Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
Dohoda č. 18/28/054/116
Doplnená
12 904,80 € Peter Vlček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
17.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 18/28/050/31
Doplnená
6 749,28 € Radosť n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
17.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobeuzatvorená podľa § 52a ods. 9
18/07/52A/50
Doplnená
300,12 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobeuzatvorená podľa § 52a ods. 9
18/07/52A/51
Doplnená
300,12 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
December
2018
Zmluva o výpožičke vzorky - pre test zariadenia: Interiérová plazmová čistička vzduchu AirFlairLivin´ 4D 800
267/2018
Doplnená
6 950,00 € URGELA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou men
18/38/052/224
Doplnená
9 628,20 € Obec Jakubany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
December
2018
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - Mobilný internet M
2018 6
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Súkromná spojená škola, Detva
17.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201854649_Z
Doplnená
2 310,00 € PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
17.
December
2018
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2018/2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2018/2019
Doplnená
1 000,00 € Lindstrom, s.r.o. Spojená škola internátna, Námestovo
22.
Október
2018
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
170/2018/PN
Doplnená
1 150,00 € Umelecký súbor Lúčnica EXCLUSIVE AGENCY EU s.r.o.
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
113/2018-A
Doplnená
748,00 € PhDr. Sylvia Kummer Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/233
Doplnená
0,00 € Obec Bukovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
D O H O D A o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/234
Doplnená
0,00 € Mesto Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
D O H O D A o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/236
Doplnená
0,00 € Obec Zbojné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/235
Doplnená
0,00 € Obec Nižná Olšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/237
Doplnená
0,00 € Obec Brusnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/238
Doplnená
0,00 € Materská škola, Matice slovenskej 740/7,Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/239
Doplnená
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/240
Doplnená
0,00 € Základná umelecká škola Františka Veselého Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/241
Doplnená
0,00 € Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov,n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov