Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Február
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
10/2019
Doplnená
0,00 € MAJGER Slovakia, s.r.o. Kancelária Súdnej rady SR
28.
Február
2019
Zmluva č. 8470/2018/LSR o love zveri
CRZč.8470/2018/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícke združenie Šachtičky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28.
Február
2019
Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb
1/2019/Z
Doplnená
0,00 € Divadlo Aréna Tlačová agentúra Slovenskej republiky
28.
Február
2019
Zmluva o dielo č. 7/2019/LC
7/2019/LC
Doplnená
11 353,90 € KOMEFIKA spol. s.r.o. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
28.
Február
2019
Zmluva č. 6879/2018/LSR o love zveri
CRZ č. 6879/2018/LSR
Doplnená
0,00 € POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ Rychňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
26.
Február
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
19/46/054/30
Doplnená
16 569,30 € Obec Matiašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26.
Február
2019
Zmluva o dielo č. 0201/0009/19
0201/0009/19
Doplnená
77 768,41 € MARPOL EU s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
15/2006
Doplnená
0,00 € JUDr. František Kočka Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
26.
Február
2019
Kúpna zmluva
Z20195495_Z
Doplnená
163 500,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Dunajská Lužná
25.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 09/18/1/2019
1353-2019-LSR
Doplnená
2 340,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
25.
Február
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚDZS
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
25.
Február
2019
Dohoda č.19/42/054/106 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54
Dohoda č.19/42/054/106
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ing. Valéria Galenková
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
9/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 1004/2019/LSR
1004/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Smart wood Czech, s.r.o.
25.
Február
2019
Zmluva o dodaní služieb Z306/2019/15/02
1171/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Miroslav Dzurik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
22.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A13104986
51/2019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzitná nemocnica Martin
22.
Február
2019
Zmluva č. 899/2019/LSR o love zveri
CRZč.899/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícky ochranný spolok Skala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Február
2019
Zmluva o mediálnej spolupráci
67/CM/2019
Doplnená
0,00 € C.E.N. s.r.o. Slovenské národné divadlo
22.
Február
2019
Zmluva o dielo č.1473/19
Z201902005
Doplnená
10 563,06 € ZASYS, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
22.
Február
2019
Dohoda o spolupráci
58/2019/23
Doplnená
0,00 € Kartel o.z. - Galéria HIT Slovenské banské múzeum