Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
December
2015
Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je nákup potravín - čerstvých cukrárenských výrobkov pre potreby VÚ 9994 Nemšová/Vojenská kuchyňa v budove „K“ Trenčín
8100000074
Doplnená
3 112,01 € Ján IHRISKÝ – výroba a predaj cukrárenských výrobkov VÚ 9994 Nemšová MLF ZZ Západ
17.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_170
2015_MPC_ANG_PO_PO_170
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spoj. škola - ZŠpri ZZ
17.
Jún
2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_167
2015_MPC_ANG_PO_PO_167
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ pri ZZ
30.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/1362/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/1362/2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ
3.
Jún
2016
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
MLFZZZ -146-8/2016
15,28 € Ing. Igor ZACHAR, PhD. VÚ 9994 Nemšová MLF ZZ Západ
2.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
332/2014
1 500,00 € Úrad vlády SR Záujmové združenie Spektrum /ZZ Spektrum/
31.
December
2013
Kúpna zmluva - Mlieko a mliečne výrobky
5100001313
4 012,85 € Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
20.
December
2013
Kúpna zmluva - Nákup cukrárenských výrobkov
5100001311
4 325,24 € Ján IHRISKÝ – výroba a predaj cukrárenských výrobkov MLF ZZ Západ VÚ 9994
14.
Marec
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018_MPC_EONE_383
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola - ZŠ pri ZZ ako roganizačná zložka
21.
December
2013
Kúplna zmluva - Ovocie
5100001318
3 938,88 € HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna MLF ZZ Západ - VÚ 9994
18.
Marec
2014
Nákup nealkoholických nápojov a cukroviniek
5100001434
3 693,18 € KON - RAD spol. s r.o. MLF ZZ Západ Nemšová VÚ 9994
30.
December
2013
Kúpna zmluva - Konzervované potraviny
5100001316
3 880,51 € KIPA, s.r.o. VÚ 9994 - MLF ZZ Západ
29.
Apríl
2015
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
PZS/2/2015/48
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. ZŠ a MŠ pri ZZ Dolný Smokovec
16.
Marec
2018
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018_MPC_EONE_161
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ
16.
Október
2013
Dohoda o náhrade škody - náhrada škody
ISAF-5-4/2013
22,06 € Dlžník MLF ZZ Západ
2.
December
2013
Kúpna zmluva - obalový materiál pre potreby VÚ 9994 Nemšová - CMM ZM
5100001085
2 388,00 € MAT- obaly, s.r.o. MLF ZZ Západ - VÚ 9994 Nemšová
21.
December
2013
Kúpna zmluva - Zemiaky
5100001321
3 775,20 € HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna MLF ZZ Západ - VÚ 9994
14.
Október
2014
Kúpna zmluva - Reklamné predmety pre potreby VÚ 9994 Nemšová
5100001739
3 300,00 € Ing. KAROL HATTAS - SPS MLF ZZ Západ Nemšová - VÚ 9994
16.
Október
2014
Kúpna zmluva: Dodanie a montáž tovaru - označenie špeciálneho valníkového vozidla na podvozku TATRA 815
6200001523
4 053,54 € CAROL – LINE, spol. s r.o. MLF ZZ Západ Nemšová (VÚ 9994)
11.
November
2014
Kúpna zmluva - Lampy do datavideoprojektorov
5100001825
2 760,00 € WEB RETAIL s.r.o. MLF ZZ Západ Nemšová - VÚ 9994
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »