Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
27.
Júl
2015
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2015222442
Doplnená
7 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
27.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uzavretej dňa 12.5.2014
2015223442
Doplnená
2 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
22.
December
2017
Dohoda o zásadách tvorby a použitia prostriedkov SF v ÚVTOS Košice-Šaca na rok 2018
ÚVTOS-88/14-2017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Košice-Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
20.
September
2018
Rámcová dohoda o kontrolných prehliadkach a servisných prácach na PTZ vo výskumnom centre č. 11-7-2018
Rámcová dohoda o kontrolných prehliadkach a servisných prácach na PTZ vo výskumnom centre č. 11-7-2018
Doplnená
47 158,60 € POTEZA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
September
2018
Zmluva o Partnerstve
202/ITA-SŠ/2018
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola
19.
September
2018
Rámcová dohoda
412/2018
Doplnená
0,00 € Linde Gas k.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
18.
September
2018
Zmluva o dielo
01/2018
Doplnená
45 842,95 € ESPERANCA, s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
17.
September
2018
Zmluva o reklame
10-194/18
Doplnená
6 000,00 € Radio Services a.s. Štátne divadlo Košice
17.
September
2018
Cestovné poistenie kadetky Belková Patrícia, číslo návrhu PZ 6689410659, AOS-XII-1-2018
AOS-XII-1-2018
Doplnená
121,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. AOS Liptovský Mikuláš
14.
September
2018
Subsidy Contract - Danube Floodplain
35/ODB/2018/30/8502
Doplnená
125 200,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva National Administration Romanian Waters
13.
September
2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
GC1 452/2018
Doplnená
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s. r. o. Detský domov Piešťany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>