Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
18/32/054/159
Doplnená
6 028,20 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
14.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12945772
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
14.
December
2018
Kúpna zmluva
10122018
Doplnená
0,00 € Renáta Kičinová - RENAPOL železiarstvo Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
14.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12945316
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
14.
December
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
D O H O D A č. 18/36/054/92
Doplnená
9 628,20 € Iky, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
14.
December
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja
1036/2018
Doplnená
35 000,00 € Úrad vlády SR RRA Horný Spiš
14.
December
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja
1060/2018
Doplnená
37 068,00 € Úrad vlády SR Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
13.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12949705
A12949705
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
13.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12949742
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
13.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12949833
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
13.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12949854
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
13.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menší
18/38/052/223
Doplnená
8 928,06 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
13.
December
2018
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/060-02/2016 K NR SR
Doplnená
24 486,60 € Mgr. Eva Sopiaková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/32/52A/71
Doplnená
300,12 € Základná škola A.H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
13.
December
2018
Zmluva o dielo
04/2018/09
Doplnená
0,00 € HASTRA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
13.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/12/52A/235
Doplnená
600,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Základná škola Nováky
13.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/12/52A/236
Doplnená
300,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Základná škola s materskou školou Ráztočno
13.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služ
18/46/052/462
Doplnená
21 060,00 € Obec Stráne pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
13.
December
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A12861571
1040/2018
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzitná nemocnica Martin
13.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/05/52A/49
Doplnená
0,00 € Ústredie práce soc.vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica