Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
December
2018
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/10/50J/14
Doplnená
0,00 € Obec Podkylava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27.
December
2018
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
3143/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Fakultná nemocnica Trnava
27.
December
2018
Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06
3144/2018
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Fakultná nemocnica Trnava
27.
December
2018
Kolektívna zmluva na rok 2019
20/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy, Základná organizácia pri Detskom domove vo Valaskej Detský domov Valaská
28.
December
2018
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2019
ZO OZ ZVJS – 4/LE -2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
28.
December
2018
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
48/2018
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
KY/2018/006038
Doplnená
432,00 € ESPIK Group s.r.o. Detský domov Kolíňany
28.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Doplnená
432,00 € ESPIK Group s.r.o. Detský domov Kolíňany
31.
December
2018
KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYSOKEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE NA ROK 2019
535/2018
Doplnená
0,00 € Výbor ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31.
December
2018
Kolektívna zmluva
19/18
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Spojenej škole internátnej, Komenského 3, Humenné Spojená škola internátna Humenné
31.
December
2018
Zmluva o výkone činnosti Technika požiarnej ochrany
11/2018
Doplnená
492,00 € Bc. Peter Szakszon - AGOLO Detský domov Lienka
31.
December
2018
Zmluva o výkone činnosti Bezpečnostnotechnickej služby
12/2018
Doplnená
504,00 € Bc. Peter Szakszon - AGOLO Detský domov Lienka
8.
December
2017
Zmluva o ubytovaní
2Spr 151/17/1100 - 2
Doplnená
74,24 € Krajská prokuratúra Bratislava Marcela Ľalíková
29.
December
2018
Chata Pod Jazierkom – Bardejovské Kúpele - rekonštrukcia
3794/2018/LSR
Doplnená
44 579,98 € SK JULIO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
28.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/23/50J/29
Doplnená
5 052,42 € Obec Jazernica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/23/50J/30
Doplnená
5 829,84 € Obec Dubové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/23/50J/31
Doplnená
20 404,35 € Mesto Turčianske Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
28.
December
2018
Poistenie vozidiel MOJE AUTO - PZP
9860464442
Doplnená
112,23 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
27.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
18/23/050/23
Doplnená
1 263,12 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59
18/13/059/54
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín AreKont, s.r.o.