Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
December
2018
Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby § 52A
18/38/52A/141
Doplnená
0,00 € ZŠ s MŠ Podolínec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
18/38/050/47
Doplnená
13 498,08 € Mačuga, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda č.18/42/054/395 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP " Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č.1 podľa §54
Dohoda č.18/42/054/395
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce HOTEL GLAMOUR s.r.o.
20.
December
2018
Dohoda č.18/42/054/397 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP " Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č.1 podľa §54
Dohoda č.18/42/054/397
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce EURO - REAL s.r.o.
20.
December
2018
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9160095709
Doplnená
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Detský domov Semeteš
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/38/50J/68
Doplnená
3 368,34 € Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Havarijné poistenie vozidla
9160095796
Doplnená
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Detský domov Semeteš
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. uzatvorená podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
DOHODA č. 18/19/50J/46
Doplnená
5 400,00 € Združenie TKO Semeteš n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
20.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
18/38/52A/139
Doplnená
0,00 € Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
18/38/050/44/SL
Doplnená
1 795,80 € Gymnázium Terézie Vansovej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
18/38/050/45/SL
Doplnená
3 374,52 € ModneVeci s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
18/38/050/46/SL
Doplnená
4 542,72 € JSM INVEST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004Z.z
18/38/52A/137/SL
Doplnená
0,00 € OZ-SULÍN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12984381
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
20.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12983934
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
20.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
18/38/52A/136
Doplnená
0,00 € Obec Hromoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
20.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci NP "Praxou k zamestnaniu"
18/25/054/133
Doplnená
4 262,16 € Mesto Rajec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
December
2018
ZMLUVA O DIELO č. 24 05 250 2018 SP
ZMLUVA O DIELO č. 24 05 250 2018 SP
Doplnená
18 834,55 € TECHNOPOLIS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20.
December
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
37/2018
Doplnená
162,00 € Orange Slovensko, a. s. Kancelária Súdnej rady SR
20.
December
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
38/2018
Doplnená
4 374,00 € Orange Slovensko, a. s. Kancelária Súdnej rady SR