Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2016
Zmluva + dodatok o poskytovaní verejných služieb
2-3/2016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
12.
Júl
2016
Zmluva o dodávke plynu
10/2016
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
6.
September
2016
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov
Zmluva o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola tecnická Spojená škola Zlaté Moravce
15.
Február
2017
Kúpna zmluva č. 09-01-2017/0410A
CRZ-1872-2017-LSR
Doplnená
0,00 € Lesy SR š.p., OZ Levice Drevoma s.r.o.
28.
Marec
2017
Dohoda o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Výskum a Inovácie
146/2015-2050-1200
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
28.
Marec
2017
Zmluva o úprave vzťahov, užívanie pozemku
BB84/2-28/2017/0925000-Oz
Doplnená
784,00 € Anna GARBOVÁ (rod. Lepiešová) MO SR - Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu
28.
Marec
2017
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 90001/2017 (časť Expedícia)
20170015
Doplnená
1 560 167,94 € Železnice Slovenskej republiky MH Invest, s.r.o.
28.
Marec
2017
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 90002/2017 (časť Kontajnerové prekladisko)
20170016
Doplnená
725 869,29 € Železnice Slovenskej republiky MH Invest, s.r.o.
28.
Marec
2017
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 90003/2017 (časť Sklad)
20170017
Doplnená
1 029 021,22 € Železnice Slovenskej republiky MH Invest, s.r.o.
27.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 607/2016-7/1.1.2
Doplnená
0,00 € Titanic s.r.o. Audiovizuálny fond
24.
Marec
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-37/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. 027/17/720-4/10-124-11
VTSÚ-12-37/2017
Doplnená
3 711,90 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie EVPU, a.s.
21.
Marec
2017
Zmluva o bezodplatnom prevode 2017/700-HM
2017/700-HM
Doplnená
1 548,44 € Agentúra správy majetku MOSR Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>