Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Október
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-107/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/56/2015
VTSÚ-12-107/2015
5 885,20 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
13.
November
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-142/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/70/2015.
VTSÚ-12-142/2015
1 534,38 € Vojenský technický a skúšobný ústav ZVS holding, a.s.
24.
November
2015
12-145/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/74/2015.
VTSÚ-12-145/2015
1 930,20 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.,
31.
August
2015
Zmluva o dielo - Vykonanie diela podľa objednávky
VTSÚ-12-102/2015
3 862,90 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
13.
Október
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-117/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/61/2015
VTSÚ-12-117/2015
1 778,50 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
8.
Apríl
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-44/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216OSL0008
VTSÚ-12-44/2016
0,00 € VTSÚ Záhorie ZVS IMPEX, a.s
17.
August
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-81/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216SL0163
VTSÚ-12-81/2016
1 859,17 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.,
19.
September
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-82/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216SL0178
VTSÚ-12-82/2016
4 049,88 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.,
28.
November
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-134/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/74/2016
VTSÚ-12-134/2016
8 424,51 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
12.
Október
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-104/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216SL0199
VTSÚ-12-104/2016
2 849,14 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.,
24.
November
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-129/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/70/2016
VTSÚ-12-129/2016
2 556,43 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
14.
December
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-146/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/81/2016
VTSÚ-12-146/2016
11 511,52 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
2.
November
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-113/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216SL0211
VTSÚ-12-113/2016
7 911,37 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
28.
November
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-131/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/73/2016
VTSÚ-12-131/2016
8 566,95 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
22.
Máj
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-54/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/38/2017
VTSÚ-12-54/2017
10 573,63 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
28.
November
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-156/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/126/2017
VTSÚ-12-156/2017
Doplnená
8 917,82 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
30.
Máj
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-71/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-55/2018
VTSÚ-12-71/2018
5 516,98 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
21.
Jún
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-78/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-64/2018.
VTSÚ-12-78/2018
4 086,79 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
4.
Máj
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-62/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-40/2018.
VTSÚ-12-62/2018
25 810,22 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
19.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-145/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-153/2018
VTSÚ-12-145/2018
4 913,26 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »