Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/P337
KŽP-PO4-SC421-2017-30/P337
Doplnená
199 819,76 € AGA priemyselný park s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
December
2018
Dohoda č. 18/22/059/60 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/22/059/60
Doplnená
6 753,24 € Zuzana Hábovčíková HaByTex Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27.
December
2018
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
466/2018
Doplnená
931,50 € INGWIO spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
27.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
101/2018-A
Doplnená
950,00 € Dario Magnani Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
26.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
75/2018-A
Doplnená
4 700,00 € - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
21.
December
2018
Zmluva o dielo - rekonštrukcia IS
Zmluva o dielo - rekonštrukcia IS 2018
Doplnená
72 374,92 € SOVASPOL s.r.o. Spojená škola internátna, Námestovo
21.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z.
18/23/050/22
Doplnená
2 526,24 € Mesto Turčianske Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
21.
December
2018
Zmluva č. 8474/2018/LSR o love zveri
CRZč.8474/2018/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícky spolok Vlčí vrch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
December
2018
Zmluva č. 8492/2018/LSR o love zveri
CRZč.8492/2018/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Alder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
December
2018
Zmluva č. 8472/2018/LSR o love zveri
CRZč.8472/2018/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Háj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
December
2018
Zmluva č. 8473/2018/LSR o love zveri
CRZč.8473/2018/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Divá hus Gbely LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/29/50J/70
Doplnená
20 210,04 € Obec Rapovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12923429
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
20.
December
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
OR 1/2018
Doplnená
274,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
20.
December
2018
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/31/50J/71
Doplnená
0,00 € Technické služby mesta Hnúšťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2018
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/31/50J/70
Doplnená
0,00 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2018
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/31/50J/69
Doplnená
0,00 € Obec Hostice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2018
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/31/50J/68
Doplnená
0,00 € Obec Vyšné Valice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2018
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/31/50J/67
Doplnená
0,00 € Obec Kráľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20.
December
2018
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52A
18/38/52A/138
Doplnená
0,00 € Domov pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa