Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Január
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
111/2018-A
Doplnená
340,00 € PhDr. Milada Caltíková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
27.
December
2018
Zmluva o výkone činnosti externého poradcu č. 12/2019
KÚS-Spr 1625/2018
Doplnená
6 000,00 € doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
7.
November
2018
Zmluva o dielo
POZ 375/2018
Doplnená
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
7.
November
2018
Zmluva o dielo
POZ 376/2018
Doplnená
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
13.
November
2018
Kúpna zmluva č.Z201841186_Z
A 59/2018
Doplnená
76 320,00 € ZSE Energia, a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
20.
November
2018
Zmluva o dielo
POZ 395/2018
Doplnená
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
21.
November
2018
Zmluva pre účastníkov s miestom podnikania v Slovenskej republike
POZ 398/2018
Doplnená
0,00 € SEKK spol s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
21.
November
2018
Zmluva pre účastníkov s miestom podnikania v Slovenskej republike
POZ 399/2018
Doplnená
0,00 € SEKK spol s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
21.
November
2018
Zmluva pre účastníkov s miestom podnikania v Slovenskej republike
POZ 400/2018
Doplnená
0,00 € SEKK spol s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
21.
November
2018
Zmluva o dodávke plynu S - klasik
5150707215-352018
Doplnená
65 991,02 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola internátna Karola Supa, Lučenec
28.
November
2018
Zmluva o ubytovaní
11/2018/101
Doplnená
1 800,00 € Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.
December
2018
Zmluva o dielo
POZ 421/2018
Doplnená
0,00 € SEKK spol s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
11.
December
2018
Kolektívna zmluva pre rok 2019
2242018
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Ľubovnianskej nemocnici, n.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
13.
December
2018
Dohoda č. 18/26/52A/160
18/26/52A/160/BB
Doplnená
3 061,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Môlča
13.
December
2018
Dohoda č. 18/26/52A/161
18/26/52A/161/BB
Doplnená
3 061,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Priechod
13.
December
2018
Dohoda č. 18/26/52A/162
18/26/52A/162/BB
Doplnená
1 530,54 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Horná Mičiná
13.
December
2018
Dohoda č. 18/26/52A/163
18/26/52A/163/BB
Doplnená
7 652,70 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Strelníky
13.
December
2018
Dohoda č. 18/26/52A/164
18/26/52A/164/BB
Doplnená
3 061,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Ľubietová
13.
December
2018
Dohoda č. 18/26/52A/165
18/26/52A/165/BB
Doplnená
4 591,62 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Riečka
17.
December
2018
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa§ 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/10/50J/13
Doplnená
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom