Dodatok k PROGRAMOVEJ DOHODE o financovaní Programu "Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha"


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:2/2014
Objednávateľ:Úrad vlády SR
Dodávateľ:Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
Názov dodatku:Dodatok k PROGRAMOVEJ DOHODE o financovaní Programu "Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha"
Poznámka:Slovenská verzia dodatku je len úradný preklad
Zobrazenia: 6x