Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
December
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
17/2018
Doplnená
0,00 € Dr. phil. Veronika Dubcová Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied; Encyklopedický ústav
18.
December
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
16/2018
Doplnená
0,00 € Veronika Moravčíková Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied; Encyklopedický ústav
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 18/28/050J/34
Doplnená
4 687,20 € Obec Sihla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 18/28/050J/32
Doplnená
69 552,00 € Technické služby Brezno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 18/28/050J/33
Doplnená
15 157,53 € Obec Závadka nad Hronom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
43/§50j/NS 2018
Doplnená
3 374,58 € Základná škola s materskou školou Novoť 315 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
44/§50j/NS 2018
Doplnená
5 052,51 € Obec Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
45/§50j/NS 2018
Doplnená
20 210,04 € Mesto Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
46/§50j/NS 2018
Doplnená
5 052,51 € Obec Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
47/§50j/NS 2018
Doplnená
5 061,87 € Obec Novoť - prevádzka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54
18/07/054/29
Doplnená
6 452,40 € MaRaS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
18.
December
2018
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/34/50J/70
Doplnená
10 105,02 € Základná škola Kružlová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/ 36/§50j/45
Doplnená
5 052,51 € Obec Torysky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/ 36/§50j/46
Doplnená
6 746,40 € Obec Štôla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/ 36/§50j/47
Doplnená
25 262,55 € Obec Spišský Štiavnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
December
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/ 36/§50j/48
Doplnená
26 316,00 € Obec Vikartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
December
2018
Dohoda č. 19/2018/FRI/OP/916, Dohoda č. 21/2018/FRI/OP/916
Dohoda č. 19/2018/FRI/OP/916, Dohoda č. 21/2018/FRI/OP/916
Doplnená
70,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluva je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
17.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služ
18/46/052/511
Doplnená
3 676,68 € Obec Slovenská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17.
December
2018
Dohoda č. 18/26/050/34/BB
18/26/050/34/17122018
Doplnená
4 502,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SENIORDOM Betonika, n.o.
17.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služ
18/46/052/514
Doplnená
1 200,48 € Centrum voľného času, Rakúsy č. 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok