Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
8.
August
2016
Nájomná zmluva
4811/2016/LSR
Doplnená
10,00 € Jozef Kapcla Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
27.
Február
2018
Zmluva o dodávke plynu
4100041396/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
27.
Február
2018
Zmluva o dodávke plynu
4100033587/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Štátny komorný orchester Žilina
15.
Marec
2018
kúpna zmluva
SNM-MT-KZ-2018/253
Doplnená
558,00 € TRACO INTERNATIONAL SK, s.r.o. Slovenské národné múzeum
14.
Marec
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/147
ÚVTOS-proj-2-17/36-2017
Doplnená
496 243,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
14.
Marec
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/148
ÚVTOS-proj-1-17/36-2017
Doplnená
377 628,26 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
13.
Marec
2018
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa
45/2017/1.5
Doplnená
719 728,34 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
8.
Marec
2018
Zmluva O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
8-2018
Doplnená
0,00 € biomarina - biowaste s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
7.
Marec
2018
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0017/18
9710/0017/18
Doplnená
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Sabina Bariová
7.
Marec
2018
Kúpna zmluva č. Z20189584_Z
21/2018/AIN
Doplnená
2 270,40 € F.A.T., s.r.o. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
7.
Marec
2018
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 03/2018/ZoNneBP
Z/2018/225/IV/EBF/KTAJoprava
Doplnená
210,65 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická Bohoslovecká fakulta Ekonpol, s. r. o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>