola múzických umení
15.
Február
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A10625604
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15.
Február
2017
Zmluva o poskytovaní služieb - služba Mobilný internet
903898419
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Okoč
15.
Február
2017
Zmluva o klinickom skúšaní
130/LPS/ZoKS/2014
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. AstraZeneca AB
15.
Február
2017
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
1/2017
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Rimavská Sobota
14.
Február
2017
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
32017
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
13.
Február
2017
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 2/2017
I/2/2017/UVP UK
Doplnená
0,00 € BRAIN:IT s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park
10.
Február
2017
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon
1/2017-A
Doplnená
120,00 € PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>