Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2013
Zmluva o spolupráci - pri vybudovaní a prevádzkovaní náučného chodníka Gýmeš - Kostolianske lúky (Kostoliansky náučný chodník)
ŠOP SR/173/2013
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27.
November
2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-12/2012/M zo dňa 24.01.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-12/2012/M zo dňa 24.01.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2013
9 333 051,18 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
27.
November
2013
Príkazná zmluva
MK-87/2013/M
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27.
November
2013
Príkazná zmluva
MK-87/2013/M
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
22.
November
2013
Licenčná zmluva
SNM-SML-LZ-2013/3502
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
13.
September
2013
Dodatok č.4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č.APVV-0375-10
48/2013
3 475,50 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
7.
Máj
2013
Dodatok č.2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu Archeologická chronometria na Slovensku č. APVV-0598-10
APVV-0598-10-d2-2
600,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
25.
Apríl
2013
Dodatok č.3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0375-10
16/2013
3 475,50 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
29.
November
2012
DOHODA číslo 235/§51/2012
2012_1411
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
27.
September
2012
Zmluva o partnerstve
283/2012
Doplnená
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
11.
September
2012
Dodatok č.2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0375-10
48/2012
3 475,50 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
31.
Júl
2012
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu Archeologická chronometria na Slovensku č. APVV-0598-10
APVV-0598-10-2-d1
600,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
6.
Júl
2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/1654
9 750,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
3.
Júl
2012
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2012/1653
9 975,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
3.
Júl
2012
Zmluva o dielo
SNM-HM-ZOD-2012/1655
9 500,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
10.
Apríl
2012
Dohoda o vydávaní časopisu Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo
SNM-R-INÉ-2012/455
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
12.
Marec
2012
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
CRZč.1980/2012/LSR
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, š. p.
25.
Január
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-12/2012-M
Doplnená
10 273 680,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
22.
December
2011
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
SNM-PM-ZOS-2011/3123
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Múzeum Červený Kláštor Slovenské národné múzeum
30.
November
2011
Zmluva o výpožičke
SNM-MBKH-ZOV-2011/3159
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »