Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
November
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-154/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/128/2017
VTSÚ-12-154/2017
3 559,99 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
4.
Máj
2012
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-43/2012 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/18/2012
VTSÚ-12-43/2012
6 420,97 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
12.
August
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR – 4,5 broky
2011/374
10 500,00 € ÚIA ZVS holding, a.s.
7.
Október
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-83/2011 - vykonanie diela podľa objednávky
VTSÚ-12-83/2011
Doplnená
4 944,36 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
2.
December
2011
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-105/2011 - vykonanie diela podľa objednávky č. P 2/168/2011
VTSÚ-12-105/2011
3 316,94 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
11.
September
2013
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-103/2013 - vykonanie diela
VTSÚ-12-103/2013
Doplnená
2 068,10 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
9.
September
2014
Zmluva o dielo - Vykonanie diela podľa objednávky
VTSÚ-12-93/2014
4 590,76 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
21.
Október
2014
Zmluva o dielo - Vykonanie diela podľa objednávky
VTSÚ-12-111/2014
2 592,82 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
18.
August
2014
Zmluva o dielo - Vykonanie diela podľa objednávky
VTSÚ-12-84/2014
3 216,16 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
24.
Jún
2015
Zmluva o dielo - Vykonanie diela podľa objednávky
VTSÚ-12-66/2015
3 039,91 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
12.
August
2015
Zmluva o dielo - Vykonanie diela podľa obednávky
VTSÚ-12-85/2015
Doplnená
515,65 € VTSÚ Záhorie ZVS IMPEX, a.s.
17.
September
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-105/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/57/2015
VTSÚ-12-105/2015
4 567,12 € VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s.
29.
Október
2015
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 115/OSMaI/2015
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 115/OSMaI/2015
85 450,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR ZVS holding, a.s.
11.
November
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-125/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/68/2015.
VTSÚ-12-125/2015
1 554,40 € VTSÚ ZVS holding, a.s.,
8.
November
2016
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-119/2016 - vykonanie diela podľa objednávky č. 216SL0212
VTSÚ-12-119/2016
Doplnená
2 137,84 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
29.
Január
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
4 /§ 51a/2016/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ZVS holding, a.s.
24.
Október
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-135/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/111/2017
VTSÚ-12-135/2017
6 149,65 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
15.
Marec
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-29/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/24/2017
VTSÚ-12-29/2017
6 906,30 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
31.
Január
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-21/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/11/2018
VTSÚ-12-21/2018
5 044,39 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
17.
Júl
2017
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-87/2017 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/56/2017
VTSÚ-12-87/2017
3 513,35 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.,
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »