Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Máj
2017
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2017-49
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
12.
Máj
2017
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2017-48
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské banské múzeum
27.
Apríl
2017
Licenčná zmluva
PUSR-2017-20
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Občianske združenie CASTRUM GHYMES
31.
Január
2017
Licenčná zmluva na použitie diela
PUSR-2017-04
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky AH production s.r.o
26.
Január
2017
komisionárska zmluva
SNM-MT-INE-2017/67
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
19.
Január
2017
dohoda o vydávaní časopisu
SNM-R-INE-2017/80
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
19.
December
2016
Zmluva o dielo
046-2016
398,33 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky UNISTAV spol.s r.o.
7.
December
2016
zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2016/3844
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava Slovenské národné múzeum
7.
December
2016
Licenčná zmluva
044-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
7.
December
2016
Zmluva o dielo
043-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky UNISTAV spol.s r.o.
7.
December
2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2016/3844-1
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
7.
December
2016
Licenčná zmluva
045-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Múzeum mesta Bratislavy
7.
December
2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2016/3844
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
22.
November
2016
Licenčná zmluva
ZM2012304
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Rozhlas a televízia Slovenska
21.
November
2016
Zmluva o dielo
042-2016
2 967,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mesto Lučenec
4.
November
2016
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
2016/0587
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
25.
Október
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 16/08/051/172 /TT
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
19.
Október
2016
Dodatok k zmluve o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov zo dňa 12. 07. 2016
030-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
19.
Október
2016
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
028-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky mesto Fiľakovo
19.
Október
2016
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
029-2016
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »