Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
September
2015
Dohoda č.49/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č.49/§52a/2015/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
25.
Júl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
31/§52a/2014/ŠR
Doplnená
294,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
14.
Október
2016
Dohoda č. 54/§52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 54/§52a/2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
20.
Apríl
2018
Dohoda č.18/42/52A/32 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa §52a
Dohoda č.18/42/52A/32
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
26.
November
2018
Dohoda č.18/42/054/329 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP "REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"
Dohoda č.18/42/054/329
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18.
Február
2019
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
7/2019/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
29.
November
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
79/§52a/2012/NP V-2
559,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18.
December
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda 313/§51/2012 MI
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
18.
December
2014
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
70/2014/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
20.
Júl
2012
Dodatok č. 10 k zmluve o spolupráci
49/2012/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Košický samosprávny kraj
29.
Júl
2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
14/§52a/2013/NP VAOTP SR-2
572,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
30.
Január
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
4/§52a/2014/NP VAOTP SR-3
588,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
24.
Február
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dohoda č. 2/§52a/2015/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
26.
November
2015
Dohoda č.62/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č.62/§52a/2015/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
3.
September
2015
Dodatok č.13 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua
75/2015/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
24.
Október
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda číslo: 2017/Michalovce/051/93
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
22.
Február
2017
Dohoda č.6/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa §52a
Dohoda č.6/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
14.
December
2017
Dohoda č.17/42/52A/195 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa §52a
Dohoda č.17/42/52A/195
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
31.
Máj
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda 132/§51/2012 MI
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
15.
November
2011
Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci
83/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Košický samosprávny kraj