Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Apríl
2018
Mandátna zmluva na zabezpečenie oddlženia
68/2018
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
13.
Júl
2017
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 300/43/2006 o poskytovaní odborných služieb zo dňa 21.6.2006
120/2017
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
28.
Apríl
2017
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 10NSP1000211
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 10NSP1000211
60 757,48 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 18.04.2006
D07/2016
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Národná transfúzna služba SR
12.
Apríl
2016
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy
38/16
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Národná transfúzna služba SR
11.
August
2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
106/2014/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava,n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Január
2014
Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve
ÚVTOSaÚVV-3-1/11-2014
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
10.
December
2013
Kúpna zmluva
310/13
1 500,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Fakultná nemocnica Trenčín
9.
December
2013
Dodatok č. 16 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
172/2013/TnUAD
Doplnená
1 709,76 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Október
2013
Kúpna zmluva
250/13
500,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Fakultná nemocnica Trenčín
18.
Apríl
2013
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
044/2013/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12.
Marec
2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.12.2009
Dodatok č. 2.
395,88 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
November
2012
Dodatok č. 14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
166/2012/TnUAD
699,13 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
September
2012
Kúpna zmluva
265/2012
8 155,68 € Nemocnica s poliklinikou Ilava,no. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
13.
Jún
2012
Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní laboratórnych vyšetrení
93/2/2007
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17.
Február
2012
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
136/2012
13 591,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
Február
2012
Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o výpožičke
02/2012
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Národná transfúzna služba SR
29.
November
2011
Dodatok č. 1 k zmluve č.10NSP1000211
10NSP1000211
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
21.
Júl
2011
Zmluva o poskytovaní stravovania
262011
2,52 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. MDDr. Barbora Fukoňová
6.
Júl
2011
Mandátna zmluva
ÚVTOSaÚVV-2-30/11-2010
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. ÚVTOS a ÚVV Ilava
1 2 »