Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2014
Licenčná zmluva
44-2014-PUSR
100,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Atarax, s.r.o.
17.
Október
2014
Zmluva o dielo a poskytnutí sublicencie
SNM-SML-LZ-2014/1109
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
13.
Október
2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii kultúrno-spoločenského podujatia "Vojenský deň v Trnave" v roku 2014
36-2014-PUSR
140,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Občianske združenie Klub vojenskej histórie Slovensko
28.
September
2014
Licenčná zmluva
33-2014-PUSR
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
16.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného archeologického nálezu
PUSR-2014/7737-13/56157
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
16.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/7699-16/56187
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
8.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného archeologického nálezu
60/14
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
8.
September
2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného archeologického nálezu
61/14
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
7.
September
2014
Dodatok č.6 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0375-10
44/2014
3 475,50 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
26.
August
2014
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/11218-9/47618
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
18.
August
2014
Zmluva o zabezpečení účasti na konferencii
31-2014-PUSR
400,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mestský ústav ochrany pamiatok
12.
August
2014
Zmluva o prevode správy
09/2014
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
7.
August
2014
Zmluva o dielo
AV-001/2014
2 220,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obec Podbranč
23.
Júl
2014
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/5249-45/27839
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
30.
Jún
2014
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 20. februára 2014
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 20. februára 2014
1 976,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky GBS GROUP, s.r.o.
25.
Jún
2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-12/2012/M zo dňa 24.1.2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-12/2012/M zo dňa 24.1.2012
9 333 051,18 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
17.
Jún
2014
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov
PUSR-2014/5249-47/27917
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
3.
Jún
2014
Zmluva o dielo
19-2014-PUSR
3 120,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Občianske združenie na záchranu Zborovského hradu
30.
Máj
2014
Nájomná zmluva
17-2014-PUSR
6 880,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky GBS GROUP, s.r.o.
30.
Máj
2014
Nájomná zmluva
18-2014-PUSR
1 720,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky INLOGIC SOFTWARE, s.r.o.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »