Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Apríl
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-60/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-36/2018.
VTSÚ-12-60/2018
4 468,63 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s
30.
Máj
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-70/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-54/2018
VTSÚ-12-70/2018
14 007,19 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
26.
Júl
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-99/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-84/2018.
VTSÚ-12-99/2018
5 625,80 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
6.
September
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-94/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-113/2018
VTSÚ-12-94/2018
8 206,26 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
14.
September
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-120/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-124/2018
VTSÚ-12-120/2018
5 625,80 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
19.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-143/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-148/2018
VTSÚ-12-143/2018
7 420,27 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
12.
Október
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-123/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVSH-11-150/2018
VTSÚ-12-123/2018
9 568,97 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
7.
Marec
2016
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2016/377
332,00 € Slovenské národné múzeum Mgr. Dana Zvrškovcová
13.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-31440-1
2018-31440-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Veronika Zvrškovcová
28.
August
2017
Zmluva o nájme bytu 906520025-1-2017-ZNB
906520025-1-2017-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Michal Zvozil
14.
September
2017
Nájomná zmluva č. 805211008 - 8 - 2017 - NZP
805211008-8-2017-NZP
346,50 € Železnice Slovenskej republiky Michal Zvozil
14.
Marec
2018
zmluva o budúcej kúpnej zmluve
805211-045/2018/SM-Ko
11 750,00 € Železnice Slovenskej republiky Michal Zvozil
7.
Jún
2016
Nájomná zmluva č. 805 700 180-8-2016 -NZP
805 700 180-8-2016
232,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Roman Zvozil
12.
September
2017
zmluva o budúcej kúpnej zmluve
805 211-9-29/2016/OOP-Ko
117 500,00 € Železnice Slovenskej republiky Michal Zvozil
18.
December
2013
Zvonimír Pompura - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
05268/2013-PRZ -R60474/13.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Zvonimír Pompura
4.
Máj
2015
ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
80395
85,46 € SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Zvonimir Katavić
3.
Júl
2017
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55160496
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zvonimir Grubišić
21.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
25/§52a/2012/NP V-2
279,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
29.
Jún
2011
Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci
49/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
21.
Január
2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o spolupráci
8/2015/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického