Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 1046/2019/LSR
CRZ 1046/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Smart wood Czech, s.r.o.
18.
Február
2019
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/43/51A/5
Doplnená
3 542,40 € Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
18.
Február
2019
Kontrakt na rok 2019
24/2019
Doplnená
6 650 173,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Február
2019
Nájomná zmluva č. 1/2019
AB05-20/06/2019
Doplnená
6 118,00 € Materská škola Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
15.
Február
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-39/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. B19_0089
VTSÚ-12-39/2019
Doplnená
608,46 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie VÝVOJ Martin, a.s.
15.
Február
2019
kúpna zmluva
05/01/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Róbert Kapitán
15.
Február
2019
kúpna zmluva
06/01/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo C.F. s.r.o.
15.
Február
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/2018 o poskytovaní stravy
Dodatok č. 01 k Zmluve č. 02/2018 o poskytovaní stravy
Doplnená
0,00 € Súkromná školská jedáleň Špeciálna základná škola, Sečovce
14.
Február
2019
Zmluva o mediálnom partnerstve
125/CM/2019
Doplnená
0,00 € Media RTVS, s.r.o. Slovenské národné divadlo
14.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_2/2019
Doplnená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pre deti a rodiny Semeteš
14.
Február
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05/HM/40
Doplnená
0,00 € EkoPellets slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
14.
Február
2019
kúpa poľnohospodárskej pôdy 004/2019
004/2019
Doplnená
2 811,31 € Szórád Vojtech rod. Szórád Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
14.
Február
2019
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2019-000052_2019
Doplnená
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
14.
Február
2019
Kúpna zmluva
Z20194129_Z
Doplnená
155 514,97 € Roche Slovensko, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
13.
Február
2019
DOHODA číslo 19/37/051/22 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 19/37/051/22
Doplnená
0,00 € Okresný úrad Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13.
Február
2019
Grant agreement model for Erazmus+ staff mobility for teaching and training
Grant agreement model for Erazmus+ staff mobility for teaching and training = FBI 3, FBI 4
Doplnená
960,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluva je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
13.
Február
2019
Dohoda o urovnaní (pokonávka)
118/Č/2019
Doplnená
2 706,00 € ADJ Group s.r.o. Slovenské národné divadlo
13.
Február
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP"Absolventská prax štartuje zamestnanie"
Dohoda č. 19/37/051/23
Doplnená
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR- Daňový úrad Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12.
Február
2019
Zmluva o koprodukčnej spolupráci verejného vykonania diela „ Fragile a Balet SND“
147/B/2019
Doplnená
0,00 € HLASY, s.r.o. Slovenské národné divadlo
12.
Február
2019
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Karárňach - Kultúrparku v Košiciach
6/2019
Doplnená
5 480,00 € K13 - Košické kultúrne centrá Kancelária prezidenta Slovenskej republiky